Kružna ekonomija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovni princip i koncepti kružne ekonomije. Socijalno-društveni aspekti kružne ekonomije. Razlike između linearne i kružne ekonomije. Sustavsko razmišljanje u analizi dinamičkih sustava kružne ekonomije. Nove ekonomske teorija kao dio kružne ekonomije: „Doughnut“ ekonomija, kolaborativna ekonomija, ekonomija sreće. Poslovni modeli kružne ekonomije. Primjena digitalne tehnologije i umjetnu inteligenciju u kružnoj ekonomiji. Uloga obnovljivih izvora energije i učinkovito gospodarenje materijalnim resursima u kružnoj ekonomiji. Bioekonomija kao dio kružne ekonomije. Javne politike i akcijski planovi EU iz područja kružne ekonomije. Globalne promjene prema kružnoj ekonomiji uključujući ciljeve održivog razvoja UN za 2030.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti ključne koncepte, načela i pitanja te razmišljanje i djelovanje u kružnoj ekonomiji
 2. Navesti ključne elemente sustava, prepoznati složenost, nelinearnost i dinamiku sustava
 3. Razviti sustavsko razmišljanje s posebnim osvrtom na ekološke sustave
 4. Ocijeniti i pregledati ključne koncepte, načela i poslovna pitanja vezana uz resurse, energiju i materijale i konkurentsku prednost na različitim razinama
 5. Pregledati i redizajnirati sustav koji se temelji na principima cirkularnosti nasuprot linearnom pristupu
 6. Demonstrirati mogućnost primjene digitalne tehnologije i umjetne inteligencije u kružnoj ekonomiji
 7. Pokazati znanje o primjeni načela kružne ekonomije u gradovima i svakodnevnom životu
 8. Pokazati znanje o primjeni bioekonomije
 9. Pregledati i ocijeniti različite poslovne modele za kružnu ekonomiju
 10. Pokazati znanje o javnoj politici kružne ekonomije u EU i horizontalnu povezanost s drugim javnim politikama EU

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i međuispita. Drugi ciklus nastave sadržava 6 tjedana direktne nastave i završni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenje od 2 sata.

Seminari i radionice

Na pripremnim radionicama provodit će se analiza javnih politika EU koje su povezane s kružnom ekonomijom, međusektorske povezanosti, proučavati aktualna savjetovanja s javnošću. Studenti će podijeljeni u grupe metodom rješavanja problemskih zadataka predlagati rješenja i kroz javnu prezentaciju predstaviti drugim grupama studenata.

Mješovito e-učenje

Organizacija videokonferencije na kojoj se predstavljaju teme iz kružne ekonomije.

Samostalni zadaci

Studenti će između aktualnih tema iz područja kružne ekonomije na razini EU, globalnoj razini, razini međunarodnih organizacija (UN, OECD, sl.) i pojedinih država ili političkih/ekonomskih zajednica država napraviti samostalno istraživanje i napisati rad u obliku preglednog članka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 25 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Ekonomski model 20. stoljeća, linearna ekonomija, mjere gospodarskog rasta, socijalno-ekonomska kriza, otpad, fosilna goriva, zagađenje, klimatske promjene
 2. Kružna ekonomija, ekonomski model 21. stoljeća, osnovni principi i koncepti kružne ekonomije, usporedba s linearnom ekonomijom
 3. Sustavsko razmišljanje, dinamički i nelinearni sustavi, zatvorene petlje, povratna sprega, neočekivane posljedice
 4. Doughnut ekonomija
 5. Kolaborativna ekonomija i ekonomija sreće
 6. Inovacije, bioekonomija, uloga obnovljivih izvora energije
 7. Učinkovito gospodarenje materijalnim resursima, recikliranje, ponovna uporaba
 8. Međuispit
 9. Dizajn uređaja, eko-dizajn, inovacije u dizajnu, novi materijali, istraživanje, strategije
 10. Poslovni modeli kružne ekonomije, cirkularna javna nabava, zeleno poduzetništvo
 11. Primjena digitalne tehnologije i umjetne inteligenciju u kružnoj ekonomiji
 12. Kružna ekonomija u gradovima – Smart City
 13. Javne politike i akcijski planovi EU iz područja kružne ekonomije
 14. Globalne promjene prema kružnoj ekonomiji uključujući ciljeve održivog razvoja UN za 2030
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Kružna ekonomija – interna skripta (Davor Škrlec),
(.), Europska komisija/Europski parlament – službene publikacije,
OECD (2019.), Business Models for the Circular Economy Opportunities and Challenges for Policy, OECD Publishing
(.), circular economy,
(.), Publications office of the EU,
(.), Ellen MacArthur Foundation – službene publikacije,
Ken Webster (2015.), The Circular Economy – A Wealth of Flows, Ellen MacArthur Foundation Publishing
Amory Lovins, Michael Braungart (2014.), A New Dynamic - Effective Business in a Circular Economy, Ellen MacArthur Foundation Publishing
Ellen Franconi, Brett Bridgeland, Ken Webster (2016.), A New Dynamic 2- Effective Systems in a Circular Economy, Ellen MacArthur Foundation Publishing
Kate Raworth (2017.), Doughnut Economics, Chelsea Green Publishing

Za studente

Izvedba

ID 222639
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
15 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan