Popis predmeta

Opis predmeta

Teorije učenja i kognitivni procesi. Obrazovni video materijali. Snimke predavanja. Sustavi za interakciju u razredu. Alati za provjeru činjeničnog, proceduralnog i konceptualnog znanja. Svojstva i mogućnosti virtualnih laboratorija i simulatora.

Ishodi učenja

 1. Opisti kako čovjek uči
 2. Izraditi kratki edukativni video sadržaj
 3. Izraditi provjeru činjeničnog, proceduralnog i konceptualnog znanja
 4. Izabrati primjerenu tehnologiju za pospješenje interakcije u učionici.
 5. DEfinirati potrebna tehnička svojstva virtualnog laboratorija ili simulatora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studenti trebaju napraviti pripremu za predavanje prema uputi.

Seminari i radionice

U okviru kolegija studenti rade na projektu, praktičnom zadatku koji je temom vezan za kolegij.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 29 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Teorije učenja
 2. Kognitivni procesi
 3. Stvaranje obrazovnog materijala
 4. Snimke predavanja
 5. Obrazovni video
 6. Sustavi za interakciju ućitelja i učenika
 7. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 8. Međuispit
 9. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 10. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 11. Virtualni laboratoriji i simulacije
 12. Virtualni laboratoriji i simulacije
 13. Programirano i vođeno učenje
 14. Programirano i vođeno učenje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Peter Jarvis, John Holford, Colin Griffin (2003.), The Theory & Practice of Learning, Psychology Press
Isaac I. Bejar (2016.), Automated Scoring of Complex Tasks in Computer-based Testing, Psychology Press
Spratt, Christine, Lajbcygier, Paul (2009.), E-Learning Technologies and Evidence-Based Assessment Approaches, IGI Global

Za studente

Izvedba

ID 223089
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan

Ishodi učenja

 1. Opisti kako čovjek uči
 2. Izraditi kratki edukativni video sadržaj
 3. Izraditi provjeru činjeničnog, proceduralnog i konceptualnog znanja
 4. Izabrati primjerenu tehnologiju za pospješenje interakcije u učionici.
 5. DEfinirati potrebna tehnička svojstva virtualnog laboratorija ili simulatora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studenti trebaju napraviti pripremu za predavanje prema uputi.

Seminari i radionice

U okviru kolegija studenti rade na projektu, praktičnom zadatku koji je temom vezan za kolegij.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 29 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Teorije učenja
 2. Kognitivni procesi
 3. Stvaranje obrazovnog materijala
 4. Snimke predavanja
 5. Obrazovni video
 6. Sustavi za interakciju ućitelja i učenika
 7. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 8. Međuispit
 9. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 10. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 11. Virtualni laboratoriji i simulacije
 12. Virtualni laboratoriji i simulacije
 13. Programirano i vođeno učenje
 14. Programirano i vođeno učenje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Peter Jarvis, John Holford, Colin Griffin (2003.), The Theory & Practice of Learning, Psychology Press
Isaac I. Bejar (2016.), Automated Scoring of Complex Tasks in Computer-based Testing, Psychology Press
Spratt, Christine, Lajbcygier, Paul (2009.), E-Learning Technologies and Evidence-Based Assessment Approaches, IGI Global

Za studente

Izvedba

ID 223089
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan