Audioprogramiranje

Opis predmeta

Predmet omogućuje svladavanje naprednih metoda obrade audio signala na računalu i mobilnim uređajima. Studenti će se upoznati s audio efektima i kako je audio signal predstavljen u računalu, odnosno digitalnim sustavima. Studenti će naučiti integrirane sustave za obradu signala (DSP i FPGA) i njihove specifičnosti za obradu audio signala. Studenti će naučiti modelirati elektroakustičke sustave na računalu.

Ishodi učenja

 1. Analizirati performance računalne platforme za obradu i sintezu audio signala
 2. Primijeniti obradu audio signala na raznim programskim jezicima i platformama
 3. Objasniti predstavljanje audio signala u računalu

Oblici nastave

Predavanja

13 predavanja

Seminari i radionice

1 seminar

Samostalni zadaci

Studenti će trebati izraditi jedan samostalni projekt

Laboratorij

4 laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Simbolička reprezentacija audio signala
 2. Značajke diskretnih signala
 3. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 4. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 5. Programiranje audio efekata
 6. Programiranje audio efekata
 7. Značajke digitalnih audio procesora
 8. Međuispit
 9. Programiranje audio procesora
 10. Traženje audio sadržaja u bazama podataka. ključevi za prepoznavanje glazbenog sadržaja, Strujanje audio podataka u računalima
 11. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 12. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 13. Akustički sustavi s arhitekturom digitalnog valovoda. akustička cijev. vibrirajuća žica, Model žičanih instrumenata. klavir
 14. Rubni uvjeti. nelinearni parametri, Model puhačkih instrumenata, Model elektronskog instrumenta. električna gitara. modeliranje s FIR filtrima. nelinearna izobličenja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), The Audio Programming Book,
(.), Designing Audio Effect Plug-ins in C++,

Za studente

Izvedba

ID 222468
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan