Novosti i obavijesti

Primijenjenim istraživanjima FER...

Primijenjenim istraživanjima FER doprinosi razvoju gospodarstva

11. 5. 2021. u 09:11,
Petra Škaberna

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na FER-u je započelo šest projekata iz poziva "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" Europskog fonda za regionalni razvoj ( EFRR  - STRIP ), čija je svrha usmjeravanje istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući pritom partnerstvo istraživačkih organizacija i poslovnoga sektora . FER je koordinator na tim projektima, a njihovi nazivi su: Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad ( PUELBI ), Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada ( SmartCityLight ), Univerzalni komunikacijsko-upravljački sustav za industrijska postrojenja ( UKUS ), Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila ( EVBattPredtect ), Razvoj ekspertnog sustava mjerenja parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata radi smanjenja kvarova i zastoja (DESMe) i Multifunkcionalne pametne bove ( BOVE ). Primijenjena istraživanja koja, se provode u okviru ovih projekata, usklađena su sa Strategijom pametne specijalizacije. Na temelju spomenutog poziva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je 31 projektni ugovor na razini Republike Hrvatske. U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o projektima koji se provode na FER-u.

Projekti ERASMUS+ nude rješenja za...

Projekti ERASMUS+ nude rješenja za izazove digitalizacije obrazovanja

29. 4. 2021. u 09:59,
Petra Škaberna

Na FER-u su nedavno započela tri projekta financirana iz poziva ERASMUS+ KA2 – Strateška partnerstva, čiji je primarni cilj razvoj nastavnih alata i materijala koji će značajno obogatiti i unaprijediti cjelokupan pristup online podučavanju. Radi se o projektima koji su osmišljeni kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, uslijed koje je proizašla dodatna potreba za digitalizacijom obrazovanja, razvojem digitalnih kompetencija nastavnika te nužnost kreativnog rješavanja novih izazova u sustavu obrazovanja . U nastavku obavijesti nalazi se više informacija o projektima "STEM u akciji: Otvoreni obrazovni resursi za nastavnike" , "DigiPhysLab - Razvoj digitalnih laboratorijskih vježbi iz fizike za učenje na daljinu" i "ALTII - Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost" .

Na FER-u postavljena brza punionica...

Na FER-u postavljena brza punionica za električna vozila

9. 3. 2021. u 15:41,
Petra Škaberna

U ožujku 2021. godine puštena je u pogon prva brza punionica za električna vozila na FER-u . Punionica je nabavljena u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta " FLEXIBASE - Fleksibilnost mikromreža s visokim udjelom pretvarača" iz Programa "Znanstvena suradnja" Hrvatske zaklade za znanost. "Punionica je dio mikromreže SmartGrid Laba na FER-u, koja se sastoji od distribuiranih izvora fleksibilnosti temeljenih na pretvaračima. Na njoj će se testirati upravljački algoritmi razvijeni u svrhu optimizacije pogona mikromreže i zadržavanja njezine stabilnosti prilikom prelaska u otočni rad, odnosno odvajanja od distribucijske elektroenergetske mreže", pojasnio je voditelj projekta FLEXIBASE, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić . Na povezivanju e-punionice i upravljačkog sustava SmartGrid Laba sudjelovali su brojni istraživači sa Zavoda za visoki napon i energetiku, kao i članovi projektnog tima. Korištenje punionice besplatno je za djelatnike FER-a, a u nastavku obavijesti pročitajte više informacija o projektu FLEXIBASE.

FER pruža snažan uzlet jačanju...

FER pruža snažan uzlet jačanju kapaciteta za istraživanje i razvoj

25. 2. 2021. u 08:37,
Petra Škaberna

O ulozi koju Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ima u jačanju kapaciteta za istraživanje i razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, najbolje govori 32 (zasad) odobrena projekta financirana iz poziva Europskog fonda za regionalni razvoj "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II" . Iako alociranje svih sredstava još nije dovršeno, možemo reći da je FER, kao vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj, u spomenutom pozivu daleko najpoželjniji partner domaćim gospodarskim subjektima . Naime, najmanje 32 poduzeća će, u suradnji s FER-om, na kraju projektnog razdoblja na tržište plasirati jednako toliko novih inovativnih proizvoda ili usluga . Kažemo najmanje, jer alociranjem svih sredstava predviđenih u ovom, tzv. IRI-II pozivu, FER očekuje odobrenje za još nekoliko dodatnih projektnih prijedloga, čime bi se ukupan broj projekata koje Fakultet provodi sa svojim partnerima iz industrije i gospodarstva, popeo na oko 40. Izuzetno poticajan podatak, koji svakako dodatno ide u prilog jačanju domaćih kapaciteta za istraživanje i razvoj, jest gotovo 100 novozaposlenih istraživača koje je u sklopu navedenih projekata FER zaposlio posljednjih mjeseci na razvoju novih proizvoda i usluga. Među dosad odobrenim projektima najveći broj odnosi se na područje "Energija i održivi okoliš" (16 projekata), a slijede ga "Promet i mobilnost" (devet projekata), "Sigurnost" (šest projekata) te "Hrana i biokemija" (jedan projekt). Pregled svih projekata koje FER trenutačno provodi dostupan je ovdje .

Profesori FER-a na listi svjetskih...

Profesori FER-a na listi svjetskih top znanstvenika

11. 2. 2021. u 08:45,
Petra Škaberna

Istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD) nedavno je objavila studiju o znanstvenoj citiranosti koja rangira oko 160 000 najcitiranijih svjetskih znanstvenika u svim disciplinama. Rad je u cijelosti dostupan ovdje . Studija je objavila dvije liste: listu najutjecajnijih znanstvenika za cjelokupnu znanstvenu karijeru i listu najutjecajnijih znanstvenika za 2019. godinu. Na listi najutjecajnijih znanstvenika u svijetu za cjelokupnu znanstvenu karijeru nalazi se 47 hrvatskih znanstvenika, od kojih su dva s FER-a. Prof. dr. sc. Sven Lončarić rangiran je u top 1% znanstvenika u svijetu u području " Artificial Intelligence and Image Processing ", a izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić u top 2% znanstvenika u svijetu u području " Optoelectronics and Photonics ". Na listi 2% najutjecajnijih znanstvenika u svijetu za 2019. godinu nalazi se 47 hrvatskih znanstvenika od kojih su tri s FER-a: prof. dr. sc. Sven Lončarić u području " Artificial Intelligence and Image Processing ", izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić u području " Energy " i prof. dr. sc. Damir Žarko u području " Electrical & Electronic Engineering ". Studija je koristila podatke iz Scopus baze koja mjeri utjecaj znanstvenika do kraja 2019. godine. Studija koja klasificira znanstvenike u 22 polja i 176 grana analizirala je citate u periodu od 1996. do 2019. godine i temeljena je na složenom modelu koji koristi šest standardiziranih metrika znanstvene produktivnosti.

FER vodeća institucija u Hrvatskoj po...

FER vodeća institucija u Hrvatskoj po broju aktivnih projekata

27. 1. 2021. u 09:06,
Petra Škaberna

FER je 2021. godinu započeo s rekordnih 255 aktivnih znanstvenoistraživačkih projekata, čime je još jednom potvrdio status najpoželjnijeg partnera u primijenjenom istraživanju i razvoju inovacija, kako u domaćem, tako i u međunarodnom gospodarskom i istraživačkom okruženju. Prošle godine ugovoreno je 111 projekata, što je gotovo dvostruko više u odnosu na novougovorene projekte u 2019. godini, kada je započelo 57 projekata. Omjer domaćih i međunarodnih projekata ide značajno u prilog projektima financiranim iz domaćih izvora, u čemu prednjače projekti Hrvatske zaklade za znanost (120 projekata), a slijede ih projekti Europskog fonda za regionalni razvoj (62 projekta) te Europskog socijalnog fonda (9 projekata). U međunarodnim projektima dominira program Obzor 2020 (22 projekta), a slijede ga program Europske suradnje u znanosti i tehnologiji – COST (14 projekata), bilateralni projekti (8 projekata), Erasmus+ (7 projekata), INTERREG (4 projekta) te ostali (9 projekata). FER kontinuirano radi na povećanju istraživačkih, inovacijskih i razvojnih kapaciteta te na kvaliteti vlastitog istraživačkoga i inovacijskoga rada. Ujedno potiče istraživanja usmjerena na pomicanje znanstvenih granica, u skladu s potrebama gospodarstva te u suradnji s hrvatskim i europskim institucijama.