Dan doktorata

"Dan doktorata" (PhD Day) uspostavljen je po uzoru na vrhunska svjetska sveučilišta, kao otvoreni skup na kojemu doktorandi javno prezentiraju svoje istraživačke rezultate, a svima zainteresiranima pruža uvid u raznolikost i kvalitetu znanstvenog rada Fakulteta.

Kroz "Dan doktorata" želimo ne samo povećati vidljivost istraživačkih aktivnosti i rezultata FER-a, već i obogatiti postojeći Istraživački seminar na doktorskom studiju FER-a, kroz prezentiranje vlastitih rezultata i razmjenu iskustava među doktorandima.

Ovogodišnji "Dan doktorata" FER-a je treći u nizu, a pregled, zbornike i fotografije sa skupova u prethodne dvije godine možete pogledati pod "Dan doktorata 2016." i "Dan doktorata 2017.".


Program "Dana doktorata 2018."

Treći po redu "Dan doktorata" Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održat će se 10. svibnja 2018. godine, u prostorijama Fakulteta, u Zagrebu, Unska 3.

Skup otvoren je za sve zainteresirane, uz obaveznu prijavu sudjelovanja, najkasnije do 4. svibnja 2018. do kraja dana.

Pregled programa prikazan je u nastavku.

 

Pregled programa

10.00 - 11.00

Poster sekcija i registracija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada, prema popisu u nastavku.

11.00 - 12.30

Skupna sekcija

 

Otvaranje Dana doktorata

prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan

 

Prezentacije nagrađenih doktorata

Dr. sc. Josip Ćesić
Praćenje više gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama
(mentor: prof. dr. sc. Ivan Petrović)

Dr. sc. Petar Gabrić
Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora
(mentori: prof. dr. sc. Damir Ilić i dr. sc. Antun Mikulecky)

Dr. sc. Zlatko Hanić
Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno ovisnih funkcija ulančanih tokova
(mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Vražić)

Dr. sc. Marinko Kovačić
Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila
(mentor: prof. dr. sc. Viktor Šunde)

Dr. sc. Đula Nađ
Vođenje i upravljanje autonomnim podvodnim agentima uz akustički potpomognutu navigaciju
(mentor: izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković)

 

Počasni gost

Dr. sc. Damir Kalpić
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Završna riječ

prof. dr. sc. Gordan Gledec, voditelj doktorskog studija i prodekan za znanost

12.30 - 14.00

Proglašenje najboljeg postera "Dana doktorata 2018".

Domjenak

14.00 - 15.30

Radionica za doktorande

Dr. sc. Nikola Banić
Fakultet elektotehnike i računarstva

Poster-sekcija

U poster-sekciji, 28 studenata 3. godine doktorskoga studija predstavit će aktualne rezultate svojih doktorskih istraživanja na temama disertacija, koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio u ak. godini 2016./17.

Svi posteri ulaze su u natjecanje za najbolji poster.

Povjerenstvo za odabir najboljeg postera čine članovi Odbora za doktorske studije FER-a: prof. dr. sc. Ratko Magjarević (predsjednik), prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Zdenko Kovačić.

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

  Doktorand Tema disertacije Mentor(i)
1. Tin Bariša Bezsenzorsko modelsko prediktivno izravno upravljanje strujama sinkronoga vjetrogeneratora sa stalnim magnetima Izv. prof. dr. Damir Sumina
2. Tin Bobetko Metoda određivanja optimalne topologije prijenosne elektroenergetske mreže zasnovana na umjetnim neuronskim mrežama Prof. dr. sc. Ivica Pavić
3. Maria Brbić Učenje reprezentacije za podatke iz jednog i više pogleda Dr. sc. Ivica Kopriva
4. Mate Čobrnić Projektiranje transformacijskih i kvantizacijskih računskih blokova za videokompresiju optimiranih za učinkovito izvođenje na heterogenim višeprocesorskim računalima visokih performanci Prof. dr. sc. Mario Kovač
5. Krešimir Čunko Samoprilagodljiv model za otkrivanje transakcija kartične prijevare u stvarnom vremenu Prof. dr. sc. Dragan Jevtić
6. Bojan Franc Korelacija ispada visokonaponskih dalekovoda i atmosferskih pražnjenja Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
7. Nikolina Frid Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama Izv. prof. dr. Vlado Sruk
8. Ninoslav Holjevac Modeliranje i vrednovanje fleksibilnih višeenergijskih sustava u niskougljičnom okolišu Prof. dr. sc. Igor Kuzle
9. Matija Horvat Razrješavanje adresa u geoprostorno-naslovljivoj računalnoj mreži Doc. dr. sc. Dejan Škvorc
10. Krešimir Jozić Platformski neovisna udaljena vizualizacija volumnih medicinskih podataka Prof. dr. sc. Željka Mihajlović
11. Goran Levačić Model za određivanje frekvencijskoga odziva prijenosne elektroenergetske mreže Prof. dr. sc. Ivo Uglešić
12. Marko Magerl Metodologija za ponašajno modeliranje blokova integriranih sklopova za primjene u elektromagnetskoj kompatibilnosti Prof. dr. sc. Adrijan Barić
13. Filip Mandić Upravljanje autonomnim površinskim plovilima u svrhu lokalizacije podvodnoga vozila korištenjem jednostrukih akustičkih mjerenja udaljenosti Izv. prof. dr. Nikola Mišković
14. Anita Martinčević Hijerarhijsko modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade Prof. dr. sc. Mario Vašak
15. Anton Marušić Optimiranje uzemljivača visokonaponskih postrojenja s obzirom na dopušteni napon dodira Prof. dr. sc. Sead Berberović
16. Marko Matosović Integralni model procjene utjecaja heterogenosti kućanstava na implementaciju politika energetske učinkovitosti Prof. dr. sc. Željko Tomšić
17. Danijel Mlinarić Proširenje modela dinamičkog ažuriranja softvera na promjenu hijerarhije klasa i detekciju fenomena izvođenja Doc. dr. sc. Boris Milašinović
18. Hrvoje Novak Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima Prof. dr. sc. Mario Vašak
19. Saša Ostojić Prilog diferencijalnoj elektromiografskoj dijagnostici križobolje i radikulopatije Prof. dr. sc. Mario Cifrek
20. Ivan Pavičić Povećanje kapaciteta prijenosne mreže kompaktiranjem nadzemnih vodova i visokotemperaturnih užadi s malim provjesom Prof. dr. sc. Ivica Pavić
21. Zvonimir Pavlić Automatizirana sinteza programske potpore prilagođene području primjene zasnovana na vertikalnom odvajanju temeljnoga i prilagodnoga sloja Doc. dr. sc. Dejan Škvorc
22. Matija Piškorec Statističko zaključivanje o egzogenome i endogenome širenju informacija u društvenim mrežama Izv. prof. dr. Mile Šikić
Dr. sc. Tomislav Šmuc
23. Dalibor Purković Energetski učinkovit bežični senzorski sustav velikoga dometa Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
24. Branko Radojević Uravnoteživanje dolaznoga prometa mrežnih poslužitelja zasnovano na središnjem sustavu odlučivanja Prof. dr. sc. Mario Žagar
25. Mirko Stanić Biometrijska autentifikacija na temelju oblikovnih značajki uha primjenom metode slučajnih šuma Izv. prof. dr. Gordan Gledec
Prof. dr. sc. Miroslav Bača
26. Marko Šprem Optička komunikacija zasnovana na višestrukoj uporabi valne duljine i usrednjivanju modulacije Izv. prof. dr. Dubravko Babić
27. Tomislav Štefanec Kontekstno pregovaranje o protokolima aplikacijskoga sloja u Internetu stvari Prof. dr. sc. Mario Kušek
28. Josip Tošić Dinamička adaptivna zaštita distributivnih mreža primjenom metoda inteligentnoga pretraživanja Prof. dr. sc. Ante Marušić

 

Radionica za doktorande

Popodnevna radionica namijenjena je doktorandima FER-a. Voditelj radionice je dr. sc. Nikola Banić, jedan od govornika na Danu doktorata 2017. godine, a danas zaposlen kao poslijedoktorand na FER-u. Cilj radionice je sadašnjim doktorandima prenijeti pozitivna iskustva i korisne savjete za doktorsko istraživanje iz perspektive uspješno završenog doktora znanosti sa akademskom karijerom.