Diplomski rad

Opis predmeta

Diplomski rad sveobuhvatna je i visoko nezavisna zadaća u kojoj student pokazuje sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izrađuje rješenje koristeći kroz cijeli studij stečena znanja kao i dodatne spoznaje iz literature, piše dokumentaciju te predlaže smjernice budućeg razvoja. Naglasak diplomskog rad je na dokazivanju samostalnog stručnog ili istraživačkog rada u smislu stvaranja nove vrijednosti, a ne u ponavljanju rutinskih poslova.

Ishodi učenja

 1. .
 2. .
 3. .

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Ne drži se
 2. Ne drži se
 3. Ne drži se
 4. Ne drži se
 5. Ne drži se
 6. Ne drži se
 7. Ne drži se
 8. Ne drži se
 9. Ne drži se
 10. Ne drži se
 11. Ne drži se
 12. Ne drži se
 13. Ne drži se
 14. Ne drži se
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(4. semestar)
Automatika i robotika (profil)
(4. semestar)
Elektroenergetika (profil)
(4. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(4. semestar)
Elektronika (profil)
(4. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(4. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
(4. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(4. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(4. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
(4. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(4. semestar)
Računarska znanost (profil)
(4. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(4. semestar)
Znanost o podacima (profil)
(4. semestar)

Literatura

(.), .,

Za studente

Izvedba

ID 222549
  Ljetni semestar
30 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja