Satnica za akademsku godinu 2020./2021.

Predmeti se izvode 2 puta po 3 školska sata tjedno po predmetu, od 17 do 19:30 sati, do 30 školskih sati predavanja po predmetu u navedenom razdoblju.

Nastava se izvodi online za sve predmete osim gdje predavači odluče drukčije s obzirom na situaciju. Dvorane navedene u okruglim zagradama su rezervirane za taj slučaj.

Napomena: navedeni su okvirni ispitni rokovi po ciklusima za sve predmete, a konkretni termini mogu dodatno biti prilagođeni za svaki predmet.

 

Zimski semestar

Ciklus 1.1: tjedan od 23.11.2020. do 18.12. 2020.

  • Upravljanje dionicima i komunikacijom - utorkom i četvrtkom (C06.LIL)
  • Osnove upravljanja projektima - srijedom i petkom (C06.LIL)

Ispitni rokovi: 04.01.21.-15.01.21.

 

Ciklus 1.2: tjedan od 18.01.2021. do 12.02.2021.

  • Vođenje projekata - utorkom i četvrtkom (C06.LIL)

Ispitni rokovi: 15.02.21.-26.02.21.

 

Ljetni semestar

Ciklus 2.1: tjedan od 01.03.2021. do 26.03.2021.

  • Poslovni i komercijalni aspekti projekata - utorkom i četvrtkom (C06.LIL)

Ispitni rokovi: 3. 5. i 17. 5. 2021.

 

Ciklus 2.2: tjedan od 26.04.2021. do 28.05.2021.

  • Metode i alati za upravljanje projektima - utorkom i četvrtkom (D259)
  • Upravljanje rizicima projekta - srijedom i petkom (ZVNE, D244)

Ispitni rokovi: 07.06.21.-16.07.21.