Satnica za akademsku godinu 2019./2020.

Nastava se izvodi 2 puta po 3 školska sata tjedno po predmetu, od 17 do 19:30 sati, do 30 školskih sati predavanja po predmetu u navedenom razdoblju.

Zimski semestar

Ciklus 1.1: od 18.11. do 20.12. 2019.

  • Upravljanje komunikacijom i dionicima - utorkom i četvrtkom
  • Osnove upravljanja projektima - srijedom i petkom 

Ciklus 1.2: od 13.01. do 14.02.2020.

  • Vođenje projekata - utorkom i četvrtkom 
  • Upravljanje rizicima projekta - srijedom i petkom

Ljetni semestar

Ciklus 2.1: od 02.03. do 03.04.2020.

  • Metode i alati za upravljanje projektima - ponedjeljkom i srijedom
  • Poslovni i komercijalni aspekti projekata - utorkom i četvrtkom

Ciklus 2.2: od 20.04. do 22.05.2020.

  • Organizacija i projekti - ponedjeljkom i srijedom 
  • Vladanje projektima – utorkom i četvrtkom