Napredne baze podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Pretraživanje teksta u relacijskim bazama podataka, napredno korištenje SQL-a, objektne i objektno-relacijske baze podataka, geoprostorne baze podataka, vremenske baze podataka, NoSQL baze podataka, semantički web i tokovi podataka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. dizajnirati objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka
 2. koristiti objektno-relacijske vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka, te sustave za upravljanje tokovima podataka
 3. objasniti koncepte različitih modela podataka

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema isprepletene mnoštvom praktičnih primjera.

Mješovito e-učenje

Studentima su na raspolaganju online tutoriali namijenjeni učenju i svladavanju praktičnih zadataka.

Samostalni zadaci

Studente potičemo na kontinuirano učenje rješavanjem domaćih zadaća kroz prilagođenu online platformu te izradom nekoliko manjih projekata u kojima primjenjuju znanje stečeno na predmetu.

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 40 % 10 % 40 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 45 % 50 % 45 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Načela modeliranja podataka, Funkcije prozora. rekurzija. pivotiranje
 2. Funkcije prozora. rekurzija. pivotiranje, Projekt
 3. Pretraživanje teksta u relacijskom sustavu baze podataka
 4. Objektno orijentirani model podataka, Objektne i objektno-relacijske baze podataka
 5. Oblikovanje prostornih i vremenskih podataka, Osnove prostornih. vremenskih i prostorno-vremenskih baza podataka
 6. Oblikovanje prostornih i vremenskih podataka, Osnove prostornih. vremenskih i prostorno-vremenskih baza podataka, Projekt
 7. Sustavi za upravljanje raspodijeljenim bazama podataka
 8. Međuispit
 9. Modeli ključ-vrijednost. graf. zajednica stupaca. dokument, Polustrukturirani model (izražen kao XML. XML schema. JSON), NoSQL baze podataka
 10. Grafovske baze podataka, Upravljanje kopijama podataka i modeli dosljednosti, Utjecaj indeksa na učinkovitost upita, Baze podataka u središnjoj memoriji
 11. NoSQL baze podataka, Grafovske baze podataka, Veliki podatci - načela, Projekt
 12. Baze tokova podataka
 13. Oblikovanje podataka u semantičkom webu (RDF. OWL)
 14. Skladište podataka
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Pramod J. Sadalage, Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence,
(.), Tyler Akidau, Slava Chernyak, Reuven Lax: Streaming Systems,

Za studente

Izvedba

ID 252352
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan