Satnica doktorskog studija za zimski semestar ak. god. 2021./2022.

 PREDMETI I NOSITELJI

TJEDAN

VRIJEME

PROSTORIJA

Otkrivanje znanja u skupovima podataka

Prof. dr. sc. Nikola Bogunović,
Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić

22.11. - 26.11.2021.

15.00 - 18.00

D - 306

Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder

22.11. - 26.11.2021.

15.00 - 18.00

D - 244

Upravljanje obnovljivim izvorima energije

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Prof. dr. sc. Mario Vašak

17.1. - 21.1.2022. 15.00 - 18.00 C - 9 - 01

Analiza dinamičkih scena

Izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, Prof. dr. sc.  Siniša Šegvić

24.1. - 28.1.2022.

15.00 - 18.00

D - 305

Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, Dr. sc. Minea Skok

24.1. - 28.1.2022.

15.00 - 18.00

ZVNE - dogovor

Sigurnost računalnih sustava

Prof. dr. sc. Marin Golub, Doc. dr. sc. Stjepan Picek

24.1. - 28.1.2022.

15.00 - 18.00

D - 306

Modeliranje odnosa na tržištu električne energije

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić

24.1. - 28.1.2022.

18.00 - 21.00

ZVNE - dogovor

Odabrana poglavlja digitalne obrade slike

Prof. dr. sc. Sven Lončarić, Prof. dr. sc. Davor Petrinović

31.1. - 4.2.2022. 15.00 - 18.00 D - 160 - 2

Sustavi za mjerenje neelektričnih veličina

Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Prof. dr. sc. Tomislav Pribanić

31.1. - 4.2.2022. 15.00 - 18.00 D - 115

Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba

Prof. dr. sc. Gordan Gledec, Prof. dr. sc. Mario Kušek,  
Izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

31.1. - 4.2.2022.

15.00 - 18.00

C - 7 - 17

Biomonitoring sustavi

Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Prof. dr. sc. Vedran Bilas

7.2. - 11.2.2022.

15.00 - 18.00

D - 115

Upravljanje autonomnim sustavima

Prof. dr. sc. Ivan Petrović, Prof. dr. sc. Danica Kragić,
Izv. prof. dr. sc. Marija Seder

7.2. - 11.2.2022.

15.00 - 18.00

C - 9 - 02

Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika

Izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder, Prof. dr. sc. Sebastian Padó

14.2. - 18.2. 2022.

15.00 - 18.00

D - 305

Predmeti koji nisu navedeni u satnici

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se, ako na stranici predmeta ne piše drugačije, studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.

 

Raspored radionica i seminara za zimski semestar
ak. god. 2021./2022.

SEMINAR* I NOSITELJI

TERMIN

VRIJEME

PROSTORIJA

Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, Prof. dr. sc. Željka Car,
Prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

 

16. studenoga 2021.

 

15.00 - 19.00

 

D - 259

Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja

Prof. dr. sc. Mislav Grgić, akademik Igor Vlahović

 

8. i 9. prosinca 2021.

 

16.00 - 20.00

 

A - 202

* za sudjelovanje na seminaru potrebno se prijaviti - više informacija na: http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/nastava/seminari_za_stjecanje_generickih_vjestina


Satnica