Električna vuča

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Sustavi za napajanje elektrovuče: istosmjerni 600 V, 1500 V i 3000 V, izmjenični 15 kV sa frekvencijom 16 2/3 Hz, i izmjenični 25 kV i 2x25 kV sa frekvencijom 50 Hz. Ekonomski kriteriji i uvjeti za elektrifikaciju pruga. Glavne komponente elektrovučnih sustava:izvori električne energije, elektrovučne podstanice, elektrovučni motori. Vrste kontaktnih mreža: nekompenzirana, polukompenzirana i kompenzirana. Matematički model kretanja elektrovučnog vozila; režimi vožnje. Vučna sila. Proračun električnih prilika u kontaktnoj mreži: naponi, snage i energije potrebne za vuču. Dimenzioniranje stabilnih elektrovučnih postrojenja. Utjecaj nesimetričnog opterećenja podstanica na trofaznu visokonaponsku mrežu. Utjecaji elektrificiranih pruga na napone smetnji i opasnosti u telekomunikacijskim krugovim i na signalne i komandne uređaje. Električna i magnetska polja ispod kontaktnih vodova i u blizini postrojenja električne vuče. Napajanje električnih željeznica velikih brzina.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne fizikalne zakone i principe potrebne za modeliranje vučnog sustava
 2. objasniti metodu proračuna vuče i kočenja vlakova
 3. opisati postojeće sustave napajanja električne vuče
 4. opisati glavne komponente elektrovučnog sustava
 5. izvesti elektroenergetski proračun stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče
 6. analizirati utjecaj stabilnih postrojenja električne vuče na okoliš

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 2 sata tjedno.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u 7 ciklusa u trajanju od 2 sata tjedno.

Terenska nastava

Posjet EVP Zaprešić.

Samostalni zadaci

Seminarski rad.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 5 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 10 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Istosmjerni 600 V. 1500 V i 3000 V. izmjenični 15 kV 16 2/3 Hz. 25 kV and 2x25 kV 50 Hz
 2. Ekonomski i tehnički kriteriji i uvjeti za elektrifikaciju željeznice
 3. Osnovne komponente elektrovučnog sustava: elektrovučna podstanica. postrojenje za sekcioniranje
 4. Konstrukcija i tipovi kontaktne mreže: nekompenzirana. polukompenzirana i kompenzirana
 5. Određivanje električnih parametara elektrificiranih pruga
 6. Režimi vožnje elektrovučnog vozila. otpori vožnje, Izračuni električnih prilika u kontaktnoj mreži: naponi. zahtjevi za snagom i energijom za vuču
 7. Izračun struja kvara u elektrovučnom sustavu
 8. Međuispit
 9. Zahtjev za snagom i energijom, Spojevi elektrovučnih podstanica na trofaznu elektroenergetsku mrežu
 10. Dozvoljene naponske i strujne nesimetrije, Radijalni i paralelni rad elektrovučnih podstanica
 11. Napajanje 2x25 kV sustava električne vuče iz 1x2 kV sustava, Naponi smetnje i opasnosti u telekomunikacijskim. signalnim i kontrolnim krugovima i opremi
 12. Električno polje i magnetska indukcije ispod kontaktne mreže i u blizini elektrovučnih instalacije
 13. Utjecaj induciranih struja na podzemne metalne cjevovode i kabele
 14. Napajanje električnom energijom željeznice za velike brzine, Elektromagnetska levitacij
 15. Završni ispit

Literatura

Friedrich Kiessling, Rainer Puschmann, Axel Schmieder, Egid Schneider (2018.), Contact Lines for Electric Railways: Planning, Design, Implementation, Maintenance, Wiley
I. Švaljek, T. Kožulj, M. Bošnjak (2003.), Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica,, Željeznička tiskara d.o.o
V. Profillidis (2016.), Railway Management and Engineering, Routledge
Zavada, Josip (2004.), Željeznička vozila i vuča vlakova, Fakultet prometnih znanosti
Krzysztof Karwowski, Adam Szeląg (2009.), Modern electric traction, Gdansk University of Technology

Za studente

Izvedba

ID 222575
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan