Prijava

Prijave za upis na diplomske studijske programe na ljetnome upisnome roku su završene. Sve prijave koje budu predane nakon 19. srpnja 2021. godine prikupljaju se za jesenski upisni rok