Poslovna inteligencija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Dimenzijski model, arhitektura skladišta podataka, alati za izradu izvještaja i vizalizacija iz skladišta podataka, stvarnovremenska skladišta podataka, OLAP, ETL.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati osnove koncepte poslovne inteligencije i skladišta podataka
 2. primijeniti principe oblikovanja skladišta podataka
 3. koristiti osnovne ETL postupke
 4. upotrijebiti osnove OLAP tehnologije
 5. koristiti osnovne BI alate
 6. proizvesti prototip BI alata

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema uz praktične primjere.

Mješovito e-učenje

Studentima je na raspolaganju jedan online tutorial namijenjen podsjećanju i učenju SQL programskog jezika.

Samostalni zadaci

Studenti individualno rade svoj projekt kroz šest domaćih zadaća

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 30 % 50 % 30 % 50 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, definicije pojmova, motivacija
 2. Dimenzijski model
 3. Dimenzijski model, arhitektura skladišta podataka, projekt
 4. Dimenzijski model, oblikovanje skladišta podataka, projekt
 5. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka, projekt
 6. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka, projekt
 7. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka
 8. Međuispit
 9. Vizualizacija podataka, projekt
 10. OLAP, projekt
 11. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje)
 12. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje), project
 13. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje),
 14. Stvarnovremenska skladišta podataka
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Ralph Kimball, Margy Ross: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling,
(.), Christopher Adamson: Star Schema The Complete Reference,

Za studente

Izvedba

ID 222698
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan