Sinteza sustava automatskog upravljanja

Ishodi učenja

 1. dizajnirati regulator primjenom frekvencijskih postupaka sinteze
 2. primijeniti postupak krivulje mjesta korijena pri analizi i sintezi
 3. analizirati upravljivost i osmotrivost linearnih sustava
 4. dizajnirati regulator u prostoru stanja i odgovarajući (deterministički) rekonstruktor stanja
 5. dizajnirati linearni kvadratni regulator
 6. dizajnirati sustav kaskadnog upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Postupak sinteze sustava upravljanja
 2. Ciljevi. modeli i strukture sustava upravljanja, Oblikovanje petlje; korekcijski sklop s faznim prethođenjem; korekcijski sklop s faznim zaostajanjem
 3. Oblikovanje petlje; korekcijski sklop s faznim prethođenjem; korekcijski sklop s faznim zaostajanjem
 4. Linearni algebarski postupci (usklađivanje modela. postavljanje polova. Diofantska jednadžba)
 5. Linearni algebarski postupci (usklađivanje modela. postavljanje polova. Diofantska jednadžba)
 6. Crtanje krivulje mjesta korijena; amplitudni i fazni uvjet
 7. Projektiranje regulatora postupkom krivulje mjesta korijena
 8. Međuispit
 9. Upravljivost i osmotrivost linearnih vremenski nepromjenjivih sustava
 10. Postavljanje polova; Ackermanova formula; vremenski optimalni regulator
 11. Načelo separacije (povratna veza po stanjima sustava i rekonstruktori stanja)
 12. Linearni kvadratni regulator
 13. Kaskadni sustavi upravljanja, Amplitudni optimum
 14. Amplitudni optimum, Simetrični optimum
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), M. Baotić: Sinteza linearnih sustava upravljanja, Sveučilišni priručnik, FER, 2016,
(.), C.T. Chen: Linear System Theory and Design; 3rd edition; Oxford University Press; 1999.,
(.), K. Ogata: Modern control engineering; 3rd edition; Prentice-Hall; 1997.,
(.), Z. Vukić, Lj. Kuljača: Automatsko upravljanje - analiza linearnih sustava; Kigen d.o.o. Zagreb; 2005.,

Izvedba

ID 183452
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe