Alarmni sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pregled izvora i vrsta opasnosti. Procjena stupnja ugroženosti. Vrste i organizacija zaštite. Protuprovalni zaštitno alarmni sustavi. Sustavi kontrole ulaska. Principi projektiranja i postavljanja instalacija. Definiranje i upotreba sustava videonadzora i zaštitne rasvjete. Vatrodojavni sustavi i detekcija i dojava ostalih opasnih pojava. S-uređaji. Norme i pravilnici.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati postupak projektiranja sustava zaštite
 2. prepoznati elemente alarmnih i protupožarnih sustava
 3. objasniti djelovanje alarmnih sustava
 4. upotrijebiti elemente protuprovalnih sustava
 5. analizirati sustav zaštite
 6. prikazati sustav zaštite objekta pomoću dijagrama
 7. kreirati sustav zaštite
 8. procijeniti stupanj ugroženosti objekta

Oblici nastave

Predavanja

Terenska nastava

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u zaštitne i sigurnosne sustave. Izvor ugroženosti i klasifikacija prijetnje, Kvalitativna prosudba ugroženosti
 2. Kvalitativna prosudba ugroženosti, Kvantitativna prosudba ugroženosti na jednom putu napada
 3. Kvantitativna analiza osjetljivosti objekta na napad
 4. Pregled projekta protuprovalne zaštite. elementi zaštitnih sustava
 5. Vanjski senzori sustava protuprovalne zaštite
 6. Unutarnji senzori sustava protuprovalne zaštite
 7. Upravljačke jedinice i komunikacijski sustavi u sustavima protuprovalne zaštite, Elektromehanički izvršni uređaji. barijere i sustavi za zadržavanje
 8. Međuispit
 9. Sustavi za identifikaciju i kontrolu ulaza
 10. Sustavi videonadzora. kamere i objektivi
 11. Snimači i sustavi za upravljanje videonadzorom. sustavi rasvjete. videodetektori gibanja, Integracija sustava videonadzora i protuprovalnog zaštitnog sustava
 12. Opasnost od požara i klasifikacija požara, Pregled detektora požara. detektori dima, Detektori plamena. detektori temperature
 13. Vatrodojavne centrale i vatrodojavni sustavi, Sustavi za automatsko gašenje požara
 14. Odabir detektora i projektiranje sustava prema karakteristikama objekta, Integracija protupožarnog sustava s protuprovalnim sustavom i sustavom za upravljanje zgradom
 15. Završni ispit

Literatura

(.), M. L. Garcia: The Design and Evaluation of Physical Protection systems, Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN 0-7506-8352-X ,
(.), Jane I. Lataille: Fire Protection Engineering in Building Design (Plant Engineering), Elsevier Science, 2003, ISBN 0-7506-7497-0 ,
(.), T. Norman: Integrated security system design, Butterworth-Heinemann. 2007,ISBN 0-7506-7909-3 ,
(.), L. Fennelly: Handbook of Loss Prevention and crime Prevention L. J. Fennelly Butterworth, Boston 1989., ISBN/ISSN 0-7506-8162-4,

Za studente

Izvedba

ID 222441
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe