Praktikum komunikacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Kroz niz uvodnih predavanja i kroz učenje zasnovano na rješavanju problema studenti će naučiti kako dizajnirati, analizirati i evaluirati stvarne komunikacijske sustave. Rješavajući stvarne probleme u projektnim skupinama, studenti će naučiti rješavati napredne tehničke probleme, a istovremeno će postati svjesni drugih aspekata osim tehničkih koji su važni za rješavanje problema, dizajn, timski rad i upravljanje projektima. Fokus će biti na projektima koji implementiraju lokalne ili osobne mreže u kombinaciji s odgovarajućom implementacijom protokola, dizajnom prijemnika i odašiljača i optimizacijom sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
(3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. dizajnirati i evaluirati funkcionalan elektronički komunikacijski sustav
 2. analizirati i evaluirati različita tehnička rješenja iz područja komunikacijskih sustava
 3. demonstrirati projektne aktivnosti u zadanom vremenskom roku
 4. dizajnirati ugradbeni računalni sustav za upravljanje komunikacijskim sustavom
 5. demonstrirati rezultate projektnih aktivnosti u obliku stručnog rada ili prezentacije
 6. pripremiti projektnu dokumentaciju

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se obrađuju teoretske osnove te se proširuju pomoću praktičnih demonstracija.

Samostalni zadaci

U sklopu predmeta se izvode dva ili tri praktična projekta u kojima je potrebno samostalno riješiti projektni zadatak vezan uz određeni segment komunikacijskih sustava.

Laboratorij

Izvode se četiri bloka laboratorijskih vježbi u malim grupama.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 60 % 0 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Kognitivni radio. Mreže bežičnih osjetila.
 2. Model sustava. Kapacitet sustava.
 3. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire. Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi. Infracrveni podatci (IrDA).
 4. Bežična univerzalna serijska sabirnica (WUSB). Radio frekvencijska identifikacija (RFID). Komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z-Wave.
 5. Pojmovi "Port" i "Socket". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa, "User Datagram Protocol" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP.
 6. "Transmission Control Protocol"(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. "Hypertext Transfer Protocol" (HTTP) i "File Transfer Protocol" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj.
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Kiber-fizički sustavi. Pametni uređaji, senzori i aktuatori. Protokoli interneta stvari. Programske platforme i usluge za internet stvari.
 10. Arhitekture digitalnih prijamnika: odašiljač, prijamnik, obnavljanje frekvencije nosioca i frekvencije uzorkovanja.
 11. Arhitekture digitalnih prijamnika: dobitak uslijed obrade, korekcija nesavršenosti kanala.
 12. Dizajn sustava za rad u stvanom vremenu. Analiza i raspoređivanje zadataka. Mogućnosti i problemi sinkronizacijskih i komunikacijskih mehanizama u sustavima za rad u stvarnom vremenu.
 13. Oblikovanje programske potpore za ugradbene sustave. Posebnosti izgradnje programske potpore za ugradbene sustave.
 14. Projekt
 15. Projekt

Literatura

(.), Rappaport, T.S., Millimeter Wave Wireless Communications, Prentice Hall, 2014,
(.), Bartolić, J. (2011.), Mikrovalna elektronika, Graphis,
(.), Zentner, E., Antene i radiosustavi, Graphis, 2001.,
(.), Bonefačić, D. (2016) RF sustavi - intena skripta, FER, Zagreb,
(.), Pozar, D.M. (2000). Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley,
(.), Egan, W.F . (2003). Practical RF System Design, J. Wiley-IEEE Press,

Za studente

Izvedba

ID 222702
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan