Satnica za akademsku godinu 2021./2022.

Zimski semestar

  • Osnove upravljanja projektima, 22.11.-02.12.21. pon-čet 17-20 (D259)
  • Upravljanje dionicima i komunikacijom, 13.12.-23.12.21. pon-čet 17-20 (D259)
  • Vođenje projekata, 10.01.-21.01.22 pon-čet 17-20 (D259)

Ispitni rokovi: 24.01.-18.02.22.

 

Ljetni semestar

  • Metode i alati za upravljanje projektima, 07.03.-18.03.22. pon-čet 17-20 (D259)
  • Upravljanje nabavom i ugovaranjem projekta, 28.03.-08.04.22. pon-čet 17-20 (D259)
  • Upravljanje portfeljem i programom, 25.04.-28.04.22. pon-čet 17-20 (D259)
  • Upravljanje portfeljem i programom, 02.05.-05.05.22. pon-čet 17-20 (A101)
  • Upravljanje rizicima projekta, 16.05.-27.05.22. pon-čet 17-20 (ZVNE)

Ispitni rokovi: 06.06.-08.07.22., 05.09.-30.09.22.

 

Napomena: navedeni su okvirni ispitni rokovi po ciklusima za sve predmete, a konkretni termini mogu dodatno biti prilagođeni za svaki predmet.