Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

Opis predmeta

Cilj vještine je upoznavanje s osnovnim konceptima i alatima za administraciju sustava (engl. system administration) te DevOps paradigme, korištenjem mogućnosti operacijskog sustava Linux. Gradivo obuhvaća Linux boot sustav, datotečne sustave te mrežne protokole, ali se objašnjavaju i pojmovi virtualizacije, orkestracije te pojma CI/CD (engl. continuous integration and continuous delivery). Također se obrađuju konkretni alati korišteni u praksi - nginx, Docker i Ansible.

Opće kompetencije

Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.

Ishodi učenja

 1. objasniti temeljne dijelove sklopovlja i njihove odnose
 2. primijeniti stečena znanja na kreiranje i upravljanje particijama i datotečnim sustavima
 3. primijeniti znanja za upravljanje RAID i LVM sustavima
 4. primijeniti znanje za instalaciju prilagođene verzije jezgre Linux operacijskog sustava
 5. primijeniti znanje na upravljanje servisima
 6. primijeniti znanje za upravljanje paketima

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz 6 predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe uključuju samostalni rad u rješavanju inženjerskih problema u domeni administracije sustava.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe uključuju samostalni rad u rješavanju inženjerskih problema u domeni administracije sustava.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, boot i init sustavi
 2. Datotečni sustav
 3. RAID, LVM, Kvote.
 4. Mreže.
 5. Mrežni protokoli
 6. Virtualizacija i Docker.
 7. Virtualizacija i Docker.
 8. Međuispiti.
 9. Međuispiti.
 10. Orkestracija.
 11. Orkestracija.
 12. Orkestracija.
 13. Ansible
 14. CI/CD.
 15. CI/CD.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Garrels, Machtelt (2004.), Bash guide for begginers, Fultus
Hubert, Bert (.), Linux advanced routing and traffic control,
Žagar, Mario (2006.), UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
Barret, Daniel (2001.), Secure shell: The definitive guide, O'Reilly

Za studente

Izvedba

ID 86484
  Ljetni semestar
1.5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan