Procjena rizika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vjerojatnosno modeliranje i analiza rizika. Vrste kvarova i posljedica. Metode procjene rizika: stablo događaja, stablo kvara, Markovljevi modeli. Eksponencijalni zakon pouzdanosti. Pouzdanost sustava s ovisnim i neovisnim komponentama. Sustav s rezervom, paralelni i serijski model pouzdanosti. Ljudska pouzdanost. Statistička podloga, analiza podataka i ekstremni događaji. Analiza neodređenosti i osjetljivosti ulaznih podataka i pretpostavki na konačne rezultate. Mjere važnosti, smanjenja i povećanja rizika i utjecaj neodređenosti rezultata na upravljanje rizikom. Procjene rizika u planiranju i pogonu tehničkih sustava. Održavanje opreme sustava na osnovi rizika. Optimiranje dizajna i rada sustava na osnovi rizika. Vjerojatnosna analiza tranzijentne sigurnosti. Analiza utjecaja na okoliš cjelokupnog radnog ciklusa. Osnove upravljanja rizikom. Rizik, sigurnost i percepcija. Utjecaj percepcije rizika na analizu i upravljanje rizikom. Integralno upravljanje rizikom: višestruki ciljevi, scenariji i ukupne posljedice.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojmove pouzdanosti i raspoloživosti tehničkih komponenata i sustava
 2. Izračunati pouzdanost/raspoloživost sustava sa serijskim i paralelnim modelom pouzdanosti/raspoloživosti
 3. Analizirati rizik rada složenih sustava, sustava s rezervom, te sustava s ovisnim komponentama
 4. Ocijeniti utjecaj vremenske distribucije kvarova na konačnu razinu rizika/sigurnosti rada postrojenja
 5. Analizirati raspoloživost sustava u kojem se provode mjere preventivnog i korektivnog održavanja
 6. Identificirati nedostatke u sustavu na temelju provedenih analiza važnosti komponenata
 7. Objasniti analize osjetljivosti i neodređenosti koje se provode u sklopu procesa upravljanja rizikom

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Pouzdanost i rizik kao dio djelovanja i života, Teorija i koncepti pouzdanosti i rizika
 2. Modeli i mehanizmi kvarova, Matematički temelji
 3. Informacije. skupovi. logika. podaci i distribucije, Bayesov teorem
 4. Pouzdanost zamjenjivih i nezamjenjivih komponenata, Razvoj i testiranje komponenata pouzdanosti
 5. Fizika pouzdanosti komponenata, Metode pouzdanosti sustava
 6. Metoda stabla kvara, Kvantifikacija i simulacija pouzdanosti
 7. Metode procjene rizika, Metoda stabla događaja
 8. Međuispit
 9. Metoda procjene sigurnosti pomoću vjerojatnosti, Složenost logičkih modela
 10. Tehnike kvantifikacije i ograničenja, Važna mjerenja i optimizacija
 11. Mišljenje stručnjaka u procjeni rizika i pouzdanosti, Pouzdanost ljudi, Pouzdanost softvera kao dio pouzdanosti sustava, Nesigurnost i osjetljivost u procjeni rizika i pouzdanosti
 12. Određivanje posljedica, Odnos između primljenih doza i njihovih posljedica, Regulatorno ograničavanje primljenih doza i utjecaj na sigurnost
 13. Pouzdanost komponenata elektroenergetskog sustava, Rizik i pouzdanost elektrana. prijenosnih i distribucijskih sustava, Procjena rizika utjecaja na okoliš elektroenergetskog sustava
 14. Procjena rizika u životnom ciklusu, Dimenzije rizika: lokalne/globalne. trenutne/odgođene. okolišne/ljudske. ekonomska održivost, Dimenzije procjene energetskih rizika: čovjek. organizacija. društvo, Ciljevi upravljanja rizikom, Percepcija i regulacija rizika, Dimenzije upravljanja rizikom
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Mikuličić, Vladimir; Šimić, Zdenko Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu, 1. dio: Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti, Zagreb: Kigen, 2008,
(.), Kumamoto, H.; Henly, E.J. (1996.), Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, IEEE Press Marketing,
(.), Wenyuan Li (2005.), Risk Assessment of Power Systems, Wiley,
(.), Modarres, M.; Kaminskiy, M.; Krivtsov, V. (1999.), Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide, Marcel Dekker, New York,

Za studente

Izvedba

ID 222697
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Dogovori grupa za seminar

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru
Naslov Odgovori Autor Zadnji odg.
* Traženje grupe za seminar 0 Antonio Tonković 18. 1. 2022. u 21:53
* Tražim grupu za seminar 0 Ivan Srbljinović 16. 1. 2022. u 11:02
* Grupa za seminar 0 Petra Završki 7. 1. 2022. u 02:05
* Traženje grupe za seminar 0 Dominik Levanić 3. 1. 2022. u 15:39

Napomena:
* - oznaka za nove poruke