Satnica doktorskog studija za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

PREDMETI I NOSITELJI

TJEDAN

VRIJEME

PROSTORIJA

Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje

Prof. dr. sc. Mato Baotić
Doc. dr. sc. Branimir Novoselnik

 

28.3. - 1.4.2022.

 

15.00 - 18.00

 

C - 09 - 01

Kvantne osnove elektroničkih i optoelektroničkih elemenata

Izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić

 

28.3. - 1.4.2022.

 

15.00 - 18.00

 

C - 12 - 18

Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola

Izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
Prof. dr. sc. Gordan Gledec

 

23.5. - 27.5.2022.

 

15.00 - 18.00

 

C - 07 - 17

Statističke metode za dubinsku obradu podataka

Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić
Prof. dr. sc. Dunja Mladenić

 

31.5. - 3.6. 2022.

 

15.00 - 18.00

 

D - 306

Modeli za predstavljanje slike i videa

Prof. dr. sc. Siniša Šegvić
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hrkać

 

27.6. - 1.7.2022.

 

15.00 - 18.00

 

D - 303

Nelinearna optimizacija

Izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić


27.6. - 1.7.2022.


15.00 - 18.00


D - 102

Podržano učenje

Izv. prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar


4.7. - 8.7.2022.


15.00 - 18.00


D - 160

Primijenjene tehnike estimacije

Prof. dr. sc. Ivan Petrović
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković

 

4.7. - 8.7.2022.

 

15.00 - 18.00

 

C - 09 - 02

Digitalna analiza slike

Prof. dr. sc. Sven Lončarić
Izv. prof. dr. sc. Bart Bijnens
Izv. prof. dr. sc. Marko Subašić

 

11.7. - 15.7.2022.

 

15.00 - 18.00

D - 115

(knjižnica ZESOI)

Operacijska istraživanja

Prof. dr. sc. Vedran Mornar
Doc. dr. sc. Marina Bagić Babac

 

11.7. - 15.7.2022.

 

15.00 - 18.00

 

D - 259

Predmeti koji nisu navedeni u satnici

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se, ako na stranici predmeta ne piše drugačije, studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.

Raspored radionica i seminara za ljetni semestar
ak. god. 2021./2022.
 

SEMINAR* I NOSITELJ

TERMIN

VRIJEME

PROSTORIJA

Radionice o znanstvenom publiciranju
Akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović

1. radionica: Kako se motivirati za pisanje znanstvenog rada?

2. radionica: Kako uspješno komunicirati, surađivati i publicirati s mentorom?

3. radionica: Kako komunicirati s urednicima časopisa i uspješno odgovoriti na primjedbe recenzenata?
20. travnja 2022.


21. travnja 2022.


22. travnja 2022.

 

 

 

16.30 - 18.30


16.30 - 18.30


16.30 - 18.30

 

 

 

Siva vijećnica


Siva vijećnica


Siva vijećnica

 

Upravljanje vremenom

Prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
Prof. dr. sc. Damir Žarko

 

26. - 27. travnja 2022.

 

14.00 - 17.00

 

C - 05 - 13

Etika autonomnih i inteligentnih sustava

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
dr. sc. Tomislav Bracanović

 

27. - 29. lipnja 2022.

 

18.00 - 20.00

 

 

B - 4

Seminar o poduzetništvu

Prof. dr. sc. Vedran Bilas

 


30. lipnja 2022.


14.00 -17.30


A - 201

* za sudjelovanje na pojedinom seminaru potrebno se prijaviti - više informacija na: http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/nastava/seminari_za_stjecanje_generickih_vjestina


Satnica