Upute za prijavu

Prijava na natječaj:

 

Priprema dokumentacije

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) pruža informacije o doktorskom studiju "Elektrotehnika i računarstvo" putem web-stranice: doktorskog studija.

Dodatno, Sveučilište u Zagrebu nudi informacije za potencijalne doktorande kroz svoje stranice posvećene doktorskim studijima. Pristupnicima posebno preporučujemo "Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu".

Za online prijavu treba priložiti skenirano

 • diplomu
 • prijepis ocjena - dopunsku ispravu o studiju
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (preferirano sa sustava e-građani) - ne treba ovjeravati
 • rodni list (dostupno u sustavu e-građani) - ne treba ovjeravati
 • prijedlog područja istraživanja

te ostale obrasce prema uputama sa prijavnog portala ovisno o načinu financiranja

Upute za prijavu

Prijava na doktorski studij provodi se putem aplikacije Prijavnog portala

 

Prijavni portal

Odabir mentora/ice

Pristupnici i pristupnice koji su završili sveučilišni diplomski ili magistarski studij izvan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu mogu se za pomoć oko izbora potencijalnog mentora ili mentorice (prije prijave na natječaj) obratiti na kontakt-adresu doktorski.studij@fer.hr, s kratkim opisom područja istraživačkog interesa te teme u okviru koje traže mentora, kako bi ih se uputilo na mentore prikladne za željeno područje.

 

Pokrivanje troškova

Potrebno priložiti kao dokument dokaza pokrivanja troškova

 • Studij plaćate osobno (kandidat/kinja, roditelji, skrbnici, ...)
  • Nije potrebna dodatna dokumentacija
 • Studij plaća poslodavac
  • Priložiti izjavu firme o plaćanju (https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/izjava firme.docx)
 • FER plaća studij (temeljem izvođenja nastave)
  • Potpisana izjava voditelja projekta (FER-DR-12)
 • FER plaća studij (financiranjem iz sredstava projekta)
  • Potpisana izjava voditelja projekta (FER-DR-13)
 • Oslobođenje od plaćanja temeljem ugovora o radu - asistent/ica
  • Kopija ugovora o radu

 

Prijedlog područja istraživanja

Prijedlog područja istraživanja, kao jedan od obaveznih priloga prijavi za upis na doktorski studij, jedan je od kriterija vrednovanja. U prijedlogu treba navesti i sažeto (najviše jedna stranica teksta) obrazložiti planirano područje znanstvenog rada i istraživanja tijekom doktorskog studija. Kako bi prijedlog bio što kvalitetniji, preporučuje se tijekom pripreme za prijavu stupiti u vezu s potencijalnim mentorom na doktorskom studiju. Mentor treba dati preliminarnu suglasnost za vođenje doktoranda svojim potpisom na prijedlogu područja istraživanja, uz naznaku "suglasan". Preporučuje se da mentor doktoranda uključi u znanstveni projekt koji vodi ili u kojemu sudjeluje.

 

Sudjelovanje na projektu

Znanstveni rad na FER-u odvija se u okviru znanstveno-istraživačkih projekata pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, kao i istraživačkih projekata iz hrvatskih, europskih te drugih međunarodnih programa financiranja (http://www.fer.unizg.hr/istrazivanje/projekti). Postojanje znanstvenog projekta na FER-u koji obuhvaća predloženo područje istraživanja ukazuje na pogodne uvjete za doktorsko istraživanje u okviru studija i pomaže pri odabiru prikladnog mentora. Pri predlaganju područja istraživanja i mentora preporučuje se pregledati znanstvene projekte FER-a te se konzultirati s voditeljem ili članovima projekta u planiranom području istraživanja.

 

Sljedeći koraci

Intervju

Doktorski studij podrazumijeva temeljit istraživački rad koji iziskuje mnogo vremena i truda. Stoga se prilikom prijave za upis vrednuju ne samo formalni kriteriji, već i motivacija i pripremljenost pristupnika za doktorski studij. Razgovor s pristupnicima (intervju) obvezni je dio upisnog postupka.

Prije dolaska na intervju obavezno je donijeti (u dogovoru s voditeljicom ureda)

 • diplomu (ovjereni preslik ako student nije završio FER, kopiju rješenja o akademskog priznavanju inozemne visikoškolske kvalifikacije)
 • prijepis ocjena - dopunsku ispravu o studiju (ovjerenu ako student nije završio FER)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (preferirano sa sustava e-građani) - ne treba ovjeravati
 • rodni list (dostupno u sustavu e-građani) - ne treba ovjeravati

 

Poziv na upis

Nakon dostavljene dokumentacije i odrađenog intervjua proces odabira kandidata vrši Odbor za doktorske studije, a potvrđuje Fakultetsko vijeće - tek nakon potvrde FV pristupnici kojima je odobren upis dobiju POZIV NA UPIS.

 

Dodatne informacije

Doktorski studij „Elektrotehnika i računarstvo“ na FER-u na hrvatskome je jeziku, pri čemu se neki predmeti predaju na engleskome. Predmetni nastavnik može samostalno odlučiti o jeziku predavanja i ispitivanja. Svi doktorski studenti moraju imati razinu znanja engleskoga jezika u skladu sa zahtjevima studija, pri čemu se posebno podrazumijeva sposobnost praćenja predavanja, služenje znanstvenom i drugom literaturom, kao i čitanje, pisanje i usmeno izlaganje znanstvenih članaka i rezultata istraživanja.

Svoja pitanja možete uputiti na kontakt-adresu doktorski.studij@fer.hr.