Inženjerska ekonomika 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Organizacija industrije. Zaštita tržišnog natjecanja i regulacija. Ekonomija i okoliš. Financijska tržišta. Makroekonomika – definicije i osnovni pojmovi. Bruto domaći proizvod. Poslovni ciklusi i nezaposlenost. Makroekonomske politike i utjecaj na industriju. Dugoročni rast gospodarstva.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojmove vezane uz tržište.
 2. Prepoznati utjecaje države na funkcioniranje konkurentskih tržišta.
 3. Identificirati probleme regulacije.
 4. Prepoznati utjecaje industrije na okoliš.
 5. Prepoznati različite instrumente koji se nude na financijskim tržištima.
 6. Izračunati osnovne mjere vezane uz različite financijske instrumente.
 7. Objasniti osnovne pojmove iz makroekonomije.
 8. Prepoznati faze poslovnih ciklusa.
 9. Objasniti funkcioniranje osnovnih makroekonomskih politika.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 13 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova ekonomike, tržišta i sudionika na tržištu, donošenja poslovnih odluka, poslovnih rizika.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Relevantno tržište, Tržišna moć i njegova zloupotreba, Reguliranje tržišta s potpunom konkurencijom
 2. Reguliranje cijena, Liberalizacija i deregulacija industrije, Zakoni o zaštiti tržišnog natjecanja i njihovo tumačenje, Zaštita tržišnog natjecanja i konkurentnost u globalnoj ekonomiji
 3. Regulativa: zaštita potrošača, Reguliranje političkog i zakonodavnog ciklusa industrije u Europskoj uniji, Praktični aspekti regulacije industrije
 4. Društveni trošak onečišćenja, Maksimaliziranje neto koristi od onečišćenja, Alternative u kontroli onečišćenja, Politika Europske unije vezana za onečišćenje
 5. Osnovne definicije i pojmovi, Financiranje djelatnosti poduzeća, Glavni instrumenti zaduživanja na tržištima kapitala
 6. Dionice, obveznice, zajmovi, Derivativni proizvodi, Vrste fondova, fondovi i mirovine
 7. Analiza financijskih tržišta, Primarna i sekundarna tržišta, Kreditne tvrtke, Regulacija i standardi financijskih tržišta
 8. Međuispit
 9. Definicija makroekonomije, Osnovni pojmovi: BDP, inflacija, nezaposlenost, Ciljevi makroekonomske politike, Utjecaj osnovnih indikatora na poslovanje, njegovu izvedbu i očekivanja
 10. Definicija, Metode izračuna, BDP po glavi stanovnika - analiza, Potencijalni BDP
 11. Definicija, Razdoblja i točke u poslovnom ciklusu, Promjene u ključnim makroekonomskim pokazateljima tijekom poslovnog ciklusa, Vrste nezaposlenosti i poslovni ciklus, Utjecaj nezaposlenosti na situaciju u industriji
 12. Povijesni pogled, Fiskalna politika
 13. Monetarna politika, IS-IL model
 14. Utjecaj tehnoloških promjena
 15. Završni ispit

Literatura

Grupa autora (2020.), Inženjerska ekonomika 2 - nastavni materijali, FER
Dubravko Sabolić (2017.), UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme,
(.), Economics of Regulation and Antitrust, Fourth Edition By W. Kip Viscusi, John M. Vernon and Joseph E. Harrington,
(.), Makroekonomija by Blanchard, Oliver; Gjidara, Mirta.,

Za studente

Izvedba

ID 183437
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan