Inženjerska ekonomika 2

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojmove vezane uz tržište.
 2. Prepoznati utjecaje države na funkcioniranje konkurentskih tržišta.
 3. Identificirati probleme regulacije.
 4. Prepoznati utjecaje industrije na okoliš.
 5. Prepoznati različite instrumente koji se nude na financijskim tržištima.
 6. Izračunati osnovne mjere vezane uz različite financijske instrumente.
 7. Objasniti osnovne pojmove iz makroekonomije.
 8. Prepoznati faze poslovnih ciklusa.
 9. Objasniti funkcioniranje osnovnih makroekonomskih politika.

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Relevantno tržište, Tržišna moć i njegova zloupotreba, Reguliranje tržišta s potpunom konkurencijom
 2. Reguliranje cijena, Liberalizacija i deregulacija industrije, Zakoni o zaštiti tržišnog natjecanja i njihovo tumačenje, Zaštita tržišnog natjecanja i konkurentnost u globalnoj ekonomiji
 3. Regulativa: zaštita potrošača, Reguliranje političkog i zakonodavnog ciklusa industrije u Europskoj uniji, Praktični aspekti regulacije industrije
 4. Društveni trošak onečišćenja, Maksimaliziranje neto koristi od onečišćenja, Alternative u kontroli onečišćenja, Politika Europske unije vezana za onečišćenje
 5. Osnovne definicije i pojmovi, Financiranje djelatnosti poduzeća, Glavni instrumenti zaduživanja na tržištima kapitala
 6. Dionice, obveznice, zajmovi, Derivativni proizvodi, Vrste fondova, fondovi i mirovine
 7. Analiza financijskih tržišta, Primarna i sekundarna tržišta, Kreditne tvrtke, Regulacija i standardi financijskih tržišta
 8. Međuispit
 9. Definicija makroekonomije, Osnovni pojmovi: BDP, inflacija, nezaposlenost, Ciljevi makroekonomske politike, Utjecaj osnovnih indikatora na poslovanje, njegovu izvedbu i očekivanja
 10. Definicija, Metode izračuna, BDP po glavi stanovnika - analiza, Potencijalni BDP
 11. Definicija, Razdoblja i točke u poslovnom ciklusu, Promjene u ključnim makroekonomskim pokazateljima tijekom poslovnog ciklusa, Vrste nezaposlenosti i poslovni ciklus, Utjecaj nezaposlenosti na situaciju u industriji
 12. Povijesni pogled, Fiskalna politika
 13. Monetarna politika, IS-IL model
 14. Utjecaj tehnoloških promjena
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Literatura

(.), Inženjerska ekonomika 1 - nastavni materijali,
(.), Dubravko Sabolić: UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme,
(.), Economics of Regulation and Antitrust, Fourth Edition By W. Kip Viscusi, John M. Vernon and Joseph E. Harrington,
(.), Makroekonomija by Blanchard, Oliver; Gjidara, Mirta.,

Predavanja

Izvedba

ID 183437
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe