Informacijska sigurnost

Specijalistički studij informacijske sigurnosti doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom. Studij je namijenjen upravljačkom kadru s ICT znanjima zaposlenima u tvrtkama i institucijama te domenskim stručnjacima kao što su primjerice programeri, mrežni i sistemski administratori, administratori baza podataka. Svima njima studij pomaže u usmjeravanju karijere u područje informacijske i kibernetičke sigurnosti.

Natječaj za upis za akademsku godinu 2020./2021. možete pronaći na sljedećoj poveznici. Prijave se primaju od 08. lipnja do 24. srpnja 2020. godine te od 01. rujna do zaključno 25.  rujna 2020. godine. Dodatno, predavanja na studiju će se moći pratiti i putem platforme MS Teams što znači da je pohađanje studija omogućeno i kandidatima van Zagreba koji nisu u mogućnosti dolaziti svaki dan na predavanja.

Naš cilj je visokokvalitetan poslijediplomski specijalistički studij koji će privlačiti sposobne ljude i obrazovati sveučilišne specijaliste iz informacijske sigurnosti koji su potrebni gospodarstvu, državnim institucijama te visokom školstvu i znanosti. Svi uključeni u rad studija sudjeluju u ostvarenju specijalističkog studija, sadržajem i kvalitetom prepoznatljivog u europskom okruženju, za koji su zainteresirani privatni i javni sektor Republike Hrvatske i okolnih zemalja.

 

 

Zašto informacijska sigurnost?

Ubrzani razvoj informacijskih mreža u posljednjim godinama zahtijevao je od privatnih i državnih organizacija ugradnju učinkovitih mjera informacijske sigurnosti kako bi unaprijedile svoj kredibilitet i konkurentnost na tržištu. Nažalost, sve do danas na tržištu radne snage ne postoji dovoljan broj specijalista u tom području, pa stoga postoji hitna potreba za obrazovanjem profesionalaca u području informacijske sigurnosti. Današnji zahtjevi na informacijsku sigurnost su bitno drugačiji od onih prije dvadeset i više godina. Opća umreženost te sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije u svim porama društva nameće potrebu jakih i jasnih zahtjeva na sigurnost. Umjesto da se investira u izgradnju sigurnih informacijskih sustava, često se plaća odsutnost ili nedostatak informacijske sigurnosti. Trendovi globalizacije kroz informatičko povezivanje traže od svih zemalja i trgovačkih društava zadovoljenje osnovnih zahtjeva na interoperabilnost i informacijsku sigurnost. U konačnici, svjedoci smo stalnog priliva vijesti o uspješnim i vrlo ozbiljnim napadima na informacijsku infrastrukturu u svijetu, a i u Hrvatskoj.

 

Zašto Specijalistički studij informacijske sigurnosti?

Neriješeni problemi sigurnosti te potreba za stručnjacima dovela je do toga da se danas na tržištu nudi niz različitih certifikata, tečaja i drugih oblika edukacije kako bi se generirao dovoljan broj stručnjaka. U tom kontekstu može se postaviti pitanje zašto odabrati baš Specijalistički studij informacijske sigurnosti?

Sažeto, sljedeći su razlozi zašto upisati Specijalistički studij sigurnosti:

 • Kompetencije iz područja sigurnosti potrebne u Hrvatskoj

 • Mentorirani rad

 • Umrežavanje s priznatim stručnjacima koji rade na fakultetima i u tvrtkama

 • Kontakti koji ostaju i nakon studija

 • Specijalistički studij naslanja se na preddiplomsku i diplomsku nastavu

 • Omogućava upoznavanje s doktorskim studijem

 • Brza prilagodba studija tekućim potrebama i kretanjima na tržištu

 • Uključivanje u stručno i znanstveno okruženje (suradnja s konferencijom MIPRO)

Kombinacija kompetencija koje Studij nudi jedinstvena je u odnosu na druge oblike edukacije koji se nude te prilagođena okruženju kojemu se Studij odvija. Između ostalog, tijekom studija se stječu sljedeće kompetencije:

 1. procjena rizika informacijske sigurnosti

 2. razumijevanje tehničkih, organizacijskih i ljudskih faktora koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti

 3. vrednovanje informatičkih alata za zaštitu od prijetnji koje ugrožavaju organizaciju

 4. procjena utjecaja sigurnosnih politika, zakonskog okvira, zahtjeva na usklađenost te razvoja tržišta na složene sustave i ciljeve organizacije

 5. nadgledanje i koordinacija životnim ciklusom informacijske sigurnosti koji uključuju planiranje, nabavu, razvoj i vrednovanje sigurnosne infrastrukture

 6. razumijevanje, analiza i primjena tehnoloških rješenja u izgradnji sigurnosne arhitekture

Studij potiče mentorirani pristup. To znači da je svakom polazniku dodijeljen mentor koji ga vodi kroz studij. Mentor studenta je u području koje zanima studenta te u kojemu bi se htio specijalizirati tijekom trajanja studija. U izvedbi studija sudjeluju priznati stručnjaci u pojedinim područjima informacijske sigurnosti, što jamči kvalitetu studija, a ujedno i omogućava studentima direktan pristup stručnjacima što također omogućava bolju izobrazbu studenata. Preko izvođača studija studenti imaju pristup i stručnjacima za razna područja elektrotehnike, računarstva, prava i ekonomije. Te veze se nakon završetka studija ne prekidaju već omogućavaju profesionalno usavršavanje studenata i kontinuirani pristup ekspertima i najnovijim događanjima u području informacijske sigurnosti.

Na Fakultetu se provodi nastava u kojoj se obrazuju stručnjaci iz područja elektrotehnike i računarstva te su, u dogovoru s voditeljem odnosno mentorom i prema potrebi, ti resursi preddiplomske i diplomske nastave dostupni studentima specijalističkog studija. Dodatno, kroz specijalistički studij kandidati se mogu upoznati i s nekim elementima doktorskog studija, upoznati potencijalnog mentora za doktorski studij u slučaju da žele nastaviti dalje svoj profesionalni razvoj u znanstvenom smjeru.

Ne treba zanemariti ni činjenicu kako Specijalistički studij definiraju stručnjaci koji prate trenutna zbivanja u području informacijske sigurnosti te su u stanju Studij brzo prilagođavati najnovijim trendovima. To se može obaviti relativno brzo jer sam studij nije velika i troma organizacija kao što je to slučaj s nekim drugim certifikatima čije izmjene zahtijevaju velike resurse.

Konačno, Studij je tako organiziran da se studente što je moguće više uključuje u stručno i znanstveno okruženje informacijske sigurnosti, primjerice, kroz sudjelovanja u raznim aktivnostima koje se organiziraju u sklopu savjetovanja Sigurnost informacijskih sustava na međunarodnoj konferenciji MIPRO.

Zašto FER?

Sveučilište u Zagrebu prepoznatljivo je sveučilište s dugom tradicijom te je među najjačim sveučilištima u regiji, a prvo sveučilište u Hrvatskoj po znanstvenom rezultatima i obrazovanju stručnjaka.

Fakultet elektrotehnike i računarstva je vodeći fakultet u Hrvatskoj po znanstvenom radu i obrazovanju stručnjaka u područjima elektrotehnike i računarstva, a također je prepoznatljiv po najvećem broju međunarodnih projekata na Sveučilištu u Zagrebu te čvrstoj vezi i kontinuiranoj suradnji s gospodarstvom.

Što nakon studija?

Na studiju će polaznicima prvo biti dan strukturirani pregled osnova informacijske sigurnosti. Potom se studenti, uz pomoć svog voditelja i mentora, profiliraju kako bi nakon studija mogli obavljati neki od sljedećih poslova:

 • voditelj sigurnosti u tvrtkama i državnim institucijama,

 • revizor informacijskih sustava,

 • digitalni forenzičar,

 • analitičar u području sigurnosti informacijskog sustava,

 • dizajner sigurnosne arhitekture u tvrtkama i državnim institucijama,

 • procjenitelj rizika informacijske sigurnosti,

 • dizajner i koordinator izvođenja planova za izvanredne situacije (BCP, DRP, IRP).