Analiza velikih skupova podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u analizu velikih skupova podataka. Pronalaženje sličnih entiteta. Analiza tokova podataka. Analiza poveznica u podacima predstavljenim grafovima. Pronalaženje čestih skupova. Pronalaženje grupa u velikim skupovima podataka. Sustavi za preporuke. Analiza grafova društvenih mreža. Modeli oglašavanja na webu. Reduciranje dimenzionalnosti. Strojno učenje sa svojstvom razmjernog rasta.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati i razumjeti zašto neki problem pripada u kategoriju velikih podataka
 2. primijeniti programskih model MapReduce prilikom susretanja s određenim tipovima problema
 3. dizajnirati i vrednovati sustav za pronalaženje sličnih entiteta u velikim skupu podataka
 4. dizajnirati i vrednovati sustav za pronalaženje čestih skupova u velikom skupu podataka
 5. dizajnirati i vrednovati sustav za rangiranje čvorova vrlo velikom skupu podataka predočenom grafom
 6. dizajnirati i vrednovati sustav za preporučivanje
 7. primijeniti odgovarajuće algoritme s ciljem pronalaženja grupa u velikom skupu padataka
 8. primijeniti odgovarajuće algoritme za obradu tokova podataka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja popraćena PowerPoint projekcijom s prikazom teorijskih načela.

Auditorne vježbe

Objašnjavanje popratnih primjera i rješavanje zadataka za vrijeme predavanja.

Laboratorij

Programsko ostvarenje odabranih metoda analize velikih skupova podataka. Studenti samostalno programski ostvaruju laboratorijski zadatak i putem web-aplikacije predaju rješenja na automatizirano ocjenjivanje.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %
Ispit: Usmeni 100 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Locality-sensitive hashing (LSH), minhash and simhash algorithms
 2. (en) Locality-sensitive hashing (LSH), minhash and simhash algorithms
 3. (en) Graph mining
 4. (en) Web search (PageRank and HITS)
 5. Dubinska analiza podataka pomoću programskog modela Map-Reduce , (en) Feature selection (filter methods, subset selection, wrapper method)
 6. (en) Data stream mining
 7. (en) Data stream mining
 8. Međuispit
 9. (en) Time series and sequences mining
 10. (en) Collaborative filtering and recommender engines
 11. (en) Clustering algorithms for large datasets (BFR, CURE)
 12. (en) Sampling, filtering and estimating data stream moments
 13. (en) Large-scale algorithms for mining frequent item sets (Apriori, PCY, SON)
 14. (en) Detecting communities in large graphs (Girvan-Newman, Affiliation-Graph Model)
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman (2014.), Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press,
(.), Michael Manoochehri (2013.), Data Just Right, Addison-Wesley,
(.), Jiawei Han, Jian Pei, Micheline Kamber (2011.), Data Mining: Concepts and Techniques, Elsevier,

Za studente

Izvedba

ID 222459
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan