Sustavi s diskretnim događajima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Pojam događaja i pojam sustava s diskretnim događajima, te njihova veza sa sustavima vođenima vremenom. Stanja sustava s diskretnim događajima. Osnove teorije grafova. Modeliranje i simuliranje sustava s diskretnim događajima. Statičke, dinamičke i obojene Petrijeve mreže. Osnove max-plus algebre. String algebra i matrični opis sustava s diskretnim događajima. Analiza sustava s diskretnim događajima (osmotrivost, stabilnost, konflikt i zaglavljenje). Sinteza sustava s diskretnim događajima i pojam povratne veze. Upravljivost, metode upravljanja i projektiranje upravljačkih sustava. Pojam hibridnih automata i modeliranja hibridnih sustava. Primjeri sustava s diskretnim događajima (prometni sustavi, skladištni prostori, automatizirane proizvodne linije, komunikacijski sustavi, računarske mreže).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati sustave s diskretnim događajima
 2. Objasniti mehanizme funkcioniranja sustava s diskretnim događajima
 3. Primijeniti formalne metode modeliranja sustava s diskretnim događajima
 4. Analizirati strukturna svojstva sustava s diskretnim događajima primjenom Petrijevih mreža
 5. Razviti algoritme upravljanja sustavima s diskretnim događajima

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Auditorne vježbe

primjeri rješavanja zadataka

Laboratorij

simulacije

Tjedni plan nastave

 1. (en) Graph representation of max-plus model
 2. (en) Basic max-plus algebraic properties
 3. (en) State-space equations, Cyclic behavior and eigenvalues
 4. (en) Petri net graph representation, System modeling by Petri nets
 5. (en) Structural properties of Petri nets
 6. (en) Structural properties of Petri nets
 7. (en) System control by Petri nets
 8. Međuispit
 9. (en) System matrices
 10. (en) Matrix based system analysis
 11. (en) Matrix based system synthesis
 12. (en) Implementation aspects of matrix controller
 13. (en) Hybrid automaton, Modeling and simulation of hybrid systems
 14. (en) Stability of hybrid systems
 15. Završni ispit

Literatura

(.), S. Bogdan, F.L. Lewis, Z. Kovacic, J. Mireles (2005.), Manufacturing Systems Control Design, Springer-Verlag,
(.), C.G. Cassandras, S. Lafortune (1999.), Introduction to Discrete Event Systems, Kluwer,
(.), F. Baccelli, G. Cohen, G.J. Olsder, J.P. Quadrat (1995.), Synchroniyation and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems, MIT Press,

Za studente

Izvedba

ID 222789
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan