Dokumenti, obrasci i upute

U repozitoriju ispod ovog teksta možete preuzeti obrasce i upute vezane za poslijediplomski doktorski studij na FER-u. Dostupni su obrasci propisani FER-ovim pravilnikom, kao i obrasci Sveučilišta u Zagrebu propisani sveučilišnim pravilnikom. Osim obrazaca, dostupni su i predlošci za prezentaciju i disertaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku, u različitim formatima. Niže na stranici možete naći i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).

 


Zaprimanje materijala za sjednice Odbora za doktorske studije

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

 • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
 • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu (kopirani datumi dolje).

 

Sjednice Odbora za doktorske studije u ak. g. 2023./2024.

GODINA 2023. 2024.
Mjesec X. X./XI. XI./XII. I. I./II. II./III. IV. V. VI./VII. VIII./IX.
Odbor za
doktorske studije
5. 10. 2. 11. 30. 11. 4. 1. 1. 2. 29. 2. 4. 4. 9. 5. 20. 6. 29. 8.
Predaja materijala
za sjednicu: 5 radnih
dana ranije)
28. 9. 25. 10. 23. 11. 20. 12.
2023.
25. 1. 22. 2. 28. 3. 2. 5. 13. 6. 22. 8.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.


Repozitorij dokumenata

Upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora

U nastavku možete naći detaljne upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (formalno, postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada).

Kvalifikacijski ispit


Postupak prijave kvalifikacijskog ispita

Doktorand može pristupiti kvalifikacijskom ispitu uz mentorovo odobrenje i pripremljen pisani rad u kojem prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za polaganje kvalifikacijskog ispita je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Za prijavu javnog razgovora koristi se obrazac FER-DR-02.

Postupak prijave kvalifikacijskog ispita provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand preuzima obrazac FER-DR-02 Prijava za polaganje kvalifikacijskog ispita iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija, na poveznici  Doktorski studij/Dokumenti i obrasci (mapa Obrasci). Taj dokument može se ispuniti bilo u otisnutom, bilo u elektroničkom obliku.

  - Otisnuti oblik: doktorand otisne obrazac FER-DR-02 te da ga, nakon popunjavanja, doktorand odnosno mentor vlastoručno potpišu. Skenirani dokument može se poslati i putem elektroničke pošte.

  - Elektronički oblik: doktorand popunjava prvu stranicu obrasca FER-DR-02 (PDF ili docx) te unosi svoje ime na vrhu druge stranice obrasca, nakon čega elektroničkom poštom dostavlja obrazac mentoru. Mentor popunjava drugu stranicu obrasca, digitalno ga potpisuje te ga elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrasca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.

 2. Doktorand osobno ili putem elektroničke pošte dostavlja popunjeni obrazac (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) i rad za kvalifikacijski ispit (PDF) na adresu referade za doktorski studij doktorski.studij@fer.hr.

Daljnji koraci i održavanje kvalifikacijskog ispita

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu ispita, oglašavanje termina ispita) provode se na uobičajeni način u skladu s pravilnicima o doktorskom studiju. Sam ispit održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim doktorandima i zainteresiranima, u prostorijama fakulteta. Iznimno, kada član povjerenstva (osim predsjednika Povjerenstva) zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti nazočiti osobno, tom članu može se omogućiti sudjelovanje na daljinu. Ispit se u cijelosti može održati online samo iznimno i uz suglasnost voditelja studija.

 

Javni razgovor

Postupak prijave javnog razgovora

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za javni razgovor je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Za prijavu javnog razgovora koriste se obrasci DR.SC.-01 i FER-DR-03.

Postupak prijave javnog razgovora provodi se kako slijedi:

- za DR.SC.-01:

 1. Doktorand putem on-line baze doktoranada (OBAD) popunjava propisani obrazac DR.SC.-01 – prijava teme doktorskog rada (generira se iz sustava OBAD), koji propisuje Sveučilište u Zagrebu. Molimo doktorande da prije ispunjavanja pogledaju najčešće pogreške pri popunjavanju obrasca DR.SC.-01 u sustavu OBAD (i kako ih izbjeći). Za pristup OBAD-u koristi se elektronički identitet AAI@EduHr. Preporučuje se testnu inačicu ispunjenog obrasca poslati referadi za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) radi provjere prije konačnog zaključavanja obrasca.

 2. Ako se u polju "Predloženi izvori financiranja istraživanja" u DR.SC.-01 navodi projekt, uz navođenje naziva i voditelja projekta, na obrascu je potreban i potpis voditelja projekta (digitalni ili skenirani).

 3. Nakon zaključavanja u sustavu OBAD, obrazac DR.SC.-01 (hrvatska inačica) postaje dostupan u PDF obliku. Taj dokument trebaju potpisati i doktorand i mentor, pri čemu se potpisati mogu bilo vlastoručno, bilo korištenjem digitalnog potpisa u obliku vidljivome na otisnutom obrascu (npr. Certilia).

 4. Ako doktorand predlaže izradu doktorske disertacije na engleskom jeziku, dužan je popuniti i englesku inačicu obrasca DR.-SC-01 (engleska inačica ne može se ispuniti kroz OBAD).

 5. Obrasci DR.SC.-01 moraju se dostaviti u elektroničkom i u otisnutom i potpisanom obliku.

- za FER-DR-03:

 1. Doktorand preuzima obrazac FER-DR-03 Prijava teme doktorskog rada - dopunski obrazac iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija (Doktorski studij/Dokumenti i obrasci, mapa Obrasci) i unosi svoje ime na odgovarajućem mjestu. Taj dokument može se predati bilo u otisnutom, bilo u elektroničkom obliku.

  - Otisnuti oblik: doktorand otisne obrazac FER-DR-03 te ga, nakon popunjavanja, doktorand odnosno mentor vlastoručno potpišu; može se dostaviti skenirano putem elektroničke pošte.

  - Elektronički oblik: doktorand unosi svoje podatke u obrazac FER-DR-03 (PDF ili docx) te ga elektroničkom poštom dostavlja mentoru. Mentor popunjava ostatak obrasca FER-DR-03, digitalno ga potpisuje te elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrazaca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.

 2. Obrazac FER-DR-03 može se dostaviti osobno ili putem elektroničke pošte (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr).

Daljnji koraci i održavanje javnog razgovora

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu i oglašavanje javnog razgovora) provode se na uobičajeni način u skladu s pravilnicima o doktorskom studiju, a sam javni razgovor održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim studentima i zainteresiranima, u prostorijama fakulteta. Iznimno, kada član povjerenstva (osim predsjednika Povjerenstva) zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti nazočiti osobno, tom članu može se omogućiti sudjelovanje na daljinu. Ispit se u cijelosti online može održati samo iznimno i uz suglasnost voditelja studija.


Oblikovanje doktorske disertacije

Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (dalje u tekstu: Pravilnik), moguća su dva oblika doktorskog rada (disertacije):

 • znanstvena monografija, i 
 • skandinavski oblik, tj. skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem.

O obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu odlučuje student(ica), u dogovoru s mentor(ic)om. Ta odluka može se donijeti bilo kada tijekom doktorskog studija i ne treba je unaprijed iznositi, niti odobravati. Svi formalni postupci koji prate izradu doktorskog rada, od definiranja teme do obrane, isti su i neovisni su o obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu.

Uvjeti za oblikovanje rada prema skandinavskom modelu propisani su Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (čl. 14).

Na radove koji čine skup od najmanje tri rada objedinjena u disertaciji oblikovanoj prema skandinavskom modelu (u skladu s gore navedenim Pravilnikom) primjenjuju se isti kriteriji kao za najmanje jedan rad objavljen u časopisu u skladu s Pravilnikom o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl. 14, st. (2), tj. da časopis treba biti indeksiran u CC, SCI ili SCI-Expanded. Za dodatne radove (povrh minimalna tri) uključene u kolekciju, nema uvjeta na indeksiranost.


Česta pitanja