Studentska služba

Djelatnice studentske službe svakodnevno svim studentima Fakulteta pomažu u rješavanju administrativnih problema i odgovaraju na njihove upite.

Studentska služba studentima je dostupna na šalterima ispred predavaonica D1 i D2 svakog radnog dana između 12 i 14 sati. 

 

Prijediplomski i diplomski studij

 Silvija Jurić-Bubić

 Sanja Horvat

 Tomislav Matleković

  Sunčica Mesarov

 Anđela Špoljarić

 Tamara Vrabec

01 / 6129 905
stuslu@fer.hr

 

Doktorski studij

Đurđica Tomić Peruško
01 / 6129 920
doktorski.studij@fer.hr

Specijalistički studij

Manuela Graberski
01 / 6129 920
specijalisticki.studij@fer.hr

Voditeljica službe

Petra Lukina, prof.

 (01) 6129 520
stuslu@fer.hr