Upravljanje mrežom i uslugama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Temeljni pojmovi i principi upravljanja mrežom i uslugama. Paradigma upravitelj-agent. Hijerarhijski model upravljanja. Funkcijska područja upravljanja (modeli FCAPS i FAB). Modeliranje upravljačkih informacija i protokoli. Arhitekture sistema upravljanja i tehnologije: Internet SNMP upravljanje, OSI/TMN, CORBA/TMN, upravljanje temeljeno na Web tehnologijama, pokretljivi kod i delegiranje poslova, Java upravljanje (JMX) te upravljanje temeljeno na politikama. Upravljačke platforme i OSS sistemi. Upravljanje i aspekti poslovanja (SLA, CRM). Samoupravljivost, analiza upravljačkih podataka, upravljačko znanje i tehnike odlučivanja. Pregled aktualnih standarda na području upravljanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati i razumjeti temeljne pojmove, principe, arhitekture i trendove u području upravljanja.
 2. objasniti i razumjeti važnost upravljačkih poslova (detektiranje i otklanjanje kvarova, konfiguriranje sistema, naplata usluga, praćenje i unapređenje performansi, pitanja sigurnosti, isporuka usluga i osiguranje kvalitete).
 3. objasniti standardne upravljačke arhitekture i pripadne modele upravljačkih informacija, upravljačka sučelja i standardne funkcije.
 4. objasniti važnost integracije upravljanja i TMF standarda koji se odnose na suvremene sisteme operativne podrške, Frameworx sustavi.
 5. definirati napredne pristupe i tehnike: upravljanje temeljeno na politikama i samoupravljivost.
 6. koristiti upravljačke aplikacije kao što su MIB pretraživač ili jednostavne upravljačke konzole za prikupljanje podataka i pokretanje upravljačkih naredbi te interpretirati podatke.
 7. analizirati upravljački problem, projektirati i implementirati jednostavne upravljačke aplikacije usklađene s Internet SNMP ili JMX standardom.

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom stavljenom na web-stranicu predmeta

Seminari i radionice

Prezentacija teme koja se odnosi na problematiku upravljanja.

Laboratorij

Rješavanje laboratorijskih zadataka koji se odnose na probleme upravljanja.

Tjedni plan nastave

 1. Paradigma upravitelj-agent i model hijerarhijskog upravljanja
 2. Upravljačke informacije i politike. Upravljački protokoli
 3. Doseg upravljanja i funkcijska područja (FCAPS)
 4. Tehnologije: protokol SNMP. OSI-model / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). CORBA-arhitektura / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). upravljanje temeljeno na web-u. upravljačka proširenja za Javu (JMX) i upravljanje temeljeno na politikama
 5. Tehnologije: protokol SNMP. OSI-model / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). CORBA-arhitektura / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). upravljanje temeljeno na web-u. upravljačka proširenja za Javu (JMX) i upravljanje temeljeno na politikama
 6. Tehnologije: protokol SNMP. OSI-model / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). CORBA-arhitektura / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). upravljanje temeljeno na web-u. upravljačka proširenja za Javu (JMX) i upravljanje temeljeno na politikama
 7. Tehnologije: protokol SNMP. OSI-model / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). CORBA-arhitektura / telekomunikacijska upravljačka mreža (TMN). upravljanje temeljeno na web-u. upravljačka proširenja za Javu (JMX) i upravljanje temeljeno na politikama
 8. Međuispit
 9. Upravljačke platforme. Platforme sistema operativne podrške (OSS)
 10. Upravljačke platforme. Platforme sistema operativne podrške (OSS)
 11. Uvod u tehnike odlučivanja
 12. Uvod u tehnike odlučivanja
 13. Samoupravljivost mreže
 14. Seminar
 15. Završni ispit

Literatura

Mani Subramanian (2012.), Network Management,
A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža,
Jianguo Ding (2016.), Advances in Network Management, CRC Press
Thomas Plevyak, Veli Sahin (2011.), Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 223709
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan