Etika i nove tehnologije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Predmet je posvećen etičkim pitanjima razvoja i primjene novih tehnologija – u prvome redu robotike, umjetne inteligencije i računalne znanosti – u brojnim područjima ljudskoga života te načinima na koje standardne etičke teorije – utilitarizam, deontologija i etika vrline – na njih pokušavaju odgovoriti. Predmet se bavi i širim implikacijama primjene novih tehnologija kao što su one psihološke, društvene i zakonske. Teme koje će biti posebno obrađene su autonomna vozila, autonomni naoružani sustavi, roboti u medicini i zdravstvenoj skrbi, suvremene metode obrade podataka, utjecaj novih tehnologija na međuljudske odnose i privatnost, budućnost ljudskoga rada, nove tehnologije i transhumanistička ideja ljudskog poboljšanja. Nastava se odvija u obliku predavanja i seminarskih radionica na kojima studenti održavaju kratke referate o odabranim pitanjima i sudjeluju u raspravama.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati etičke probleme općenito povezane s razvojem i primjenom novih tehnologija.
 2. Identificirati posebna etička pitanja povezana s robotikom, umjetnom inteligencijom i računalnom znanošću.
 3. Usporediti i vrednovati oprečna etička stajališta o različitim oblicima novih tehnologija.
 4. Primijeniti standardne etičke teorije prilikom analize posebnih problema povezanih s novim tehnologijama.
 5. Izložiti najvažnije psihološke, društvene i zakonske implikacije razvoja novih tehnologija.

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Seminari i radionice

seminar

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Nove tehnologije iz etičke perspektive: robotika, umjetna inteligencija, računalna znanost, veliki podaci (Big Data), Internet stvarî. Standardne etičke teorije i njihovi središnji pojmovi: utilitarizam, deontologija i etika vrline.
 2. Standardne etičke teorije i njihovi središnji pojmovi: utilitarizam, deontologija i etika vrline.
 3. Etika autonomnih vozila. Pitanje standarda sigurnosti. Dilema između žrtvovanja putnika i većeg broja pješaka: “Problem tramvaja” (Trolley Problem). Etičke postavke autonomnih vozila kao problem kolektivnog odlučivanja (teorija igara).
 4. Etika autonomnih naoružanih sustava. Ljudska bića “u petlji” vs. ljudska bića “izvan petlje”. Pitanje zaštite civila. Učenje o jus in bello i jus ad bellum. Međunarodno humanitarno pravo i odgovornost za ratne zločine. Problem proporcionalnosti upotrebe vojne sile.
 5. Tehnologija i međuljudski odnosi. Roboti za druženje i seks, terapeutski roboti, roboti u obrazovanju. Problemi antropomorfnog dizajna i privida osobnosti (autonomije) robota. Fenomen “Sablasne doline” (Uncanny Valley). Zloupotreba robota u svrhu manipuliranja ljudskim ponašanjem i emocijama.
 6. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 7. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 8. Međuispit
 9. Suvremene tehnologije u medicini i skrbi za starije osobe i djecu. Robotska (aktivna) kirurgija i robotski potpomognuta (pasivna) kirurgija. Problem moralne i zakonske odgovornosti za potencijalne štete. Primjena robota radi produljenja samostalnog života. Roboti za skrb kao prijetnja slobodi, sigurnosti i ljudskoj sreći.
 10. Nove tehnologije i budućnost ljudskog rada. Razvoj novih tehnologija (robotike i umjetne inteligencije) i njihov utjecaj na ukidanje starih i stvaranje novih poslova. Poteškoće s predviđanjem i planiranjem ekonomskih i socijalnih učinaka novih tehnologija. Problem stvaranja novih društvenih i ekonomskih nejednakosti.
 11. Veliki podaci (Big Data) i prediktivna analitika. Upotreba u trgovini i poslovanju, političkim kampanjama, pružanju zdravstvenih usluga, provođenju zakona, zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Problem privatnosti. Problem pristranosti (bias) u programiranju algoritama.
 12. Primjena novih tehnologija u svrhu poboljšanja ljudskog tijela, uma i ponašanja. Transhumanizam i problem povlačenja razlike između poboljšanja i liječenja. Dilema između poboljšanja ljudskog života i stvaranja nepravednih ekonomskih i društvenih razlika.
 13. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 14. Seminarska radionica. Studentska izlaganja i rasprava: odabrani slučajevi i primjene novih tehnologija – etički aspekti.
 15. Završni ispit

Literatura

Ruth Chadwick (ur.) (2001.), The Concise Encyclopedia of the Ethics of New Technologies [poglavlja “Computer and information ethics”, “Science and engineering ethics”], Academic Press, San Diego
Patrick Lin, Keith Abney i George Bekey (ur.) (2012.), Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics [poglavlja 7, 9, 13-17], MIT Press, Cambridge Mass
Byron Reese (2018.), The Fourth Age: Smart Robots, Conscious Computers and the Future of Humanity [poglavlje “Will robots take all our jobs?”], Atria Books, New York
Tomislav Bracanović (2018.), Normativna etika [poglavlja “Moralno mišljenje”, “Utilitarizam”, “Deontologija” i “Etika vrline”], Institut za filozofiju, Zagreb
Patrick Lin (2013.), The ethics of autonomous cars [dostupno na: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/10/the-ethics-of-autonomous-cars/280360/], The Atlantic
Charles Duhigg (2012.), How companies learn your secrets [dostupno na: https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html], The New York Times
Patrick Lin, Ryan Jenkins i Keith Abney (ur.) (2017.), Robot Ethics 2.0: From Autonomous Cars to Artificial Intelligence, Oxford University Press: New York
Spyros G. Tzafestas (2016.), Roboethics: A Navigating Overview, Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, London
Jan Kyrre Berg Olsen, Stig Andur Pedersen i Vincent F. Hendricks (ur.) (2009.), 9A Companion to the Philosophy of Technology, Blackwell: Oxford
Eric Siegel (2013.), Predictive analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die, Wiley, Hoboken
Rachel Courtland (2018.), Bias detectives: the researchers striving to make algorithms fair [dostupno na: https://www.nature.com/articles/d41586-018-05469-3], Nature 558: 357-360
UNESCO (2017.), Robotics Ethics: Report of COMEST [dostupno na http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf], Paris

Za studente

Izvedba

ID 240781
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
15 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan