Projekt

Ishodi učenja

 1. Definirati ciljeve projekta
 2. Organizirati projektni tim
 3. Osmisliti korake izrade rješenja za projektni zadatak
 4. Pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. Analizirati završeni projekt
 6. Predvidjeti probleme u izradi projekta

Oblici nastave

Mentorski rad

Ostalo

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Ne drži se
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
(3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
(3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Elektronika (profil)
(3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(3. semestar)
Računarska znanost (profil)
(3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
(3. semestar)

Literatura

(.), Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja,

Za studente

Izvedba

ID 222686
  Zimski semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja