Specijalistički studiji

Cjeloživotno je obrazovanje na FER‐u uz specijalističke tečajeve nazočno i u obliku šest poslijediplomskih specijalističkih studija na kojima se stručnjake iz gospodarstva poučava novim tehnologijama.

 
Transformatori

Transformatori su temeljni i najrasprostranjeniji elementi elektrotehničkih sustava, a od posebne važnosti je njihova uloga u elektroenergetskom sustavu. Naš je cilj obrazovati specijaliste iz područja transformatora potrebne gospodarstvu, visokom školstvu i znanosti.

Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija

Regulacija tržišta elektroničkih komunikacija složena je zadaća koja zahtijeva interdisciplinarni pristup koji objedinjuje znanja iz ekonomije, prava i tehnologije, prvenstveno informacijske i komunikacijske tehnologije.

 

Informacijska sigurnost 

Specijalistički studij informacijske sigurnosti doprinosi zadovoljavanju sve većih potreba za specijalistima informacijske sigurnosti koji posjeduju uravnotežene analitičke vještine i poslovnu sposobnost. Program objedinjuje politike sigurnosti, upravljanje i tehnološke aspekte informacijske sigurnosti te upravljanje rizikom.

Željeznički elektrotehnički sustavi

Obrazujemo specijalista koji će unaprijediti razvoj, projektiranje, proizvodnju i održavanje komponenti željezničkih elektrotehničkih sustava, primjenom suvremenih metoda i spoznaja, a za što su potrebna interdisciplinarna znanja.

 


Upravljanje projektima 

Studij doprinosi unaprjeđenju struke upravljanja projektima i omogućuje polaznicima da ojačaju svoje kapacitete u profesionalnom životu neovisno o području njihovoj profesionalnog djelovanja i završenom diplomskom studiju.

Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH  

Studij doprinosi unaprjeđenju razumijevanja i korištenja novih tehnologija u osiguranju, odgovara na postojeće i buduće zahtjeve tržišta na način da nudi cjelovit pogled na razvoj novih osiguravateljnih proizvoda, općenito stvara kompetencije za uspješno upravljanje digitalnim lancem vrijednosti i kapacitet za sudjelovanje u poslovnim ekosustavima budućnosti.