Audioprogramiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Predmet omogućuje svladavanje naprednih metoda obrade audio signala na računalu i mobilnim uređajima. Studenti će se upoznati s audio efektima i kako je audio signal predstavljen u računalu, odnosno digitalnim sustavima. Studenti će naučiti integrirane sustave za obradu signala (DSP i FPGA) i njihove specifičnosti za obradu audio signala. Studenti će naučiti modelirati elektroakustičke sustave na računalu. Uporaba neuronskih mreža za izvlačenje značajki i obradu audio signala.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati performance računalne platforme za obradu i sintezu audio signala
 2. Primijeniti obradu audio signala na raznim programskim jezicima i platformama
 3. Objasniti predstavljanje audio signala u računalu

Oblici nastave

Predavanja

13 predavanja

Seminari i radionice

1 seminar

Samostalni zadaci

Studenti će trebati izraditi jedan samostalni projekt

Laboratorij

4 laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Simbolička reprezentacija audio signala
 2. Značajke diskretnih signala
 3. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 4. DFT. audio efekti u diskretnim sustavima
 5. Programiranje audio efekata
 6. Programiranje audio efekata
 7. Značajke digitalnih audio procesora
 8. Međuispit
 9. Programiranje audio procesora
 10. Traženje audio sadržaja u bazama podataka. ključevi za prepoznavanje glazbenog sadržaja, Strujanje audio podataka u računalima
 11. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 12. Anatomija dodataka i dinamičko povezivanje zvučnih biblioteka
 13. Akustički sustavi s arhitekturom digitalnog valovoda. akustička cijev. vibrirajuća žica, Model žičanih instrumenata. klavir
 14. Rubni uvjeti. nelinearni parametri, Model puhačkih instrumenata, Model elektronskog instrumenta. električna gitara. modeliranje s FIR filtrima. nelinearna izobličenja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), The Audio Programming Book,
(.), Designing Audio Effect Plug-ins in C++,

Za studente

Izvedba

ID 222468
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan