Tehnologije e-učenja

E-obrazovanje danas je „vruća“ tema i mnogi se bave njime, tj. primjenjuju IKT (informacijsku i komunikacijsku tehnologiju) u obrazovnim procesima. Međutim, treba dobro poznavati svojstva i tehnologije i obrazovnih procesa da bi taj spoj bio učinkovit.
Znate li kad je za objašnjavanje nečeg bolje upotrijebiti tekst nego sliku, a niz slika umjesto videa, izgovorenu riječ umjesto teksta?
Svi danas snimaju predavanja, no kakva treba biti snimka i što joj još treba pridodati da bude korisna za učenje?
Koja je razlika snimke predavanja i obrazovnog videa? Koja svojstva mora imati obrazovni video? Kojim se to tehnologijama ostvaruje?
Kako se tehnički ostvaruje kvalitetan audio i video zapis?
Kojim tehnologijama i kako se može poboljšati interaktivnost predavanja i suradnja učenika u učenju?
Može li računalo objektivno provjeravati kompetencije, kao što bi to činio čovjek ili još nedostaju tehnologije za to? U kojim slučajevima i kakve?
Koja je razlika virtualnog i udaljenog laboratorija? Čemu oni služe? Kako se mogu izgraditi?
Što su to “Programirano učenje” i “vođeno učenje”? Kako se ostvaruju?


Važan dio predmeta je rad na vlastitom projektu. Možete birati:
•    Izraditi obrazovni video
•    Auto intervju – osmisliti opremu i alate za izradu podcasta u obliku intervjua
•    Program za automatsko generiranje (matematičkih) zadataka
•    Odabrati i pripremiti alate za virtualne laboratorije srednje škole
•    Unaprjeđivati alat za snimke predavanja LeCTo.org
•    Unaprjeđivati alat za interakciju s publikom AuResS.org
•    Izraditi udžbenik za obradbu audio zapisa, za nastavnike
•    Izraditi udžbenik za obradbu video zapisa, za nastavnike
•    I slične projekte

 

 


Tehnologije e-učenja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

E-obrazovanje danas je vruća tema i mnogi se bave njime, tj. primjenjuju IKT (informacijsku i komunikacijsku tehnologiju) u obrazovnim procesima. Međutim, treba dobro poznavati svojstva i tehnologije i obrazovnih procesa da bi taj spoj bio učinkovit. Znate li kad je za objašnjavanje nečeg bolje upotrijebiti tekst nego sliku, a niz slika umjesto videa, izgovorenu riječ umjesto teksta? Svi danas snimaju predavanja, no kakva treba biti snimka i što joj još treba pridodati da bude korisna za učenje? Koja je razlika snimke predavanja i obrazovnog videa? Koja svojstva mora imati obrazovni video? Kojim se to tehnologijama ostvaruje? Kako se tehnički ostvaruje kvalitetan audio i video zapis? Kojim tehnologijama ikako se može poboljšati interaktivnost predavanja i suradnja učenika u učenju? Može li računalo objektivno provjeravati kompetencije, kao što bi to činio čovjek ili još nedostaju tehnologije za to? U kojim slučajevima i kakve? Koja je razlika virtualnog i udaljenog laboratorija? Čemu oni služe? Kako se mogu izgraditi? Što su to “Programirano učenje” i “vođeno učenje”? Kako se ostvaruju?

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisti kako čovjek uči
 2. Izraditi kratki edukativni video sadržaj
 3. Izraditi provjeru činjeničnog, proceduralnog i konceptualnog znanja
 4. Izabrati primjerenu tehnologiju za pospješenje interakcije u učionici.
 5. DEfinirati potrebna tehnička svojstva virtualnog laboratorija ili simulatora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studenti trebaju napraviti pripremu za predavanje prema uputi.

Seminari i radionice

U okviru kolegija studenti rade na projektu, praktičnom zadatku koji je temom vezan za kolegij.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 45 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 19 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Teorije učenja
 3. Računalom podržana i automatizirana provjera znanja
 4. Snimke predavanja
 5. Obrazovni video
 6. Sustavi za interakciju učitelja i učenika (1/2)
 7. Sustavi za interakciju učitelja i učenika (2/2)
 8. Međuispit
 9. Virtualni laboratoriji i simulacije (1/2)
 10. Virtualni laboratoriji i simulacije (2/2)
 11. Primjena medija (1/2)
 12. Primjena medija (2/2)
 13. Programirano i vođeno učenje (1/2)
 14. Programirano i vođeno učenje (2/2)
 15. Završni ispit

Literatura

Peter Jarvis, John Holford, Colin Griffin (2003.), The Theory & Practice of Learning, Psychology Press
Isaac I. Bejar (2016.), Automated Scoring of Complex Tasks in Computer-based Testing, Psychology Press
Spratt, Christine, Lajbcygier, Paul (2009.), E-Learning Technologies and Evidence-Based Assessment Approaches, IGI Global

Za studente

Izvedba

ID 223089
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan