Raspodijeljeni razvoj programske potpore

Opis predmeta

Procesi i metode razvoja programske potpore. Objektni, komponentni i uslužni modeli programske potpore. Upravljanje rizicima. Vidljivost procesa. Dokumentiranje projekata. Timski razvoj programske potpore. Raspodijeljeni razvoj programske potpore. Postupci i alati za podršku timskom i raspodijeljenom razvoju. Mrežno računarstvo, arhitekture raspodijeljenih sustava. Međuslojevi u raspodijeljenim sustavima. Oblikovanje i razvoj enterprise aplikacija (poruke, Enterprise JavaBeans, web usluge). Praktičan rad na raspodijeljenim projektima u multikulturalnom okruženju: specifikacija zahtjeva, planiranje projekta, projektiranje, raspodjela zadataka, online komunikacija i suradnja, implementacija i verifikacija rada, prezentacija rada, praćenje i vođenje projekta, analiza rada u raspodijeljenom projektu.

Opće kompetencije

Znanja i vještine potrebne za timski razvoj programske potpore u raspodijeljenom internacionalnom okruženju. Osnovna znanja za oblikovanje i implementaciju raspodijeljenih programskih sustava.

Ishodi učenja

 1. definirati svojstva raspodijeljenog razvoja programske potpore
 2. identificirati rizike u procesu raspodijeljenog razvoja programske potpore
 3. primijeniti alate prikladne raspodijeljenom razvoju programske potpore
 4. prepoznati utjecaj kulturnih razlika na suradnju udaljenih timova
 5. dizajnirati arhitekturu sustava pogodnu za raspodijeljeni razvoj
 6. planirati organizaciju projekta i proces razvoja primjeren raspodijeljenom radu

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je koncentrirana u prvih pet tjedana s naglaskom na znanja i vještine potrebna za savladavanje projektnog dijela predmeta.

Laboratorijske vježbe

Detaljan uvid u tok izrade projekta, usmjeravanje i bliski kontakt sa studentima tijekom svih faza projektnog dijela predmeta. Svakom projektu je dodijeljen nastavnik koji nadgleda rad i pomaže studentima u svladavanju problema.

Ostalo

Gosti predavači iz industrije.

Stjecanje vještina

Studenti usvajaju vještine potrebne za implementaciju konkretnog projektnog zadatka i za korištenje alata za pomoć u raspodijeljenom razvoju programske podrške.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Projektno-orijentiran rad u raspodijeljenim internacionalnim timovima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 89 % 0 % 89 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 11 %
Napomena / komentar

Detalji ocjenjivanja bit će objašnjeni na prvom satu nastave.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Kulturne razlike u raspodijeljenim projektima. Prijedlozi projekata.
 2. Elementi raspodijeljenog razvoja. Prezentiranje projektnog rada. Organizacija raspodijeljenih projekata. Formiranje studentskih projektnih timova.
 3. Prezentacija timova i vizije projekta. Alati za upravljanje verzijama. Alati za potporu kolaborativnom radu u raspodijeljenom razvoju programske podrške. Arhitekturni aspekti raspodijeljenog razvoja programske potpore.
 4. Prezentacije projektnih planova. Iskustva u raspodijeljenom razvoju. Problemi u timskom razvoju - teorija i praksa.
 5. Prezentacije zahtjeva i arhitekture sustava. Gostujuće predavanje. Programsko inženjerstvo u sveprisutnom računarstvu.
 6. Projektni rad, konzultacije.
 7. Projektni rad, konzultacije.
 8. Prezentacija stanja projekta.
 9. Projektni rad, konzultacije.
 10. Prezentacija stanja projekta.
 11. Projektni rad, konzultacije.
 12. Projektni rad, konzultacije.
 13. Demonstracija prototipa.
 14. Projektni rad, konzultacije.
 15. Završna prezentacija projekta.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Somerville, I. (2006.), Software Engineering, Addison Wesley
Leon, A. (2000.), A Guide to Software Configuration Management, Artech House
Karolak, D. (1998.), Global Software Development: Managing Virtual Teams and Environments, IEEE Computer Society Press

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86521
  Zimski semestar
8 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
60 Predavanja
45 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan