Upravljanje mikromrežama

Ishodi učenja

 1. Objasniti način rada i karakteristike komponenata mikromreže: obnovljivih izvora energije, pretvarača i sustava za skladištenje energije
 2. Demonstrirati upravljanje tipičnim DC i AC frekvencijskim pretvaračima
 3. Koristiti jednostavne algoritme prediktivnog upravljanja u balansiranju energetskih tokova u mikromreži
 4. Demonstrirati otočni rad mikromreže
 5. Dizajnirati hijerarhijski upravljački sustav komponentama mikromreže te cjelokupnim sustavom mikromreže
 6. Odabrati komponente mikromreže te preporučiti osnovne dimenzije
 7. Povezati mikromrežu s elektroenergetskim sustavom putem prediktivnih algoritama
 8. Integrirati mogućnosti mikromreže u elektroenergetski sustav
 9. Odabrati odgovarajući poslovni model integracije jedne ili više mikromrežnih sustava u elektroenergetski sustav

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Otočni rad i upravljanje mikromrežama
 2. Otočni rad i upravljanje mikromrežama
 3. Otočni rad i upravljanje mikromrežama
 4. Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama
 5. Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama
 6. Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama
 7. Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama
 8. Međuispit
 9. Ograničenja i ciljevi pri koordinaciji mikromreža na razini distribucijske mreže
 10. Ograničenja i ciljevi pri koordinaciji mikromreža na razini distribucijske mreže
 11. Koncept upravljanja razmjenom energije između mikromreže i mreže putem cijena
 12. Koncept upravljanja razmjenom energije između mikromreže i mreže putem cijena
 13. Koncept ograničavanja energije razmjene između mikromreže i mreže
 14. Koncept ograničavanja energije razmjene između mikromreže i mreže
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), -,
(.), G. M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems (2004), John Wiley & Sons,
(.), C. Bordons, F. Garcia-Torres, M. Ridao, Model Predictive Control of Microgrids (2019), Springer,

Za studente

Izvedba

ID 223707
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe