Šah

Opis predmeta

Povijesni pregled razvoja šaha. Pravila igre i kretanja figura. Najčešća otvaranja. Središnjica i završnica. Najznačajniji šahovski mečevi. Svjetski prvaci i hrvatski velemajstori. Pravila igranja u klubu i na turnirima. Pravilno bilježenje mečeva. Šahovske kategorije. Šah na internetu. Igranje protiv računala. Šahovska strategija. Problemski šah.

Opće kompetencije

Upoznavanje s igrom šah. Usvajanje pravila igre i strategije u otvaranju, središnjici i završnici šahovske igre. Rješavanje šahovskih problema. Stjecanje znanja o pravilima igranja turnirskog i klupskog šaha.

Ishodi učenja

 1. razlikovati šahovska otvaranja
 2. objasniti pravila šaha
 3. primijeniti turnirska pravila
 4. analizirati šahovske probleme
 5. kreirati organizirati šahovske turnire
 6. procijeniti stanje na ploči u šahovskoj partiji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od seven tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe sastoje se od igranja šahovskih partija i turnira.

Stjecanje vještina

Vježbanje otvaranja i šahovskih problema naučenih na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled razvoja šaha
 2. Pravila igre i kretanje figura
 3. Bilježenje mečeva
 4. Najčešća otvaranja
 5. Otvorene partije
 6. Poluotvorene partije. Zatvorene partije
 7. Poluzatvorene partije. Bočno otvaranje.
 8. Medjuispit.
 9. Središnjica. Završnica
 10. Šah na računalu
 11. Turnirski šah
 12. Svjetski prvaci
 13. Hrvatski velemajstori
 14. Primjeri mečeva. Problemski šah
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Josip Varga (2001.), Prvi šahovski koraci, AGM
Krešimir Malarić (2011.), Skripta s predavanja, FER
Vladimir Cvetnić (2005.), Šah i kako ga lako naučiti igrati, ALFA
Vladimir Cvetnić (2002.), Šah u 100 lekcija, ALFA
Jeremy Silman (1998.), Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z, Siles Press

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 69392
  Ljetni semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan