Obrambeni sustavi i tehnologije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Ovaj predmet kod studenata razvija razumijevanje međuovisnosti znanosti i tehnologije, industrije i obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU. U kontekstu jačanja i razvoja Europskog obrambenog fonda, predmet ima važnu ulogu kao spona hrvatske akademske zajednice i obrambene industrije prema europskoj obrambenoj industriji, Europskom obrambenom fondu te europskoj obrambenoj politici u cjelini. Ističe se uloga strateškog planiranja, organizacijskog povezivanja, kao i interdisciplinarne suradnje u razvoju složenih obrambenih sustava. Uspješnost velikih i složenih projekata u obrambenom sektoru u velikoj mjeri ovisi o modelima njihovog financiranja, koji se podrobnije opisuju. Analizira se važnost ljudskih potencijala u upravljanju složenim obrambenim projektima, kao temelj za efikasnu primjenu raznovrsnih inženjerskih znanja i vještina u projektiranju i razvoju složenih obrambenih sustava. Izlažu se projekti interaktivnih simulatora s čovjekom u petlji, za trening i evaluaciju osoblja, kao i simulatori sa sklopovljem u petlji, za testiranje pojedinih dijelova obrambenih sustava tijekom projektiranja i razvoja. Na primjerima razvijenih simulatora, poput simulatora borbenog zrakoplova i simulatora vođenih raketnih sustava, ilustriraju se razni izloženi koncepti organizacijskog i projektnog upravljanja te sustavskog inženjerstva. Objašnjava se važnost ključnih karakteristika ljudi za uspješno upravljanje složenim obrambenim sustavima, te se opisuju metode i tehnologije za njihovu procjenu i trening.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti gospodarski i tehnološki značaj obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU
 2. Objasniti principe i ciljeve sustavskog inženjerstva kroz analizu složenih obrambenih sustava
 3. Opisati ulogu i izazove pri upravljanju životnim ciklusom složenih obrambenih sustava
 4. Objasniti značaj sustavske arhitekture u razvoju složenih obrambenih sustava
 5. Prepoznati vrijednosti i ograničenja modeliranja i simulacije
 6. Opisati važne karakteristike ljudi za uspješno upravljanje složenim obrambenim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana. Prvi ciklus predavanja ima 7 tjedana, nakon čega slijedi međuispit, dok drugi ciklus sadrži šest tjedana predavanja, nakon čega slijedi završni ispit.

Terenska nastava

Mogući su posjeti raznim tvrtkama u području obrambenih sustava i tehnologija

Laboratorij

Demonstracije sustava za praćenje stresa i umora pilota tijekom leta i vježbi na simulatoru. Demonstracije simulatora raketnih sustava za protuzračnu obranu te simulatora leta zrakoplova kao što su Pilatus, MiG-21, itd. Demonstracije simulatora sa sklopovljem u petlji te dijagnostičkih sredstava za provjeru ispravnosti opreme. Demonstracije raznih sustava razvijenih za multimodalnu elicitaciju i estimaciju emocionalnih stanja.

Mentorski rad

Studenti izrađuju seminarske radove iz područja obrambenih sustava i tehnologija sukladno tematici koja se obrađuje na predavanjima i laboratorijskim vježbama, uz konzultacije s nastavnicima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 50 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Ekonomski i tehnološki značaj obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU
 2. Strateški značaj tehnološkog sektora u modernizaciji industrije vojne opreme i ekonomskom rastu u Republici Hrvaskoj
 3. Dualna upotreba tehnologija nastalih u razvoju obrambenih sustava. DARPA
 4. Upravljanje životnim ciklusom obrambenih sustava. sistemsko inženjerstvo
 5. Modeli financiranja obrambenih sustava i tehnologija (ofset aranžmani. kompenzacijska trgovina. rizični kapital. licence. zajednička proizvodnja), Sustav planiranja. programiranja i budžetiranja
 6. Simulacije sa sklopovljem u petlji
 7. Simulacije sa sklopovljem u petlji
 8. Međuispit
 9. Interaktivne simulacije obrambenih sustava u virtualnim okruženjima (borbeni zrakoplov MiG-21. helikopter Mi-171. vođeni raketni sustavi)
 10. Interaktivne simulacije obrambenih sustava u virtualnim okruženjima (borbeni zrakoplov MiG-21. helikopter Mi-171. vođeni raketni sustavi)
 11. Osnovni pregled otpornosti na stres, Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 12. Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 13. Procjena učinka zadatka koji obavlja pilot na fiziološke signale. glas i facijalne značajke
 14. Procjena učinka treninga na aktivacije neurona pomoću funkcionalnog oslikavanja mozga (fMRI)
 15. Završni ispit

Literatura

Predmetni nastavnici (2023.), Nastavni materijali s predavanja, koji će biti dostupni na internetskoj stranici predmeta,
INCOSE (2023.), INCOSE Systems Engineering Handbook, 5th edition, Wiley
Kossiakoff, A., Sweet, W. N., Seymour, S. J., & Biemer, S. M. (2011.), Systems engineering principles and practice, 2nd edition, John Wiley & Sons
Defense Acquisition University (2010.), Defense acquisition guidebook. http://www.acqnotes.com/Attachments/Defense%20Acquisition%20Guidebook.pdf,

Za studente

Izvedba

ID 222556
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan