Projekt

Opis predmeta

Promicanje suradnje studenata i nastavnika u timskom okružju tijekom izrade praktičnog rješenja određenog inženjerskog problema. Studenti rade na projektima različitih tema u grupama, pod vodstvom nastavnika koji je predložio temu. Projekti uključuju istraživanje potrebne literature, analizu eventualnih sličnih problema i rješenja, identifikaciju zahtjeva i potreba vezanih uz projekt, definiranje tehničkih ciljeva, planiranje i upravljanje vremenom, kreiranje alternativnih rješenja, donošenje odluka, implementaciju i isporuku rješenja, pisanje tehničke dokumentacije i prezentaciju.

Ishodi učenja

 1. Definirati ciljeve projekta
 2. Organizirati projektni tim
 3. Osmisliti korake izrade rješenja za projektni zadatak
 4. Pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. Analizirati završeni projekt
 6. Predvidjeti probleme u izradi projekta

Oblici nastave

Mentorski rad

Ostalo

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Ne drži se
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
(3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
(3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Elektronika (profil)
(3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
(3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(3. semestar)
Računarska znanost (profil)
(3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
(3. semestar)

Literatura

(.), Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja,

Za studente

Izvedba

ID 222686
  Zimski semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja