Digitalna obrada i analiza slike

Predmet Digitalna obrada i analiza slike (183463) se po FER-2 programu zadnji put predavao u akademskoj školskoj godini 2020.-2021.

Evkivalentni predmet po FER-3 programu je Digitalna obrada i analiza slike (229829). Internetske stranice tog predmeta su dostupne na adresi https://www.fer.unizg.hr/predmet/doas_c.