Digitalna obrada i analiza slike

Ishodi učenja

 1. Definirati i opisati koncepte teorije digitalne obrade i analize slika
 2. Nabrojati primjere primjena digitalne obrade slike i videa
 3. Objasniti metode obrade i analize slike
 4. Analizirati praktični problem obrade i analize slike
 5. Povezati stečena znanja i dati rješenje danog problema
 6. Procijeniti kvalitetu rješenja problema obrade i analize slike

Oblici nastave

Predavanja

Kroz predavanja se izlažu teorijski koncepti i algoritmi praćeni konkretnim primjerima.

Auditorne vježbe

Rješavanje tipičnih zadataka vezanih za gradivo sa predavanja

Laboratorij

Rješavanje praktičnih problema vezanih za materiju sa predavanja

Tjedni plan nastave

 1. Svjetlosni i EM spektar. Ljudski vizualni sustav. Prikupljanje slika i kvantizacija. Diskretna geometrija. Senzori slike. Područja primjene.
 2. 2D linearni sustavi. Osnovne operacije za obradu slike.
 3. 2D Fourierova transformacija. 2D diskretna kosinusna transformacija. 2D diskretna sinusna transformacija. 2D diskretna wavelet transformacija. Karhunen-Loeve transformacija. Interpolacijske tehnike. Geometrijske transformacije.
 4. Gray-level transformacije. Operacije zasnovane na histogramu. Prostorno filtriranje. Medijan filtriranje. Homomorfno filtriranje.
 5. Modeli degradacije slike. Modeli buke. Inverzni filter i pseudoinvertni filtar. 2D Wiener filtriranje.
 6. Prikaz boja. Modeli boja. Prostori boja. Transformacije boja.
 7. Područja primjene. Projekt.
 8. Međuispit.
 9. Detekcija ruba i uglova. Prostor mjerila. Histogram orijentacije. Hessian operator. Procjena zakrivljenosti. Otkrivanje diskontinuiteta.
 10. Segmentacija slike. Detekcija granice. Određivanje praga. Narastanje područja. Watershed segmentacija. Segmentacija pokretom. Klasteriranje metodom srednjeg pomaka. Tehnike klasteriranja pomoću teorije grafova. Houghova transformacija.
 11. Analiza oblika. Prikaz regije. Deskriptori granica. Deskriptori regija. Metode opisivanja oblika. Klasifikacija oblika. Značajke teksture. Analiza teksture. Analiza teksture. Analiza oblika. Dilatacija i erozija. Otvaranje i zatvaranje. Stanjivanje i kosturi. Gray-scale morfologija.
 12. Analiza pokreta.
 13. Projekt.
 14. Projekt.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar) Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Obavezni predmet smjera (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (2. semestar) Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Znanost o podatcima (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), S. Loncaric. M. Subasic. Lectures Notes in Digital Image Processing and Analysis,
(.), Gonzalez, Woods. Digital Image Processing, 3rd Ed., Pearson, 2007,

Za studente

Izvedba

ID 183463
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
24 Predavanja
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan