Primijenjeno optimalno upravljanje

Opis predmeta

Optimalno upravljanje linearnim i linearnim parametarski promjenjivim sustavima. Primjena konveksne optimizacije i linearnih matričnih nejednadžbi za sintezu optimalnih regulatora. Primjena upravitelja referenci za zadovoljenje ograničenja u postojećim sustavima upravljanja.

Ishodi učenja

 1. Napisati sustav u formi linearnog parametarski promjenjivog modela
 2. Primijeniti linearne matrične nejednadžbe za sintezu optimalnog regulatora
 3. Dizajnirati upravitelj referenci za zadovoljavanje ograničenja na postojećem sustavu upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanje će biti organizirana na tjednoj bazi s opterećenjem 2 sata tjedno

Laboratorij

U sklopu kolegija kolegija bit će organizirane 4 laboratorijske vježbe u trajanju od 3 sata

Tjedni plan nastave

 1. Projektiranje optimalnog upravljanja na temelju integralnih kriterija, Parametarska optimizacija u sustavima upravljanja
 2. Konveksna optimizacija u sustavima upravljanja
 3. Linearne matrične jednadžbe - osnovne definicije i svojstva
 4. Uvjeti stabilnosti i maksimizaija brzine opadanja Lyapunovljeve funkcije
 5. Ograničenja na upravljački i izlani signal
 6. Primjena linearnih matričnih jednadžbi za projektiranje regulatora postavljanjem polova
 7. H2/Hinf sinteza regulatora primjenom linearnih matričnih nejednadžbi
 8. Međuispit
 9. Linearni vremenski-promjenjivi sustavi (LPV) - osnovne definicije i svojstva, Modeliranje LPV sustava
 10. Upravljanje LPV sustavima zasnovano na zajedničkoj funkciji Lyapunova
 11. Upravljanje LPV sustavima zasnovano na promjenjivoj funkciji Lyapunova
 12. Oblikovanje referentne vrijednosti za linearne sustave
 13. Oblikovanje referentne vrijednosti za nelinearne sustave
 14. Robusno oblikovanje referentne vrijednosti
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Boyd, S., El Ghaoui, L., Feron, E., & Balakrishnan, V. (1994). Linear matrix inequalities in system and control theory (Vol. 15). Siam.,
(.), Scherer, C., & Weiland, S. (2000). Linear matrix inequalities in control. Lecture Notes, Dutch Institute for Systems and Control, Delft, The Netherlands, 3(2).,
(.), Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex optimization. Cambridge university press.,
(.), Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2007). Multivariable feedback control: analysis and design (Vol. 2, pp. 359-368). New York: Wiley.,

Za studente

Izvedba

ID 222703
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan