Praktikum komunikacijskih sustava

Ishodi učenja

 1. dizajnirati i evaluirati funkcionalan elektronički komunikacijski sustav
 2. analizirati i evaluirati različita tehnička rješenja iz područja komunikacijskih sustava
 3. provesti projektne aktivnosti u zadanom vremenskom roku
 4. dizajnirati ugradbeni računalni sustav za upravljanje komunikacijskim sustavom
 5. demonstrirati rezultate projektnih aktivnosti u obliku stručnog rada ili prezentacije
 6. pripremiti projektnu dokumentaciju

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se obrađuju teoretske osnove te se proširuju pomoću praktičnih demonstracija.

Samostalni zadaci

U sklopu predmeta se izvode dva ili tri praktična projekta u kojima je potrebno samostalno riješiti projektni zadatak vezan uz određeni segment komunikacijskih sustava.

Laboratorij

Izvode se četiri bloka laboratorijskih vježbi u malim grupama.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 60 % 0 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Kognitivni radio. Mreže bežičnih osjetila.
 2. Model sustava. Kapacitet sustava.
 3. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire. Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi. Infracrveni podatci (IrDA).
 4. Bežična univerzalna serijska sabirnica (WUSB). Radio frekvencijska identifikacija (RFID). Komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z-Wave.
 5. Pojmovi "Port" i "Socket". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa, "User Datagram Protocol" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP.
 6. "Transmission Control Protocol"(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. "Hypertext Transfer Protocol" (HTTP) i "File Transfer Protocol" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj.
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Kiber-fizički sustavi. Pametni uređaji, senzori i aktuatori. Protokoli interneta stvari. Programske platforme i usluge za internet stvari.
 10. Arhitekture digitalnih prijamnika: odašiljač, prijamnik, obnavljanje frekvencije nosioca i frekvencije uzorkovanja.
 11. Arhitekture digitalnih prijamnika: dobitak uslijed obrade, korekcija nesavršenosti kanala.
 12. Dizajn sustava za rad u stvanom vremenu. Analiza i raspoređivanje zadataka. Mogućnosti i problemi sinkronizacijskih i komunikacijskih mehanizama u sustavima za rad u stvarnom vremenu.
 13. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave. Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave.
 14. Projekt
 15. Projekt

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Rappaport, T.S., Millimeter Wave Wireless Communications, Prentice Hall, 2014,
(.), Bartolić, J. (2011.), Mikrovalna elektronika, Graphis,
(.), Zentner, E., Antene i radiosustavi, Graphis, 2001.,
(.), Bonefačić, D. (2016) RF sustavi - intena skripta, FER, Zagreb,
(.), Pozar, D.M. (2000). Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley,
(.), Egan, W.F . (2003). Practical RF System Design, J. Wiley-IEEE Press,

Za studente

Izvedba

ID 222702
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan