Električni strojevi posebne konstrukcije

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne principe elektromehaničke pretvorbe i prijenosa topline
 2. Objasniti načela rada električnih aktuatora, elektronički komutiranih DC motora, univerzalnih motora, sinkronih reluktatnih motora, prekidačko reluktatnih motora, koračnih motora, linearnih motora te motora s permanentnim magnetima s mogućnosti direktnog zaleta na mrežu
 3. Definirati karakteristike električnih aktuatora, elektronički komutiranih DC motora, univerzalnih motora, sinkronih reluktatnih motora, prekidačko reluktatnih motora, koračnih motora, linearnih motora te motora s permanentnim magnetima s mogućnosti direktnog zaleta na mrežu
 4. Analizirati rad električnih aktuatora, elektronički komutiranih DC motora, univerzalnih motora, sinkronih reluktatnih motora, prekidačko reluktatnih motora, koračnih motora, linearnih motora te motora s permanentnim magnetima s mogućnosti direktnog zaleta na mrežu numeričkim metodama

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Mješovito e-učenje

objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta

Laboratorij

rad s programskim paketima za analizu rada ili dizajn električnih strojeva, laboratorijske vježbe na električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja, pisanje izvještaja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 70 % 50 % 70 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Električni aktuatori
 2. Električni aktuatori
 3. Beskolektorski istosmjerni motor
 4. Beskolektorski istosmjerni motor
 5. Prekidačko-reluktantni motor
 6. Prekidačko-reluktantni motor
 7. Motori s aksijalno ili poprečno usmjerenim magnetskim tokom
 8. Međuispit
 9. Koračni motor
 10. Koračni motor
 11. Vernierov motor
 12. Mrežno napajani motor s permanentnim magnetima
 13. Linearni motor
 14. Univerzalni motor
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of rotating electrical machines, John Wiley & Sons, 2013,
(.), R. Krishnan, SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVES Modeling, Simulation, Analysis, Design, and Applications, CRC Press, 2001,
(.), I. Boldea, Linear electric machines, drives, and MAGLEVs handbook, CRC Press, 2013,
(.), P. Acarnley, Stepping Motors a guide to theory and practice, The Institution of Engineering and Technology, UK, 2007,
(.), I. Boldea, L. Tutelea, Reluctance Electric Machines Design and Control, CRC Press, 2019,

Za studente

Izvedba

ID 222584
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan