Obnovljivi izvori i pohrana energije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Sunčevo zračenje. Mjerenje Sunčeva zračenja. Prividno gibanje Sunca. Ozračenost horizontalne i nagnute plohe. Proračuni (predviđanja) prizemnog Sunčeva zračenja. Solarni toplinski ravni kolektor, gubici konvekcijom i radijacijom. Selektivne površine. Stupanj djelovanja kolektora. Koncentrirajući kolektori. Fotonaponska ćelija. Apsorpcija fotona i stupanj djelovanja solarne ćelije. Primjeri korištenja solarne energije za generiranje termalne i elektroenergije. Energija vjetra, karakteristike vjetra. Momentna teorija. Izvedbe vjetrogeneratora, stupnjevi djelovanja. Prikaz recentnog stanja primjene vjetrogeneratora u proizvodnji elektroenergije. Osnove korištenja geotermalne energije. Energija biomase za toplinu, bio goriva i električnu energiju. Vrste spremnika energije i njihova primjena u elektroenergetskim sustavima. Uloga energetskih spremnika u distribucijskim i prijenosnim mrežama. Pomoćne usluge koje mogu pružati spremnici energije. Pogon spremnika energije s obzirom na vlasništvo: privatni investitor ili operator sustava. Investicije u spremnike energije i regulativni okviri.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne razlike i ograničenja obrađenih izvora energije u smislu gustoće, predvidivosti, varijabilnosti te utjecaja na okoliš i ekonomičnosti
 2. Generirati vjerodostojne ocjene učinka i potrebnih kapaciteta obnovljivih izvora energije
 3. Argumentirati procjene potencijala i ograničenja novih izvora energije u odnosu na konvencionalne izvore
 4. Procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija spremanja energije u prijenosnoj mreži
 5. Izračunati ekonomsku isplativost ulaganja u spremnike energije u elektroenergetskom sustavu

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama će se određivati značajke proizvodnje obnovljivih izvora energije te značajke baterija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Fizikalne osnove solarnog zračenja na Zemlji, Model solarnog zračenja na nagnutu površinu na Zemlji, Solarni izvori - modeliranje i predviđanje
 2. Izravna transformacija solarne energije - fotonaponski efekt. ćelije. moduli i polja, Modeliranje fotonaponskih sustava, Energetski pretvarači u fotonaponskim sustavima
 3. Solarno praćenje, Praćenje točke najviše snage, Koncentrirajući solarni energetski sustavi, Solarne termalne elektrane
 4. Izvori vjetra (modeliranje. estimacija. predviđanje), Modeliranje aerodinamike vjetrenih turbina
 5. Vrste vjetrenih turbina i elektromehanička pretvorba u vjetrenim turbinama, Povezivanje i regulacija vjetrenih turbina u vjetroelektranama, Energetski pretvarači u vjetrenim turbinama
 6. Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sustav
 7. Tehnički i ekonomski utjecaj vjetroelektrana na elektroenergetski sustav
 8. Međuispit
 9. Geotermalne elektrane, Biomasa, Gorivni članci
 10. Vodik i elektroliza, Male hidroelektrane, Energija plime i oseke
 11. Pregled i klasifikacija spremnika energije prema kapacitetu. učinkovitosti. fleksibilnosti i trajnosti, Dinamičke značajke sustava pohrane, Značajke raspoložive snage i energije, Analiza vremenskog odziva sustava. učinkovitosti i kapaciteta, Optimalan odabir i raspodjela sustava pohrane
 12. Potencijalne prednosti uvođenja sustava pohrane energije u elektroenergetski sustav, Energetski miks i mogućnosti pohrane, Efikasnost pretvorbe energije, Modeliranje sustava pohrane. optimalan smještaj i dimenzioniranje
 13. Pumpna akumulacijska hidroelektrana, Velika hidroakumulacija, Baterijski sustavi za spremanje energije, Upotreba djelomično degradiranih EV baterija za mrežne svrhe, Komprimirani zrak, Modeliranje i regulacija velikih sustava spremanja energije
 14. Baterijski sustavi spremanja energije, Kondenzatori i spremnici energije velikih snaga, Zamašnjak i elektromehanički sustavi spremanja energije, Modeliranje i regulacija malih sustava spremanja energije
 15. Završni ispit

Literatura

(.), John Twindell, Tony Weir (2005.), Renewable Energy Resources, The University Press, Cambridge,
(.), Robert Huggins (2010.), Energy Storage, Springer,
(.), Energy Storage at Different Voltage Levels Technology, integration, and market aspects Edited by Ahmed F. Zobaa, Paulo F. Ribeiro, Shady H.E. Abdel Aleem, Sara N. Afifi,

Za studente

Izvedba

ID 222552
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan