Patent

Naziv patenta Broj patenta Država Datum prijave PDF dokument sa dodatnim informacijama
Leteći start sinkronog stroja sa stalnim magnetima zasnovan na diskontinuiranom radu pretvarača HRPK20161734B3 Republika Hrvatska 16.12.2016. /_download/user_patent/e9/e97a1d7867aa5c71eb547adab9b2d4d8_1585145366_0
Leteći start sinkronog stroja sa stalnim magnetima zasnovan na mjerenju napona HRPK20161733B3 Republika Hrvatska 16.12.2016. /_download/user_patent/87/878d3c9b3c776b3b697f7e1fd7fd527b_1584984894_0