Biomedicinsko inženjerstvo

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: sveučilišni magistar inženjer biomedicinskog inženjerstva
Titula: univ. mag. ing. biomeding.

 

Uvjeti za upis studijskog programa 

Sveučilišni diplomski studij „Biomedicinsko inženjerstvo” može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij kojim je stekla najmanje 180 ECTS bodova. Pod odgovarajućim sveučilišnim prijediplomskim studijem smatraju se: 

 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija,
 • Računarstvo,
 • Strojarstvo,
 • Mehatronika i robotika, 
 • sveučilišni prijediplomski programi iz ostalih srodnih polja.

Studenti koji su navedene prijediplomske studije završili na FER-u ili na FSB-u mogu upisati diplomski studijski program bez upisa predmeta razlike. 
Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete koje individualno za svakog pristupnika određuje Odbor studija. 

 

Kratki opis studija

Biomedicinsko inženjerstvo pomaže boljem razumijevanju fiziologije i strukture ljudskog tijela i razvoju novih medicinskih uređaja i kliničkih usluga koji pomažu zdravstvenoj struci u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti. Biomedicinski inženjeri su ključni za istraživanje i razvoj, dizajn, nadzor, održavanje i sigurnost medicinskih uređaja, odabir, instalaciju i integraciju sustava medicinske informatike. 

Združeni sveučilišni diplomski studijski program Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) „Biomedicinsko inženjerstvo” prvi je studijski program u Hrvatskoj koji omogućuje stjecanje kvalifikacije “sveučilišni magistar inženjer / magistra inženjerka biomedicinskog inženjerstva” (stručni naziv: univ. mag. ing. biomeding.). 

Diplomski studijski program u trajanju od četiri semestra zajedno izvode nastavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) i Medicinskog fakulteta (MEF) Sveučilišta u Zagrebu. 
Studenti imaju priliku steći znanja potrebna za rad na inženjerskim poslovima istraživanja i razvoja uređaja i softvera u gospodarstvu i u zdravstvenim ustanovama. 

Odabirom izbornih predmeta studenti se mogu usmjeriti u jedno ili više od sljedećih područja

 • Bioinstrumentacija 
 • Bioinformatika 
 • Biomehanika 
 • Informacijski sustavi u biomedicini i zdravstvu 
 • Konstruiranje i proizvodne tehnologije u biomedicini 
 • Obrada i analiza biomedicinskih signala 
 • Obrada i analiza biomedicinskih slika 
 • Znanost o podatcima u biomedicini 

 


Ishodi učenja 


Po završetku diplomskog studijskog programa studenti će moći: 

 1. Primijeniti znanje iz matematike, fizike, prirodoslovlja, elektrotehnike, računarstva, strojarstva, medicine te srodnim i multidisciplinarnim područjima. 
 2. Identificirati, formulirati i analizirati problem te odabrati i primijeniti aktualne koncepte i postupke biomedicinskog inženjerstva prikladne za njegovo rješavanje. 
 3. Analizirati, projektirati, implementirati i evaluirati sustave, procese, komponente i programska rješenja temeljena na biomedicinskom inženjerstvu. 
 4. Osmisliti i provesti eksperimente te analizirati i tumačiti rezultate eksperimenata u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga i procesa. 
 5. Koristiti najbolje prakse i razviti standarde za korištenje prikladnih postupaka, vještina i suvremenih alata u praktičnim primjenama biomedicinskog inženjerstva. 
 6. Stvoriti učinkovit projektni plan i provesti ga u multidisciplinarnom timu. 
 7. Oblikovati i primijeniti pisanu, verbalnu i vizualnu komunikaciju za široku publiku, kao i identificirati, odabrati, vrednovati i koristiti prikladnu stručnu literaturu. 
 8. Demonstrirati znanje o suvremenim pitanjima u području biomedicinskog inženjerstva.