Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom

Opis predmeta

Energetika u svijetu i Hrvatskoj. Energetski resursi, pretvorba energije i neposredna potrošnja energije (efikasno korištenje energije u industriji i zgradarstvu). Upravljanje potrošnjom i njen značaj. Osnovne vrste energetske potrošnje i strategija gospodarenja energijom u industriji i zgradama. Mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti i financiranje energetske učinkovitosti. Gospodarenje energijom u industriji i zgradarstvu. Tehničke i ljudske komponente gospodarenja energijom. Principi primjene programa gospodarenja energijom i zaštite okoliša, načini motivacije, vođenja i timskog rada. Regulacija energetskih djelatnosti i organizacija tržišta energije. Ekonomska i socijalna regulacija. Regulacijska tijela. Reguliranje monopola ili javne usluge. Reguliranje ulaska energetskih subjekata u sektor (dozvole, povlašteni statusi, nova izgradnja) i nadzor nad tržištem. Nadzor standarda kvalitete i izvedbe. Trgovina i kupnja energije na liberaliziranom tržištu. Razlozi i način upravljanja potrošnjom.

Ishodi učenja

 1. objasniti i zaključiti o proizvodnji energenta i potrošnji energije u Svijetu i Hrvatskoj
 2. objasniti principe upravljanja energijom i okolišem
 3. primijeniti i analizirati metodologiju gospodarenja energijom u industriji
 4. objasniti povezati kakva je EU politika energetske učinkovitosti i koje su preporuke za politiku energetske učinkovitosti te kakav je zakonski okvir energetske učinkovitosti u Hrvatskoj
 5. objasniti koje su prepreke za implementaciju energetske učinkovitosti
 6. analizirati odnos između potrošnje energije i količine proizvodnje
 7. analizirati i procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za sustave električne energije (tarife, potrošnja jalove energije, rasvjeta, motori)
 8. procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za energetske sustave u industriji: pumpe, ventilatori, komprimirani zrak, goriva, izgaranje i kotlovi, para
 9. objasniti svrhu i način upravljanja potrošnjom
 10. analizirati EU politiku energetske učinkovitosti

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Seminarski rad o rezultatima mjerenja na laboratorijskim vježbama.

Auditorne vježbe

Kroz auditorne vježbe (7 u prvom ciklusu i 6 u drugom cikluisu) rade se proračuni energetske učinkovitosti komponenti energetskog sustava u industriji i zgradama.

Samostalni zadaci

Proračun energetske učinkovitosti odabrane komponente energetskog sustava u industriji.

Laboratorij

Laboratorijske vjezbe se održavaju u ukupno 6 termina po 2 sata. U prvom ciklusu nastave odrzavaju se 3 laboratorijske vjezbe, a u drugom ciklusu 3 laboratorijske vjezbe. Laboratorijske vjezbe traju 2 sata. Prva laboratorijska vjezba se sastoji od upoznavanja za mjerenjem i instrumentima . Sve ostale laboratorijske vjezbe sastoje se od jednog sata teorijske pripreme i računanja zadataka i jednog sata praktičnog mjerenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 66 % 15 % 66 % 15 %
Domaće zadaće 60 % 8 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 13 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Međuovisnost potrošnje energije. ekonomskog razvoja i utjecaja na okoliš, Uloga energetske učinkovitosti u održivom razvoju
 2. Osnovni tipovi potrošnje energije, Pokazatelji energetskih performansi
 3. Pokazatelji utjecaja na okoliš
 4. Principi upravljanja energijom i utjecajima na okoliš
 5. Tehničke i ljudske komponente gospodarenja energijom, Organizacija programa energetske učinkovitosti
 6. Potencijalni izvori financiranja programa energetske učinkovitosti
 7. odnos između potrošnje energije i količine proizvodnje
 8. Međuispit
 9. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: električna energija
 10. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: pumpe i ventilatori
 11. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: goriva. kotlovi. proizvodnja i distribucija pare
 12. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: komprimirani zrak
 13. Potrošnja energije u kućanstvima, kućanski uređaji i energetski razredi
 14. Indikatori potrošnje energije. određivanje potrošnje i Sankyjev dijagram toka energije (energetska analiza), Toplinska izolacija zgrada i kuća
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Zoran Morvaj; Dusan Gvozdenac; Zeljko Tomsic (2016.), Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji, ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
Steve Doty, Wayne C. Turner (2009.), Energy Management Handbook, Seventh Edition, Fairmont Press
D. Feretić, Ž. Tomšić, D. Škanata, N. Čavlina, D. Subašić (2000.), Elektrane i okoliš, Element
Wayne C. Turner, Steve Doty (2013.), Energy Management Handbook: 8th Edition, Lulu Press, Inc
Albert Thumann, William J. Younger, Terry Niehus (2010.), Handbook of Energy Audits, The Fairmont Press, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 222500
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan