Informacijska sigurnost

Specijalistički studij informacijske sigurnosti doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom. Studij je namijenjen upravljačkom kadru s ICT znanjima zaposlenima u tvrtkama i institucijama te domenskim stručnjacima kao što su primjerice programeri, mrežni i sistemski administratori, administratori baza podataka. Svima njima studij pomaže u usmjeravanju karijere u područje informacijske i kibernetičke sigurnosti.

Naš cilj je visokokvalitetan poslijediplomski specijalistički studij koji će privlačiti sposobne ljude i obrazovati sveučilišne specijaliste iz informacijske sigurnosti koji su potrebni gospodarstvu, državnim institucijama te visokom školstvu i znanosti. Svi uključeni u rad studija sudjeluju u ostvarenju specijalističkog studija, sadržajem i kvalitetom prepoznatljivog u europskom okruženju, za koji su zainteresirani privatni i javni sektor Republike Hrvatske i okolnih zemalja.

 

 

Zašto informacijska sigurnost?

Ubrzani razvoj informacijskih mreža u posljednjim godinama zahtijevao je od privatnih i državnih organizacija ugradnju učinkovitih mjera informacijske sigurnosti kako bi unaprijedile svoj kredibilitet i konkurentnost na tržištu. Nažalost, sve do danas na tržištu radne snage ne postoji dovoljan broj specijalista u tom području, pa stoga postoji hitna potreba za obrazovanjem profesionalaca u području informacijske sigurnosti. Današnji zahtjevi na informacijsku sigurnost su bitno drugačiji od onih prije dvadeset i više godina. Opća umreženost te sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije u svim porama društva nameće potrebu jakih i jasnih zahtjeva na sigurnost. Umjesto da se investira u izgradnju sigurnih informacijskih sustava, često se plaća odsutnost ili nedostatak informacijske sigurnosti. Trendovi globalizacije kroz informatičko povezivanje traže od svih zemalja i trgovačkih društava zadovoljenje osnovnih zahtjeva na interoperabilnost i informacijsku sigurnost. U konačnici, svjedoci smo stalnog priliva vijesti o uspješnim i vrlo ozbiljnim napadima na informacijsku infrastrukturu u svijetu, a i u Hrvatskoj.

 

Zašto specijalistički studij informacijske sigurnosti?

Neriješeni problemi sigurnosti te potreba za stručnjacima dovela je do toga da se danas na tržištu nudi niz različitih certifikata, tečaja i drugih oblika edukacije kako bi se generirao dovoljan broj stručnjaka. U tom kontekstu može se postaviti pitanje zašto odabrati baš specijalistički studij informacijske sigurnosti?

Sažeto, sljedeći su razlozi zašto upisati Specijalistički studij sigurnosti:

 • Kompetencije iz područja sigurnosti potrebne u Hrvatskoj

 • Mentorirani rad

 • Umrežavanje s priznatim stručnjacima koji rade na fakultetima i u tvrtkama

 • Kontakti koji ostaju i nakon studija

 • Specijalistički studij naslanja se na prijediplomsku i diplomsku nastavu

 • Omogućava upoznavanje s doktorskim studijem

 • Brza prilagodba studija tekućim potrebama i kretanjima na tržištu

 • Uključivanje u stručno i znanstveno okruženje (suradnja s konferencijom MIPRO)

Kombinacija kompetencija koje Studij nudi jedinstvena je u odnosu na druge oblike edukacije koji se nude te prilagođena okruženju kojemu se Studij odvija. Između ostalog, tijekom studija se stječu sljedeće kompetencije:

 1. procjena rizika informacijske sigurnosti

 2. razumijevanje tehničkih, organizacijskih i ljudskih faktora koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti

 3. vrednovanje informatičkih alata za zaštitu od prijetnji koje ugrožavaju organizaciju

 4. procjena utjecaja sigurnosnih politika, zakonskog okvira, zahtjeva na usklađenost te razvoja tržišta na složene sustave i ciljeve organizacije

 5. nadgledanje i koordinacija životnim ciklusom informacijske sigurnosti koji uključuju planiranje, nabavu, razvoj i vrednovanje sigurnosne infrastrukture

 6. razumijevanje, analiza i primjena tehnoloških rješenja u izgradnji sigurnosne arhitekture

Studij potiče mentorirani pristup. To znači da je svakom polazniku dodijeljen mentor koji ga vodi kroz studij. Mentor studenta je u području koje zanima studenta te u kojemu bi se htio specijalizirati tijekom trajanja studija. U izvedbi studija sudjeluju priznati stručnjaci u pojedinim područjima informacijske sigurnosti, što jamči kvalitetu studija, a ujedno i omogućava studentima direktan pristup stručnjacima što također omogućava bolju izobrazbu studenata. Preko izvođača studija studenti imaju pristup i stručnjacima za razna područja elektrotehnike, računarstva, prava i ekonomije. Te veze se nakon završetka studija ne prekidaju već omogućavaju profesionalno usavršavanje studenata i kontinuirani pristup ekspertima i najnovijim događanjima u području informacijske sigurnosti.

Na Fakultetu se provodi nastava u kojoj se obrazuju stručnjaci iz područja elektrotehnike i računarstva te su, u dogovoru s voditeljem odnosno mentorom i prema potrebi, ti resursi prijediplomske i diplomske nastave dostupni studentima specijalističkog studija. Dodatno, kroz specijalistički studij kandidati se mogu upoznati i s nekim elementima doktorskog studija, upoznati potencijalnog mentora za doktorski studij u slučaju da žele nastaviti dalje svoj profesionalni razvoj u znanstvenom smjeru.

Ne treba zanemariti ni činjenicu kako Specijalistički studij definiraju stručnjaci koji prate trenutna zbivanja u području informacijske sigurnosti te su u stanju Studij brzo prilagođavati najnovijim trendovima. To se može obaviti relativno brzo jer sam studij nije velika i troma organizacija kao što je to slučaj s nekim drugim certifikatima čije izmjene zahtijevaju velike resurse.

Konačno, Studij je tako organiziran da se studente što je moguće više uključuje u stručno i znanstveno okruženje informacijske sigurnosti, primjerice, kroz sudjelovanja u raznim aktivnostima koje se organiziraju u sklopu savjetovanja Sigurnost informacijskih sustava na međunarodnoj konferenciji MIPRO.

Zašto FER?

Sveučilište u Zagrebu prepoznatljivo je sveučilište s dugom tradicijom te je među najjačim sveučilištima u regiji, a prvo sveučilište u Hrvatskoj po znanstvenom rezultatima i obrazovanju stručnjaka.

Fakultet elektrotehnike i računarstva je vodeći fakultet u Hrvatskoj po znanstvenom radu i obrazovanju stručnjaka u područjima elektrotehnike i računarstva, a također je prepoznatljiv po najvećem broju međunarodnih projekata na Sveučilištu u Zagrebu te čvrstoj vezi i kontinuiranoj suradnji s gospodarstvom.

Što nakon studija?

Na studiju će polaznicima prvo biti dan strukturirani pregled osnova informacijske sigurnosti. Potom se studenti, uz pomoć svog voditelja i mentora, profiliraju kako bi nakon studija mogli obavljati neki od sljedećih poslova:

 • voditelj sigurnosti u tvrtkama i državnim institucijama,

 • revizor informacijskih sustava,

 • digitalni forenzičar,

 • analitičar u području sigurnosti informacijskog sustava,

 • dizajner sigurnosne arhitekture u tvrtkama i državnim institucijama,

 • procjenitelj rizika informacijske sigurnosti,

 • dizajner i koordinator izvođenja planova za izvanredne situacije (BCP, DRP, IRP).