Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Energetika u svijetu i Hrvatskoj. Energetski resursi, pretvorba energije i neposredna potrošnja energije (efikasno korištenje energije u industriji i zgradarstvu). Upravljanje potrošnjom i njen značaj. Osnovne vrste energetske potrošnje i strategija gospodarenja energijom u industriji i zgradama. Mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti i financiranje energetske učinkovitosti. Gospodarenje energijom u industriji i zgradarstvu. Tehničke i ljudske komponente gospodarenja energijom. Principi primjene programa gospodarenja energijom i zaštite okoliša, načini motivacije, vođenja i timskog rada. Regulacija energetskih djelatnosti i organizacija tržišta energije. Ekonomska i socijalna regulacija. Regulacijska tijela. Reguliranje monopola ili javne usluge. Reguliranje ulaska energetskih subjekata u sektor (dozvole, povlašteni statusi, nova izgradnja) i nadzor nad tržištem. Nadzor standarda kvalitete i izvedbe. Trgovina i kupnja energije na liberaliziranom tržištu. Razlozi i način upravljanja potrošnjom.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti i zaključiti o proizvodnji energenta i potrošnji energije u Svijetu i Hrvatskoj
 2. objasniti principe upravljanja energijom i okolišem
 3. primijeniti i analizirati metodologiju gospodarenja energijom u industriji
 4. objasniti povezati kakva je EU politika energetske učinkovitosti i koje su preporuke za politiku energetske učinkovitosti te kakav je zakonski okvir energetske učinkovitosti u Hrvatskoj
 5. objasniti koje su prepreke za implementaciju energetske učinkovitosti
 6. analizirati odnos između potrošnje energije i količine proizvodnje
 7. analizirati i procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za sustave električne energije (tarife, potrošnja jalove energije, rasvjeta, motori)
 8. procijeniti potrošnju te preporučiti mjere energetske učinkovitosti za energetske sustave u industriji: pumpe, ventilatori, komprimirani zrak, goriva, izgaranje i kotlovi, para
 9. objasniti svrhu i način upravljanja potrošnjom
 10. analizirati EU politiku energetske učinkovitosti

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Seminarski rad o rezultatima mjerenja na laboratorijskim vježbama.

Auditorne vježbe

Kroz auditorne vježbe (7 u prvom ciklusu i 6 u drugom cikluisu) rade se proračuni energetske učinkovitosti komponenti energetskog sustava u industriji i zgradama.

Samostalni zadaci

Proračun energetske učinkovitosti odabrane komponente energetskog sustava u industriji.

Laboratorij

Laboratorijske vjezbe se održavaju u ukupno 6 termina po 2 sata. U prvom ciklusu nastave odrzavaju se 3 laboratorijske vjezbe, a u drugom ciklusu 3 laboratorijske vjezbe. Laboratorijske vjezbe traju 2 sata. Prva laboratorijska vjezba se sastoji od upoznavanja za mjerenjem i instrumentima . Sve ostale laboratorijske vjezbe sastoje se od jednog sata teorijske pripreme i računanja zadataka i jednog sata praktičnog mjerenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 66 % 15 % 66 % 15 %
Domaće zadaće 60 % 8 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 13 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Međuovisnost potrošnje energije. ekonomskog razvoja i utjecaja na okoliš, Uloga energetske učinkovitosti u održivom razvoju
 2. Osnovni tipovi potrošnje energije, Pokazatelji energetskih performansi
 3. Pokazatelji utjecaja na okoliš
 4. Principi upravljanja energijom i utjecajima na okoliš
 5. Tehničke i ljudske komponente gospodarenja energijom, Organizacija programa energetske učinkovitosti
 6. Potencijalni izvori financiranja programa energetske učinkovitosti
 7. odnos između potrošnje energije i količine proizvodnje
 8. Međuispit
 9. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: električna energija
 10. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: pumpe i ventilatori
 11. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: goriva. kotlovi. proizvodnja i distribucija pare
 12. Energetska učinkovitost u industrijskim postrojenjima: komprimirani zrak
 13. Potrošnja energije u kućanstvima, kućanski uređaji i energetski razredi
 14. Indikatori potrošnje energije. određivanje potrošnje i Sankyjev dijagram toka energije (energetska analiza), Toplinska izolacija zgrada i kuća
 15. Završni ispit

Literatura

Zoran Morvaj; Dusan Gvozdenac; Zeljko Tomsic (2016.), Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji, ENERGETIKA MARKETING d.o.o.
Steve Doty, Wayne C. Turner (2009.), Energy Management Handbook, Seventh Edition, Fairmont Press
D. Feretić, Ž. Tomšić, D. Škanata, N. Čavlina, D. Subašić (2000.), Elektrane i okoliš, Element
Wayne C. Turner, Steve Doty (2013.), Energy Management Handbook: 8th Edition, Lulu Press, Inc
Albert Thumann, William J. Younger, Terry Niehus (2010.), Handbook of Energy Audits, The Fairmont Press, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 222500
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan