Satnica doktorskog studija za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

PREDMETI I NOSITELJI

TJEDAN

VRIJEME

PROSTORIJA

Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi
Prof. dr. sc. Damir Ilić
Prof. dr. sc. Roman Malarić

 

3.4. - 7.4.2023.

 

15.00 - 18.00

 

C - 03 - 02

Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje
Prof. dr. sc. Mato Baotić
Doc. dr. sc. Branimir Novoselnik

 

17.4. - 21.4.2023.

 

15.00 - 18.00

 

C - 09 - 01

Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja
Prof. dr. sc. Nikola Mišković

 

17.4. - 21.4.2023.

 

18.00 - 21.00

 

C - 09 - 01

Statističke metode za dubinsku obradu podataka
Prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić
Prof. dr. sc. Dunja Mladenić

 

15.5. - 19.5. 2023.

 

15.00 - 18.00

 

D - 346

Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu
Doc. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić

 

22.5 – 26.5.2023.

 

15.00 - 18.00


ZVNE - Knjižnica

Modeli za predstavljanje slike i videa
Prof. dr. sc. Siniša Šegvić
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hrkać

 

22.5 – 26.5.2023.

 

15.00 - 18.00

 

D - 303

Proračun elektroenergetskih mreža
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder


22.5 – 26.5.2023.


15.00 - 18.00


D - 244

Primijenjene tehnike estimacije
Prof. dr. sc. Ivan Petrović
Prof. dr. sc. Ivan Marković

 

26.6. - 30.6.2023.

 

15.00 - 18.00

 

C - 09 - 02

Odabrana poglavlja raspodijeljene obrade velikih podataka
Prof. dr. sc. Krešimir Pripužić
Doc. dr. sc. Martina Antonić

 

3.7. -  7.7.2023.

 

15.00 - 18.00

 

C - 07 - 17

Podržano učenje
Prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar


10.7. - 14.7.2023.


15.00 - 18.00


D - 160

Optimizacija za strojno učenje

Izv. prof. dr. sc. Josipa Pina Milišić


11.9. - 15.9.2023.


15.00 - 18.00


D - 102

Predmeti koji nisu navedeni u satnici

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se, ako na stranici predmeta ne piše drugačije, studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.

Raspored radionica i seminara

SEMINAR I NOSITELJ

TERMIN

VRIJEME

PROSTORIJA

Upravljanje vremenom

Prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
Prof. dr. sc. Damir Žarko

 

7. - 8. ožujka 2023.

 

15.00 - 18.00

 

C - 05 - 13

Radionice o znanstvenom publiciranju 2

Akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović

1. radionica: Plagijarizam i autoplagijarizam – što bi svakako bilo dobro znati?

2. radionica: Kako se uspješno snaći u gomili literature?

3. radionica: Zašto i kako recenzirati znanstvene članke?

 

 


26. travnja 2023.

27. travnja 2023.

28. travnja 2023.

 

 

 


16.30 - 18.30

16.30 - 18.30

16.30 - 18.30

 

 

 


B2

B2

B2

 

Seminar o poduzetništvu

Prof. dr. sc. Vedran Bilas
Prof. dr. sc. Dubravko Babić

 

12. lipnja 2023.

 

14.00 - 17.30

 

C - 12 - 02

Za sudjelovanje na seminaru potrebno se prijaviti, a  više informacija možete saznati na: 

 http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/nastava/seminari_za_stjecanje_generickih_vjestina


Satnica