Osnove bežičnih sustava

Ishodi učenja

 1. Opisati vrste, namjene i frekvencijska područja bežičnih sustava
 2. Objasniti osnovne dijelove bežičnog sustava i načela njihova rada
 3. Izračunati parametre usmjerene veze
 4. Objasniti utjecaj šuma na bežične sustave
 5. Povezati parametre propagacijskog modela s parametrima bežičnog sustava
 6. Izračunati pojačanje, faktor šuma i presjecišnu točki trećega reda za prijemnik bežičnog sustava
 7. Usporediti različite izvedbe bežičnih prijemnika

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Terenska nastava

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Podjela frekvencijskog spektra. Upravljanje spektrom.
 2. Kognitivni radio. Radiodifuzijski sustav (digitalna radiodifuzija sliek i zvuka). Mreže bežičnih osjetila.
 3. Propagacijski mehanizmi (prijenos. refleksija. difrkcija. raspršenje). Gubitak trase. Friisova jednadžba.
 4. Vrste šuma. Šum elektroničkih komponenata. Bijeli šum.
 5. Ekvivalentna temperatura šuma. Faktor šuma. Temperatura šuma i faktor šuma kaskade.
 6. Ulazna impedancija antene. Djelotvornost antene. Dijagram zračenja. Usmjerenost. Dobitak. Efektivna površina. Polarizacija.
 7. Temperatura šuma antene.
 8. Međuispit.
 9. Harmoničke komponente i intermodulacijski produkti. Točka kompresije. Presjecišna točka trećeg reda. Pasivna intermodulacija.
 10. Načela rada. specifikacije. Pretvorba na gore i na dolje. Potiskivanje zrcalne frekvencije. Izolacija prolaza RF i LO.
 11. Minimalni signal koji se može detektirati. Osjetljivost prijemnika.
 12. Dinamičko područje. Odabir međufrekvencije. područje bez intermodulacija.
 13. Vrste prijemnika. Superheterodinski prijemnik. Faktor šuma prijemnika.
 14. Norme i propisi. Elektromagnetski smog. Dozimetrijske veličine ovisno o frekvencijskom području. Temeljna ograničenja i granične razine. Zaštita od izloženosti elektromagnetskim poljima.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Bonefačić, D. (2016) RF sustavi - intena skripta, FER, Zagreb,
(.), Zentner, E. (2001). Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb,
(.), Bartolić, J. (2011). Mikrovalna elektronika, Graphis, Zagreb,
(.), Modlic, B.; Bartolić, J. (1995) Miješanje, mješala i sintetizatori frekvencije, Školska knjiga, Zagreb,
(.), Pozar, D.M. (2000). Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley ,
(.), Egan, W.F . (2003). Practical RF System Design, J. Wiley-IEEE Press,

Izvedba

ID 183474
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe