Intelektualno vlasništvo u industriji

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Ovo je uvodni kolegij o intelektualnom vlasništvu kojem će se opisati tipovi intelektualnog vlasništva i kako se koristi u industriji, posebno u start-up tvrtkama. Također će biti opisana monetizacija patenata ili drugih tipova intelektualnog vlasništva, uloga intelektualnog vlasništva u poslovnom planu poduzeća te obrana intelektualnog vlasništva sa nizom primjera iz prakse.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati tipove intelektualnog vlasništva i područja primjenjivosti
 2. Objasniti dijelove patentne prijave
 3. Objasniti potrebu i ograničenja intelektualnog vlasništva

Oblici nastave

Predavanja

Tjedni plan nastave

 1. Što je intelektualno vlasništvo, zašto je ono korisno. filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva
 2. Patenti i poslovne tajne
 3. Patenti poslovne tajne
 4. Copyright and mask design; trademark
 5. Copyright and mask design; trademark
 6. Postupak registriranja i zaštite intelektualnog vlasništva
 7. Kako se piše patentna prijava
 8. Međuispit
 9. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 10. Monetizacija intelektualnog vlasništva; licenciranje; korištenje u poslovnom planu
 11. Dokumentiranje intelektualnog vlasništva u poduzeću; strategija patentiranja
 12. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 13. Kršenje patenta i poslovne tajne; obrana i način kako se riješavaju problemi
 14. Gostujući predavač iz gospodarstva - prikaz aktualnih postupaka i praksi
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Poltorak & Lerner: Essentials of Licensing Intellectual Property,
(.), H. Heines: Patents for Business: The Manager's Guide to Scope, Strategy, and Due Diligence,

Za studente

Izvedba

ID 222564
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan