Upis na studij

Uvjet za upis specijalističkog studija je završen diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili završen s njime izjednačen diplomski studij. Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže područja interesa. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

Otvoren je natječaj za upis koji se može pronaći na sljedećoj poveznici. Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu fakulteta (Unska 3, 10000 Zagreb) do zaključno 16. rujna 2022. godine