Prijava

Prijave za upis na diplomske studijske programe na jesenskom upisnome roku su produžene do uključivo 9. rujna uz obvezu plaćanja administrativnog troška upisa izvan roka koji iznosi 750,00 kuna. Više informacija dostupno je u obavijesti.