Inženjersko dokumentiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Dijagram toka konstruiranja. Osnovne geometrijske konstrukcije. Tehničko crtanje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sustava. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i pripadne dokumentacije. Označavanje elemenata prema IEC propisima. Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Izrada projekata u alatima AutoCAD i Eplan.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati tehničku dokumentaciju
 2. objasniti crtežni i tekstualni dio tehničke dokumentacije
 3. definirati potrebne djelove tehničke dokumentacije
 4. primijeniti CAD alate u projektiranju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Rad kod kuće

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 50 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Zadaci inženjera. uloga inženjera u društvu. inženjerska etika, Razvoj projekata. faze projekata, Važnost dokumentacije. tipovi dokumentacije
 2. Osnove tehničke dokumentacije
 3. Osnove tehničke dokumentacije, Vrste dokumentacije
 4. Osnove tehničke dokumentacije, Vrste dokumentacije
 5. Osnove tehničke dokumentacije, Vrste dokumentacije, Tekstualna dokumentacija
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Međuispit
 9. Crtežna dokumentacija, Označavanje
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

David E. Goetsch, Raymond L. Rickman, William S. Chalk (2015.), Technical Drawing for Engineering Communication, Cengage Learning
Elise Moss (2021.), Autodesk AutoCAD 2022 Fundamentals, SDC Publications
Bernd Gischel (2015.), EPLAN Electric P8 Reference Handbook, Carl Hanser Verlag GmbH Co KG
Bernd Gischel (2020.), Handbuch EPLAN Electric P8, Carl Hanser Verlag GmbH Co KG
Bert Bielefeld, Isabella Skiba (2017.), Basics Technical Drawing, Birkhäuser

Za studente

Izvedba

ID 222592
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan