Višerobotski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Modeliranje višerobotskih sustava u svrhu analize ponašanja i sinteze algoritama upravljanja. Planiranje i izvođenje misija u vošerobotskim sustavima. Upravljanje formacijama pokretnih robota. Upravljanje jatima robota. Sinteza algoritama donošenja odluka u višerobotskim sustavima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila 1 (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Student može reproducirati ili prepoznati osnovne koncepte, principe i teorije vezane uz višerobotske sustave
 2. Student razumije, može interpretirati, usporediti i obrazložiti informacije koje se temelje na stečenom znanju iz područja višerobotskih sustava
 3. Student može primjeniti znanje o višerobotskim sustavima u novim situacijama kako bi riješio do tada, njemu, nepoznati problem
 4. Student može raščlaniti probleme iz područja višerobotskih sustava i razumjeti njihovu organizacijsku strukturu
 5. Student može povezati postojeće ideje iz područja višerobotskih sustava i dati novo rješenje

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u prostorijama fakulteta.

Laboratorij

Studentski projekt.

Tjedni plan nastave

 1. Planiranje misija
 2. (en) Mission scheduling
 3. (en) Centralized vs decentralized coordination
 4. Vođa-sljedbenik
 5. (en) Potential field based formation
 6. (en) Consensus based formation
 7. (en) Trust-based consensus
 8. Međuispit
 9. (en) Binary consenus
 10. (en) Types of random walk
 11. (en) Behavior analysis
 12. (en) Reynolds based swarm
 13. (en) Load transport
 14. (en) Search and rescue
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Frank L. Lewis, Kristian Hengster-Movric, Hongwei Zhang, Abhijit Dasgupta: Cooperative Control of Multi-Agent Systems: Optimal and Adaptive Design Approaches,
(.), .,

Za studente

Izvedba

ID 223733
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan