Umrežene igre

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Umrežena virtualna okruženja, distribuirana simulacija fizike, arhitekture umreženih igara, utjecaji mrežnih parametara na iskustvenu kvalitetu, mehanizmi za kompenzaciju kašnjenja, mehanizmi za osiguranje skalabilnosti, mrežni protokoli i karakteristike prometa, osnove pogonskih sustava igara.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i objasniti osnovne koncepte umreženih virtualnih igara
 2. Razumjeti i objasniti arhitekture sustava umrežene igre
 3. Objasniti i analizirati učinke kašnjenja, varijacije kašnjenja i gubitka paketa u umreženim igrama
 4. Opisati mehanizme kompenzacije kašnjenja u umreženim igrama
 5. Objasniti mehanizme i prilagodbe za postizanje skalabilnosti
 6. Analizirati protokole i uzorke mrežnog prometa

Oblici nastave

Predavanja

Teoretska predavanja

Seminari i radionice

Grupni projekt izrade umrežene videoigre

Mješovito e-učenje

Predaja rezultata laboratorija i projekta

Samostalni zadaci

Pripreme za predavanja

Multimedija i mreža

Pregled snimljenih videopredavanja, preuzimanje materijala za laboratorijske vježbe

Laboratorij

Laboratorijske vježbe s praktičnim zadacima i izvještajem

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 25 %
Napomena / komentar

-

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Osnove teorije videoigara. Tipovi višekorisničkog igranja.
 2. Dijeljenje ekrana videoigre.
 3. Koncepti umrežavanja
 4. Umrežena simulacija
 5. Nema predavanja
 6. Programski koncepti umreženih videoigara
 7. Mrežni parametri i njihov utjecaj na umrežene videoigre
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Arhitekture videoigara i mehanizmi za skrivanje mrežnog kašnjenja I
 11. Video game architectures and mechanisms for hiding network latency II
 12. Mrežna jezgra igraćih sustava
 13. Mehanizmi i prilagodbe za podršku skalabilnosti. Mehanizmi za procjenu vještine igrača i kreiranje mečeva.
 14. Karakteristike mrežnog prometa i mrežni protokoli
 15. Završni ispit

Literatura

Pandžić, Igor Sunday; Pejša, Tomislav; Matković, Krešimir; Benko, Hrvoje; Čereković, Aleksandra; Matijašević, Maja. (2011.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element, Zagreb
Sanjay Madhav (2015.), Multiplayer Game Programming: Architecting Networked Games, Addison-Wesley Professional

Za studente

Izvedba

ID 223695
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan