Komunikacijski protokoli

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Komunikacijski protokoli: izmjena informacijskih jedinica, upravljanje komunikacijom, kontrola toka, kontrola pogrešaka. Model komunikacijskog protokola, postupci analize i sinteze protokola, primjena modela konačnog automata, Petrijeve mreže i procesne algebre. Komunikacijski protokoli u IP mreži. Komunikacijski protokoli u novoj generaciji mreža - protokoli pristupne i jezgrene mreže, pokretljivost i sigurnost. Mjerni postupci i instrumentacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati modele komunikacije u mreži
 2. Oblikovati komunikacijske protokole
 3. Analizirati komunikacijske protokole i procese u mreži
 4. Sintetizirati komunikacijske protokole
 5. Razviti internetske i protokole pokretne mreže
 6. Primijeniti različite modele za opis i analizu protokola
 7. Odabrati odgovarajuću metodu za specifikaciju i verifikaciju protokola
 8. Modificirati komunikacijski protokol nakon napravljene validacije i testiranja u stvarnom okruženju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Zadaće

Laboratorij

Praktični zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Model komunikacijskog protokola
 2. Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre
 3. Teorijski modeli komunikacije i koordinacije u mreži. Primjena modela konačnog automata. Petrijeve mreže i procesne algebre
 4. Postupci analize komunikacijskih protokola
 5. Postupci sinteze komunikacijskih protokola
 6. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP), Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 7. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 8. Međuispit
 9. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP
 10. Protokoli usmjeravanja
 11. Protokoli usmjeravanja
 12. Protokoli u pokretnim mrežama
 13. Protokoli u pokretnim mrežama
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

Ignac Lovrek (1997.), Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga
Gerard J. Holzmann (1991.), Design and Verification of Computer Protocols, Prentice-Hall
Yi-Bang Lin, Imrich Chlamtac (2008.), WIRELESS AND MOBILE NETWORK ARCHITECTURES, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 222626
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan