Višerobotski sustavi

Ishodi učenja

 1. Student može reproducirati ili prepoznati osnovne koncepte, principe i teorije vezane uz višerobotske sustave
 2. Student razumije, može interpretirati, usporediti i obrazložiti informacije koje se temelje na stečenom znanju iz područja višerobotskih sustava
 3. Student može primjeniti znanje o višerobotskim sustavima u novim situacijama kako bi riješio do tada, njemu, nepoznati problem
 4. Student može raščlaniti probleme iz područja višerobotskih sustava i razumjeti njihovu organizacijsku strukturu
 5. Student može povezati postojeće ideje iz područja višerobotskih sustava i dati novo rješenje

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Planiranje misija
 2. (en) Mission scheduling
 3. (en) Centralized vs decentralized coordination
 4. Vođa-sljedbenik
 5. (en) Potential field based formation
 6. (en) Consensus based formation
 7. (en) Trust-based consensus
 8. Međuispit
 9. (en) Binary consenus
 10. (en) Types of random walk
 11. (en) Behavior analysis
 12. (en) Reynolds based swarm
 13. (en) Load transport
 14. (en) Search and rescue
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Jezgreni predmeti profila 1 (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Frank L. Lewis, Kristian Hengster-Movric, Hongwei Zhang, Abhijit Dasgupta: Cooperative Control of Multi-Agent Systems: Optimal and Adaptive Design Approaches,
(.), .,

Za studente

Izvedba

ID 223733
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe