Elektroenergetski sustavi 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Seminar

Opis predmeta

Osnovno o elektroenergetskom sustavu. Naponska i strujna naprezanja u električnim postrojenjima. Simetrični i nesimetrični trofazni sustav. Metoda simetričnih komponenti. Impedancije elemenata elektroenergetskog sustava. Proračun struja i napona pri kratkom spoju. Standardi i propisi mjerodavni za proračun kratkog spoja. Komponente struje kratkog spoja mjerodavne za izbor elemenata električnih postrojenja. Izvedbe električnih postrojenja. Karakteristike i izbor glavnih elemenata postrojenja i razdjelnih mreža. Energetski transformatori. Mjerni transformatori. Osnovne sheme glavnih strujnih krugova. Zaštita u električnim postrojenjima i razdjelnim mrežama srednjeg i niskog napona. Mjerenje u postrojenjima i razdjelnim mrežama. Električno naprezanje izolacije i zaštita od prenapona. Kompenzacija jalove snage i energije. Pogonsko uzemljenje. Propisi i zaštitne mjere od previsokog napona dodira.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
(5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne dijelove električnih postrojenja i njihovu namjenu
 2. prepoznati osnovne dijelove električnih postrojenja na terenu
 3. opisati strujno naponske prilike u simetričnom i nesimetričnom trofaznom sustavu
 4. izračunati zadane probleme kratkog spoja za jednostavne primjere EES-a
 5. razlikovati mehanizme prekidanja strujnog luka s obzirom na tehnologiju sklopne opreme
 6. opravdati korištenje električne opreme na specifičnim primjerima
 7. koristiti programski paket NEPLAN za modeliranje mreža i proračun kratkog spoja

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnove inženjerstva. standardi i IEC standardi, Zakonodavstvo, Dozvole
 2. Sabirnice, Energetski transformatori, Izolatori, Provodni izolatori, Kondenzatori, Regulatori napona, Uzemljenje i zaštitni sustavi, Ulazni i izlazni vodovi, Rasklopno postrojenje, Izvedba i izgradnja transformatorskih stanica
 3. Principi pogona transformatora, Nadomjersna shema i naponske jednadžbe, Glavni i rasipni tok. struja magnetiziranja. induktiviteti, Pokus praznog hoda i kratkog spoja. nadomjesni parametri strujnog kruga, Osnove konstrukcije jezgre i namotaja
 4. Model vodova, Model transformatora, Model vanjske mreže, Jednostavan model tereta
 5. Model generatora, Model asinkronog motora, Model elektrane
 6. Nadomjesni strujni krug za kratki spoj, Metode proračuna, Proračun parametara struja kratkog spoja, IEC i ostali relevantni standardi, Jenofazni kratki spoj, Dvofazni kratki spoj, Dvofazni kratki spoj sa zemljom, Trofazni kratki spoj, Trofazni kratki spoj sa zemljom
 7. Termička struja kratkog spoja, Termička snaga opreme, Određivanje optimalnog presjeka vodiča, Udarna struja kratkog spoja, Proračun naprezanja u krutim vodičima, Sile na nosače
 8. Međuispit
 9. Prekidači, Rastavljači, Automatski prekidač, Konfiguracije sabirnica, Izolacijska zaštita, Odabir transformatora i izgradnja, Izbor i konstrukcija prekidača i rastavljača, Uzemljenje i zahtjevi na uzemljenje
 10. Sklopke, Osigurači, Učinski rastavljači, Kombinacije sklopnih aparata
 11. Paralelni spoj, Grupe spojeva, Autotransformatori, Gubici. efikasnost. porast temperature, Vanjske karakteristike. pad napona
 12. Upravljači sustavi u transformatorskoj stanici, Sustavi nadzora u transformatorskoj stanici, Sustavi mjerenja u transformatorskoj stanici, Komunikacijski sustavi u transformatorskoj stanici, Zaštitni sustavi u transformatorskoj stanici, Sustavi kompenzacije jalove snage, Izbor mjernih transformatora, Pomoćni sustavi u transformatorskoj stanici
 13. Projektni zadatak, Odabir lokacije i prikupljanje podataka, Izvedba. plan i dokumentacija (CAD), Glavni projekt, Shema strujnog kruga i planovi povezivanja, Dozvole i odobrenja
 14. Stručni nadzor razvoja opreme i izgradnje postrojenja, Izgradnja. testiranje i puštanje u pogon, Sigurnost, Utjecaj na okoliš, Troškovi i financijska analiza, Vremenski rokovi
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Visokonaponska rasklopna postrojenja; H. Požar; Tehnička knjiga, Zagreb; 1990; ISBN: 8670591057,
(.), Transparencije s predavanja,
(.), Electric Power Substations Engineering; J.D. McDonald; CRC Press; 2003; ISBN: 0849373832, 9780849373831,
(.), Introduction to Electric Power Systems; (http://ocw.mit.edu/index.html) MIT OpenCourseWare; MIT; 2005; ISBN: -,
(.), Symmetrical Components for Power Systems Engineering; J. Lewis Blackburn; Marcel Dekker; 1993; ISBN: 0849376181, 9780849376184,
(.), Power System Analysis John Grainger, Jr., William Stevenson McGraw-Hill 1994,

Za studente

Izvedba

ID 230468
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
5 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan