Satnica doktorskog studija za zimski semestar ak. god. 2020./2021.

 

*za sudjelovanje na pojedinom seminaru potrebno se prijaviti
(više informacija http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/nastava/seminari_za_stjecanje_generickih_vjestina)

Za upute o načinu izvedbe online nastave molimo pratite web-stranice odgovarajućeg predmeta.

Predmeti koji nisu navedeni u satnici

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se, ako na stranici predmeta ne piše drugačije, studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.


Satnica