Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

Opis predmeta

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Opće kompetencije

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Ishodi učenja

 1. objasniti temeljne dijelove sklopovlja i njihove odnose
 2. primijeniti stečena znanja na kreiranje i upravljanje particijama i datotečnim sustavima
 3. primijeniti znanja za upravljanje RAID i LVM sustavima
 4. primijeniti znanje za instalaciju prilagođene verzije jezgre Linux operacijskog sustava
 5. primijeniti znanje na upravljanje servisima
 6. primijeniti znanje za upravljanje paketima

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja s primjerima.

Provjere znanja

Blicevi na predavanjima.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 30 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 30 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Sklopovlje i arhitektura sustava.
 3. Sklopovlje i arhitektura sustava.
 4. RAID, LVM i kvote.
 5. RAID, LVM i kvote.
 6. Kompajliranje jezgre operacijskog sustava, moduli i zakrpe.
 7. Kompajliranje jezgre operacijskog sustava, moduli i zakrpe.
 8. Upravljanje servisima i raspoređivanje poslova.
 9. Upravljanje servisima i raspoređivanje poslova.
 10. Paketni sustav.
 11. Paketni sustav.
 12. Nadzor i održavanje sustava.
 13. Nadzor i održavanje sustava.
 14. Instalacija operacijskog sustava linux.
 15. Instalacija operacijskog sustava linux.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Garrels, Machtelt (2004.), Bash guide for begginers, Fultus
Hubert, Bert (.), Linux advanced routing and traffic control,
Žagar, Mario (2006.), UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
Barret, Daniel (2001.), Secure shell: The definitive guide, O'Reilly

Izvedba

ID 86484
  Ljetni semestar
1.5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan