Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija

Regulacija tržišta elektroničkih komunikacija složena je zadaća koja zahtijeva interdisciplinarni pristup koji objedinjuje znanja iz ekonomije, prava i tehnologije, prvenstveno informacijske i komunikacijske tehnologije.

Informacijska i komunikacijska tehnologija i na njoj zasnovano tržište elektroničkih komunikacija jedan su od najpropulzivnijih gospodarskih sektora. Regulatornim mehanizmima usmjerava se razvitak tržišta elektroničkih komunikacija kako bi se postigla raspoloživost usluga sukladna potrebama i mogućnostima građana, gospodarstva i društva u cijelosti, te ulaganje u nove tehnologije kojima će se to kontinuirano ostvarivati. Europska unija primjenjuje i kontinuirano razvija zajednički regulatorni okvir za područje elektroničkih komunikacija koji uključuje opće i posebne mjere poticanja i zaštite tržišnog natjecanja davatelja informacijskih i komunikacijskih usluga. 

 

 

Potreba za studijem

Na tržištu rada u javnom i privatnom sektoru na području elektroničkih komunikacija javlja se stoga potreba za stručnjacima koji bi uz svoja primarna znanja iz područja tehničkih, ekonomskih ili pravnih znanosti, raspolagali znanjima potrebnima za specifična pitanja regulacija tržišta, samostalno i u suradnji s drugim stručnjacima u sektoru elektroničkih komunikacija.

Takve su potrebe radnih mjesta u:

  • nacionalnim regulatornim tijelima (u Republici Hrvatskoj: Agencija za poštu i elektroničke komunikacije),
  • agencijama koja se bave tržišnim natjecanjem (u Republici Hrvatskoj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja) i zaštitom osobnih podataka (u Republici Hrvatskoj: Agencija za zaštitu osobnih podataka),
  • nadležnim državnim tijelima (u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture),
  • davateljima usluga na tržištu elektroničkih komunikacija i telekomunikacijskoj industriji.

Kako su pravni, gospodarski i tehnološki okviri na kojima se zasniva tržište elektroničkih komunikacija zajednički za sve europske zemlje, potrebe za istovrsnim radnim mjestima javljaju se kako na regionalnoj, tako i široj razini.


Interdisciplinarni pristup

Suvremene znanstvene spoznaje i dosadašnja iskustva u razvitku telekomunikacijskog tržišta i tržišta elektroničkih komunikacija općenito, pokazuju da se samo interdisciplinarnim pristupom specijalističkom poslijediplomskom obrazovanju mogu steći sposobnosti potrebne za rješavanje složenih regulatornih problema. Riječ je o znanju i vještinama koje obuhvaćaju pravno utemeljenje i procese regulacije tržišta, ekonomiku ulaganja i regulatorno računovodstvo te tehnološko modeliranje komunikacijskih mreža i informacijskih usluga.

Nositelji studija

Ekonomski fakultet, FER i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelji su 3 poslijediplomska doktorska studija i 43 poslijediplomska specijalistička studija, a sudjeluju u provedbi 2 sveučilišna interdisciplinarna specijalistička studija.

Nastavnici fakulteta predlagača sudjeluju u izvedbi nastave prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ne samo svojih, već i drugih fakulteta predlagača, tako da posjeduju iskustvo u interdisciplinarnom obrazovanju.