Patent


Portfelj Naziv patenta Broj patenta Država Datum prijave Aktivan PDF dokument sa dodatnim informacijama
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje istoga JP 5140092 Japan 20130602 02.06.2013. Da /_download/user_patent/dc/dc4f8b0f4f16a9876b07a2b9d316c0c0_1602480052_0
P003 Izvori svjetla sa visoko stabilnim intenzitetom US 9605999 B2 Sjedinjene Američke Države 20131115 15.11.2013. Da /_download/user_patent/3d/3da7eb92aeac07f2440377444aa3cbda_1589319290_0
P002 Leteći start sinkronog stroja sa stalnim magnetima zasnovan na mjerenju napona HRPK20161733B3 Republika Hrvatska 20161216 16.12.2016. Da /_download/user_patent/87/878d3c9b3c776b3b697f7e1fd7fd527b_1584984894_0
P002 Leteći start sinkronog stroja sa stalnim magnetima zasnovan na diskontinuiranom radu pretvarača HRPK20161734B3 Republika Hrvatska 20161216 16.12.2016. Da /_download/user_patent/e9/e97a1d7867aa5c71eb547adab9b2d4d8_1585145366_0
P001 Poluvodički elektronički element i pripadna metoda procesiranja TW I505442 Tajvan 20140421 21.4.2014. Da /_download/user_patent/cb/cb95c6ff24620f73b9daa183c43fc77f_1602480529_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje poluvodičkog elektroničkog elementa KR 101162860 Republika Koreja 20121212 12.12.2012. Da /_download/user_patent/69/6983e915e0d93293542409f398cbb8fc_1602480412_0
P001 Hibridno integrirani lateralni bipolarni tranzistor i CMOS tranzistor i metoda poizvodnje istih US 8569866 Sjedinjene Američke Države 20111103 3.11.2011. Da /_download/user_patent/6c/6c20570576824adbae256fa938b44cdc_1602483208_0
P001 Poluvodički elektronički element koji se sastoji od lateralnog bipolarnog tranzistora US 8772837 Sjedinjene Američke Države 20131129 29.11.2013. Da /_download/user_patent/4e/4edc5444d770475222964ac15454d58b_1602668953_0
P001 Poluvodički elektronički element JP 5563340 Japan 20140328 28.3.2014. Da /_download/user_patent/0f/0fe73de2e19a49b755867e29a8e8af60_1602481079_0
P001 Bipolarni tranzistor s horizontalnim tokom struje s poboljšanim probojnim naponima US 9842834 Sjedinjene Američke Države 20151221 21.12.2015. Da /_download/user_patent/90/900d0a48cd59c158d58a37074a8b3cf0_1602482427_0
P001 Method for manufacturing semiconductor device comprising a lateral bipolar transistor EP3032588 (A1) Europa 20081219 19.12.2008. Da /_download/user_patent/49/49b3f49a909fe3c74a5601106d754e44_1610016740_0
P003 Strukture za urednjavanje modulacije temeljene na svjetlosnim sprežnicima za samo-poticajne bezbojne pasivne pristupne mreže sa valnim multipleksom US 9667026 B2 Sjedinjene Američke Države 20150901 1.9.2015. Da /_download/user_patent/a3/a3b393205b05badc8eca3b2f8c58ff0c_1610702125_0
Uređaj za mjerenje temperature ili drugih fizikalnih veličina na rotacijskom sklopu gdje je prijenos signala i energije između rotacijskog sklopa i stacionarnog dijela ostvaruje beskontaktnim prijenosom PK20160924 Republika Hrvatska 20161110 10.11.2016. Ne /_download/user_patent/af/af8b1a30dce7f3e631a2472315b73ea2_1589318192_0
Uređaj za mjerenje temperature ili drugih fizikalnih veličina na rotacijskom sklopu gdje je prijenos CN 201780032030.2 Kina 20170421 21.4.2017. Ne /_download/user_patent/38/3841e4f06151f53399e708cdba738072_1589318673_0
P003 Svjetlosni primopredajnici za višestruku uporabu valne duljine US 9614622 B2 Sjedinjene Američke Države 20150922 22.9.2015. Ne /_download/user_patent/7d/7d883af1f87298c403d8bcd775740976_1589319187_0
P003 Ugodivi primopredajnici za bezbojne pasivne pristupne mreže sa valnim multipleksom i spektralnim cijepanjem US 9628175 B2 Sjedinjene Američke Države 20150725 25.7.2015. Ne /_download/user_patent/e4/e4cfb9a53aa130a139c704fe1c0c3678_1589319088_0
P003 Ugađanje Fabry-Perot lasera u optičkim vezama sa spektralnim cijepanjem US 9692517 B1 Sjedinjene Američke Države 20170306 6.3.2017. Ne /_download/user_patent/92/92e88d265c235f44f29cccba777eecb9_1589318796_0
PNA Sustav za obradu podataka i metoda za rano otkrivanje dijabetičke retinopatije P20140207A Republika Hrvatska 20140306 6.3.2014. Ne /_download/user_patent/2d/2df8cb3e6a4c8e8949d5ce718b498d0f_1589319712_0
Rezonantni apsorber s promjenjivim akustičkim značajkama US 10032444 B2 Sjedinjene Američke Države 20171213 13.12.2017. Ne /_download/user_patent/d6/d6dd46e836f90f22f9665e3a3cf91032_1589544214_0
Antena-odašiljač s dva zračeća elementa US 10461440B2 Sjedinjene Američke Države 20171115 15.11.2017. Ne /_download/user_patent/81/81b5e3640e702de1933b13f7a72b240d_1592553504_0
P001 Poluvodički elektronički element koji se sastoji od lateralnog bipolarnog tranzistora i metoda proizvodnje istoga 602008058938.2 (EP 2897171) Savezna Republika Njemačka 20081219 19.12.2008. Ne /_download/user_patent/f0/f0d960a46615c072fc5b69a470778c7c_1601456379_0
P001 Poluvodički elektronički element JP 5576451 Japan 20121122 22.11.2012. Ne /_download/user_patent/8e/8ec43152c5d96b940833fe2679648f76_1602480118_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje poluvodičkog elektroničkog elementa JP 5603917 Japan 20140711 11.7.2014. Ne /_download/user_patent/bd/bd5ac9fbe48f5436c8f4436f40f1e6ce_1602480219_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje poluvodičkog elektroničkog elementa CN 101897017 Kina 20081219 19.12.2008. Ne /_download/user_patent/91/91142b318146fe717b437f07be7ff367_1602480349_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje istoga 602008055391.4 (EP 2784823) Savezna Republika Njemačka 20180124 24.1.2018. Ne /_download/user_patent/07/0750c784500d2595615c8aca263766b2_1602480790_0
P001 Poluvodički elektronički element i pripadna metoda procesiranja TW I435435 Tajvan 20120628 28.6.2012. Ne /_download/user_patent/a3/a39321fcc3070eea86eb9afeb92e8a7f_1602480480_0
Uređaj za mjerenje temperature ili drugih fizikalnih veličina na rotacijskom sklopu gdje je prijenos PCT/HR2017/000004 Europa 20170421 21.4.2017. Ne /_download/user_patent/a8/a8afa33d379cc67df587ac4a076cbdc9_1594827173_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje istoga JP 5507125 Japan 20140328 28.3.2014. Ne /_download/user_patent/45/455e629b8b5477a690a9eda05f0329dc_1602481022_0
P001 Poluvodički elektronički element i metoda proizvodnje istoga 602008053896.6 (EP 2224478) Savezna Republika Njemačka 20180124 24.1.2018. Ne /_download/user_patent/e3/e38c1345e19db18a3359b318d4c98596_1602483036_0
Sustav za uključivanje i isključivanje usluge prosljeđivanja poziva uz potvrđivanje P20131149A Republika Hrvatska 20131202 2.12.2013. Ne
Sustav pogodan za naplatu usluga P20130503A Republika Hrvatska 20130607 7.6.2013. Ne
Sustav usluga za impulsnu kupnju, marketinške aktivnosti i plaćanje P20130504A Republika Hrvatska 20141219 19.12.2014. Ne
A human powered electric propulsion system with decoupled pedals PCT/EP2017/076383 Europa 20171016 16.10.2017. Ne
Upravljanje generatorom otporno na kvarove za vjetroagregat s promjenjivom brzinom vrtnje i promjenjivim kutem zakreta lopatica US 8928165 B2 Sjedinjene Američke Države 20140404 4.4.2014. Ne /_download/user_patent/5b/5bef42045d5f36f51e6b5f2104b445cb_1589320377_0
Sustav i protokol za raspodijeljenu autentikaciju korisnika PK20140056 Republika Hrvatska 20140117 17.1.2014. Ne /_download/user_patent/b7/b7ba7834bd7b2aed1fe87a2d369de870_1589321508_0
Download svih patenata