Satnica za akademsku godinu 2023./2024.

Satnica za akademsku godinu 2023./2024.

 

Zimski semestar

  • Osnove upravljanja projektima, 04.12.-15.12.23., 17-20 (D259)
  • Upravljanje dionicima i komunikacijom, 13.11.-24.11.23., 17-20 (D259)
  • Vođenje projekata, 08.01.-19.01.24., 17-20 (D259)

Ispitni rokovi: 29.01.-23.02.24.

 

Ljetni semestar (abecedno)

  • Metode i alati za upravljanje projektima, 05.02.-16.02.24., 17-20 (D259)
  • Poslovni i komercijalni aspekti projekata, 08.04.-19.04.24., 17-20 (D259)
  • Upravljanje rizicima projekta, 26.02.-08.03.24., 17-20 (D244)
  • Upravljanje troškovima projekta, 06.05.-17.05.24., 17-20 (D259)
  • Vladanje projektima, 18.03.-29.03.24., 17-20 (D259)

Ispitni rokovi: 17.06.-12.07.24., 02.09.-27.09.24.

Napomena: navedeni su okvirni ispitni rokovi po ciklusima za sve predmete, a konkretni termini mogu dodatno biti prilagođeni za svaki predmet.