Umrežene igre

Opis predmeta

Umrežena virutalna okruženja, distribuirana simulacija fizike, arhitekture umreženih igara, utjecaji mrežnih parametara na iskustvenu kvalitetu, mehanizmi za kompenzaciju kašnjenja, mehanizmi za osiguranje skalabilnosti, mrežni protokoli i karakteristike prometa.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i objasniti osnovne koncepte umreženih virtualnih igara
 2. Razumjeti i objasniti arhitekture sustava umrežene igre
 3. Objasniti i analizirati učinke kašnjenja, varijacije kašnjenja i gubitka paketa u umreženim igrama
 4. Opisati mehanizme kompenzacije kašnjenja u umreženim igrama
 5. Objasniti mehanizme i prilagodbe za postizanje skalabilnosti
 6. Analizirati protokole i uzorke mrežnog prometa

Oblici nastave

Predavanja

Teoretska predavanja

Samostalni zadaci

Domaće zadaće s praktičnim zadacima i izvještajem

Laboratorij

Grupni projekt umrežene igre

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

-

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni koncepti i zahtjevi mrežnih igara
 2. Osnovni koncepti i zahtjevi mrežnih igara
 3. Arhitekture mrežnih igara
 4. Arhitekture mrežnih igara
 5. Utjecaj kašnjenja. varijacije kašnjenja i gubitka paketa u mrežnim igrama
 6. Utjecaj kašnjenja. varijacije kašnjenja i gubitka paketa u mrežnim igrama
 7. Utjecaj kašnjenja. varijacije kašnjenja i gubitka paketa u mrežnim igrama
 8. Međuispit
 9. Mrežna jezgra igraćih sustava i mehanizmi za skrivanje mrežnog kašnjenja
 10. Mrežna jezgra igraćih sustava i mehanizmi za skrivanje mrežnog kašnjenja
 11. Mehanizmi i prilagodbe za podršku skalabilnosti
 12. Mehanizmi i prilagodbe za podršku skalabilnosti
 13. Karakteristike mrežnog prometa i mrežni protokoli
 14. Karakteristike mrežnog prometa i mrežni protokoli
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Pandžić, Igor Sunday; Pejša, Tomislav; Matković, Krešimir; Benko, Hrvoje; Čereković, Aleksandra; Matijašević, Maja. (2011.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element, Zagreb
Sanjay Madhav (2015.), Multiplayer Game Programming: Architecting Networked Games, Addison-Wesley Professional

Za studente

Izvedba

ID 223695
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan