Moderne metode fizike u elektrotehnici, informaciji i računarstvu

Ishodi učenja

 1. Objasniti događaje i pojmove kvantnih sustava
 2. Prepoznati kvantnu mehaniku na elementarnim procesima i detektorima zračenja
 3. Razlikovati kvantnomehaničku vodljivost vodiča, poluvodiča te uređaja
 4. Objasniti Hallov efekt
 5. Opisati supravodljivost u BCS teoriji i VTS supravodljivost
 6. Objasniti magnetizam u kvantnoj teoriji
 7. Objasniti sinkrotronsko zračenje u nanofizici

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Ostalo

Pohađanje predavanje (P), rješavanje primjera i zadataka (V) te jednostavne laboratorijske vježbe (L). Individualna i/ili grupna prezentacija pojedinih tema – seminari (S).

Tjedni plan nastave

 1. Rješavanje jednostavnih kvantno-mehaničkih sustava.
 2. Relacije neodređenosti u kvantnoj fizici.
 3. Tunel pojava. debela i tanka barijera.
 4. Čestica u potencijalnoj jami.
 5. Analiza materijala pomoću karakterističnih X-zraka i gama-fotona. detektori zračenja i spektri.
 6. Rezolucija detektora. kompjutorska tomografija (CT) i PET.
 7. Dobivanje slika magnetskom rezonancijom (MRI). prevrtanje jezgara.
 8. Međuispit.
 9. Klasični Hallov efekt i pripadajuća kvantna fenomenologija.
 10. Mikroskopska teorija supravodljivosti.
 11. Tehnologije supravodičkih materijala.
 12. Akceleratori i sinkrotronsko zračenje. korisnički kanali (undulatori) i primjene.
 13. Nanotehnologija. primjene u elektronici IT.
 14. Kompatibilnost metoda moderne čestične fizike s novom tehnologijom i tehnikama.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podatcima (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Tomislav Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija, Postskriptum, 3.prom.izd., Školska knjiga, Zagreb, 2011.,
(.), Tomislav Petković: Moderne metode fizike u elektrotehnici i informacijskoj tehnologiji, digitalno dop. izd., Zavod za primijenjenu, FER, Zagreb 2013. ,
(.), 1. Quantum mechanics: an accessible introduction, R. J. Scherrer, Pearson Addison Wesley, San Francisco, 2006.,
(.), 2. SUPERCONDUCTIVITY: A Very Short Introduction, S. Blundell, Oxford University Press, Oxford, 2009.,
(.), 3. Radiation Detection and Measurement, 4th edition, G. F. Knoll J. Wiley & Sons, New York, 2010.,
(.), 4. L.I. Schiff, QUANTUM MECHANICS, McGraw-Hill Book Company, 3rd edition, 1968.,

Za studente

Izvedba

ID 183403
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
8 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe