Raspodijeljeni razvoj programske potpore

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Procesi i metode raspodijeljenog razvoja programske potpore. Globalno programsko inženjerstvo. Upravljanje rizicima. Dokumentiranje projekata. Timski razvoj programske potpore. Postupci i alati za podršku timskom i raspodijeljenom razvoju. Praktičan rad na raspodijeljenim projektima u multikulturalnom okruženju: specifikacija zahtjeva, planiranje projekta, projektiranje, raspodjela zadataka, online komunikacija i suradnja, implementacija i verifikacija rada, prezentacija rada, vođenje projekta, analiza rada u raspodijeljenom projektu.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati svojstva raspodijeljenog razvoja programske potpore
 2. identificirati rizike u procesu raspodijeljenog razvoja programske potpore
 3. primijeniti alate prikladne raspodijeljenom razvoju programske potpore
 4. prepoznati utjecaj kulturnih razlika na suradnju udaljenih timova
 5. dizajnirati arhitekturu sustava pogodnu za raspodijeljeni razvoj
 6. planirati organizaciju projekta i proces razvoja primjeren raspodijeljenom radu

Oblici nastave

Predavanja

Lokalna i udaljena predavanja

Mješovito e-učenje

Uporaba tehnologija za e-učenje za potporu projektnom radu

Samostalni zadaci

Pregled relevantne literature iz područja globalnog programskog inženjerstva

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Ostalo

Projektni rad u raspodijeljenim timovima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 85 % 0 % 85 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 14 %
Ispit: Pismeni 15 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u globalno programsko inženjerstvo
 2. Osnovni problemi u globalnom programskom inženjerstvu. vremenske. geografske i kulturne udaljenosti
 3. Utjecaj kulturnih i organizacijskih različitosti
 4. Organizacijski modeli za globalno programsko inženjerstvo, Alati. okoline i najbolje prakse za globalno programsko inženjerstvo
 5. Vođenje raspodijeljenih projekata i timski rad. Projekt.
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Međuispit
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt. Proučavanje literature o globalnom programskom inženjerstvu, usporedba s iskustvima rada na raspodijeljenom projektu.
 14. Projekt. Proučavanje literature o globalnom programskom inženjerstvu, usporedba s iskustvima rada na raspodijeljenom projektu.
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Somerville, I. (2006.), Software Engineering, Addison Wesley,
(.), Leon, A. (2000.), A Guide to Software Configuration Management, Artech House,
(.), Karolak, D. (1998.), Global Software Development: Managing Virtual Teams and Environments, IEEE Computer Society Press,

Za studente

Izvedba

ID 222768
  Zimski semestar
10 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
45 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan