Upis u diplomske studijske programe na hrvatskom jeziku (ak. god. 2022./2023.)-rujanski upisni rok

Na ovoj stranici objavljene su detaljne informacije o načinu prijave i rokovima upisa na naš sveučilišni diplomski studij koji se izvodi na hrvatskom jeziku.

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. prijave za upis na rujanski upisni rok će biti otvorene od 19. srpnja do 29. kolovoza 2022. godine do 12.00 sati. Prijave će se provoditi isključivo online na adresi: 

https://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava#/hr

Upis će se provoditi u sklopu srpanjskog i rujanskog razredbenog postupka.

Na srpanjski razredbeni postupak prijavljuju se isključivo studenti koji u skladu s Natječajem za upis u diplomske studijske programe FER-a koji se izvode na hrvatskom jeziku nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja:

 • studenti FER-a koji su završili preddiplomski studij (ili namjeravaju završiti preddiplomski studij u srpnju 2022. godine);
 • studenti sveučilišnog preddiplomskog studija Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu koji su završili preddiplomski studij (ili namjeravaju završiti preddiplomski studij u srpnju 2022. godine);
 • studenti međunarodno akreditiranih fakulteta koji su završili sveučilišni preddiplomski studij (ili namjeravaju završiti sveučilišni preddiplomski studij u srpnju 2022. godine) po međunarodno akreditiranom programu te studenti partnerskih fakulteta koji su završili sveučilišni preddiplomski studij (ili namjeravaju završiti sveučilišni preddiplomski studij u srpnju 2022. godine).

Na rujanski razredbeni postupak prijavljuju se:

 • studenti FER-a koji će završiti preddiplomski studij (ili namjeravaju završiti preddiplomski studij u rujnu 2022. godine);
 • studenti koji su završili ili završavaju srodan sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu;
 • studenti koji iz objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

 

Prijava i upis sastoje se od:

 1. Ispunjavanja podataka u web prijavi (obavezno za sve pristupnike)
 2. Uplate troška razredbenog postupka za upis diplomskog studija (obavezno za sve pristupnike)
 3. Upisa (za kandidate koji ostvare pravo na upis)
 4. Prijave i provedba rujanskog razredbenog postupka

 

Detaljnije informacije u vezi postupka upisa dostupne su u nastavku.

 

Kontakt: diplomski.upisi@fer.hr

 

Ispunjavanje podataka u web prijavi

Web prijava obvezna je za sve pristupnike.

Pristupnici za prijavu trebaju otvoriti korisničke podatke (nije dopušteno korištenje @fer.hr adrese) na stranici Prijava. Sve daljnje izmjene i nadopune podataka vezane za upis na diplomski studij studenti trebaju raditi pod ovim novim korisničkim podacima.

Web prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja rujanskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij i time ostvariti pravo na izravan upis. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita

Pristupnici u sklopu web prijave trebaju:

 • ispuniti osobne podatke i podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju;
 • odabrati studijski program i profil koji žele upisati te mentora;
 • učitati potrebnu dokumentaciju;
 • učitati fotografiju i potpis.

Prilikom unosa OIB-a sustav će za pristupnike koji su preddiplomski studij završili na FER-u i na studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku automatski popuniti polja s podacima koji su već evidentirani u sustavu. Potrebno ih je provjeriti i po potrebni promijeniti. 

Prijavu je moguće zaključati, odnosno predati tek kada su svi obavezni podaci ispunjeni i svi potrebni dokumenti učitani.

Prijava se smatra službenom tek kada je web obrazac zaključan i podmiren trošak razredbenog postupka za upis diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna.

Prijave zaključane izvan roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane!

 

Uplata troška razredbnenog postupka za upis diplomskog studija

Uplata troška razredbenog postupka za upis diplomskog studija iznosi 100,00 kuna i obavezna je za sve pristupnike. 

Pristupnici će račune za uplatu troška razredbenog postupka moći, unutar 24 sata od zaključavanja prijave, preuzeti unutar web prijave, osim pristupnika koji nisu s FER-a - oni će račune dobiti mailom krajem kolovoza. 

Na temelju računa uplatu je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije do 30. kolovoza 2022. godine za one studente koji pristupaju rujanskom razredbenom postupku. Uplata treba sadržavati točan poziv na broj, koji je jedinstven za svakog studenta, kako bi se ispravno evidentirala u sustavu. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti prihvaćena. Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka nije potrebno dostaviti. 

 

Upis

Lista kvalificiranih za srpanjski razredbeni postupak bit će objavljena odmah po okončanju istoga. 

Pristupnici će upis potvrđivati uplatom upisnog paketa za prvi upis u 1. godinu diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna te upisnine u iznosu od 200,00 kuna. Račune za navedene naknade pristupnici će moći, unutar 24 sata od objave liste kvalificiranih, preuzeti u upisnoj aplikaciji. Uplatu je potrebno izvršiti odmah na temelju računa i poziva na broj navedenog u računu koji je jedinstven za svakog studenta, a najkasnije do 16. rujna 2022. godine. Potvrde o uplati nije potrebno dostaviti.   

Upisna rang-lista bit će objavljena tek po okončanju rujanskog razredbenog postupka.

Svi pristupnici koji nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

 

Prijava i provedba rujanskog razredbenog postupka

Na ovaj rok prijavljuju se oni kandidati koji u skladu s Natječajem za upis u diplomske studijske programe FER-a imaju obvezu pristupiti provjeri znanja, kao i kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa, ali će preddiplomski studij završiti u rujnu ili koji iz drugih objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

Rokovi za prijavu su od 19. srpnja do 29. kolovoza 2022. godine, a upisna aplikacija je otvorena. Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u četvrtak, 15. rujna 2022. godine.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja opisani su na stranicama diplomskih studija.

Pristupnici za prijavu trebaju otvoriti korisničke podatke (nije dopušteno korištenje @fer.hr adrese) na stranici Prijava. Sve daljnje izmjene i nadopune podataka vezane za upis na diplomski studij studenti trebaju raditi pod ovim novim korisničkim podacima.

Prilikom unosa OIB-a sustav će za pristupnike koji su preddiplomski studij završili na FER-u i na studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku automatski popuniti polja s podacima koji su već evidentirani u sustavu. Potrebno ih je provjeriti i po potrebi promijeniti.

Prijavu je moguće zaključati, odnosno predati tek kada su svi obavezni podaci ispunjeni i svi potrebni dokumenti učitani.

Prilikom spremanja podataka sustav će ispisati koja obavezna polja još nisu popunjena.

Učitanu fotografiju i potpis potrebno je urediti i spremiti u web prijavi u skladu s uputama koje su navedene u web prijavi.

Pristupnici koji su preddiplomski studij završili/završavaju na FER-u i pristupnici koji su preddiplomski studij završili/završavaju na studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku od prijavne dokumentacije trebaju samo učitati fotografiju i potpis.

Ostali pristupnici u sklopu web prijave trebaju učitati sljedeću dokumentaciju:

 • domovnica (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani); Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije);
 • rodni list (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani);
 • svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, treba priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojega se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni preddiplomski studij;
 • prijepis ocjena;
 • ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima; Potrebno je u web prijavi učitati poveznicu na nastavni plan i program ili učitati ovjereni nastavni plan i program (PDF) na za to previđeno mjesto;
 • Rješenje o nostrifikaciji ili potvrda je pokrenut postupak nostrifikacije (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili izvan RH) - po potrebi.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske u sklopu web prijave učitavaju svjedodžbu (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena. Fakultet će učitanu dokumentaciju vezanu uz stečenu kvalifikaciju dostaviti Sveučilištu u Zarebu Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija radi utvrđivanja podliježe li stečena inozemna kvalifikacija automatskom priznavanju ili pristupnik treba pokrenuti standardni postupak samostalnog priznavanja. Fakultet će povratnu infomaciju proslijediti pristupniku te ga uputiti u daljni postupak u slučaju da Ured utvrdi da je potrebno pokrenuti samostalni postupak priznavanja.

U slučaju da stečena kvalifikacija ne može biti automatski priznata, ako u trenutku upisa na fakultet pristupnik neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o priznavanju. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja kvalifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o priznavanju kvalifikacije dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika možete preuzeti ovdjeRješenje o priznavanju kvalifikacije, odnosno potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja kvalifikacije i izjavu potrebno je učitati u web prijavu na za to predviđeno mjesto.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa. Potvrdu je potrebno učitati u web prijavu na za to predviđeno mjesto.

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

DODATNE INFORMACIJE VAŽNE ZA POSTUPAK UPISA

 

Odabir predmeta

Odabir predmeta moguće je napraviti do 29. kolovoza 2022. godine. U upisnoj aplikaciji predmeti se nude u različitim grupama predmeta koje su propisane studijskim programom. Studenti trebaju birati predmete iz tih grupa na način da do kraja studija zadovolje zadanu strukturu.

Struktura studija opisana je na pripadajućim stranicama studija koje se mogu pronaći na sljedećoj poveznici https://www.fer.unizg.hr/studiji.

U upisnoj aplikaciji grupe predmeta logički su posložene i prema redoslijedu tih grupa će se upisivati predmeti što je vidljivo i u simulaciji. Studenti, ako žele, mogu odabirom opcije "Promjena redoslijeda grupa" promijeniti redoslijed grupa predmeta kako bi u konačnici upisali predmete koje žele. 

Preporučeno opterećenje u semestru je 30 ECTS bodova.

Student u semestru može upisati samo predmete za koje je stekao preduvjete s ukupnim opterećenjem od 25 do 38 ECTS bodova propisane njegovim studijskim programom.

Student može upisati i 0 ECTS bodova u semestru ako nema predmeta za upis u tom semestru (popuniti zahtjev i napisati zašto upisuje 0 ECTS bodova). Student koji upisuje 0 ECTS bodova u semestru također treba zaključati prijavu i podmiriti trošak upisnine. 

Svaki upisani predmet studentu postaje obvezan za polaganje! Upis predmeta za kojeg student nije ispunio preduvjet nije moguć!

Ako predmet nije ponuđen u upisnoj aplikaciji onda se on ne nudi za upis. Kako bi student vidio ažurni popisi predmeta i strukture studija mora u zaglavlju popisa predmeta odabrati adekvatnu (narednu) akademsku godinu. 

VAŽNO!!! Od ak. god. 2022./2023. studenti će po prvi puta upisivati predmete oba semestra. U veljači se više NEĆE provoditi upis predmeta ljetnog semestra!!! Stoga je jako važno da studenti ozbiljno pristupe odabiru predmeta.

 

Studenti u međunarodnoj razmjeni

Studenti koji će u akademskoj godini 2022./2023. sudjelovati u programima međunarodnih razmjena također trebaju upisati akademsku godinu na FER-u te postupiti prema uputama kao i ostali studenti. U semestru u kojemu idu na razmjenu NE odabiru predmete u aplikaciji nego upisuju prazan semestar, ali trebaju zaključati web prijavu za upis godine u za to predviđenim rokovima. Dakle, studenti koji idu na razmjenu u zimskom semestru u aplikaciji za upis NE odabiru predmete zimskog semestra nego upisuju prazan zimski semestar (0 ECTS-a) te odabiru predmete ljetnog semestra za upis. Web prijavu za upis godine trebaju zaključati u za to predviđenim rokovima. Studenti koji idu na razmjenu u ljetnom semestru u aplikaciji za upis odabiru predmete ljetnog semestra, a u slučaju da bude realizirana razmjena predmeti će mu biti obrisani. Web prijavu za upis godine trebaju zaključati u za to predviđenim rokovima. Studenti koji idu na razmjenu cijelu akademsku godinu NE odabiru predmete u aplikaciji, dakle upisuju prazan zimski semestar (0 ECTS-a) i prazan ljetni semestar (0 ECTS-a). Web prijavu za upis godine trebaju zaključati u za to predviđenim rokovima.

Ako su sa svojim mentorom i ECTS koordinatorom dogovorili da će tijekom razmjene na daljinu na FER-u odraditi neke predmete, u Studentsku službu (u pretinac na pultu Studentske službe ili mailom na stuslu@fer.hr) trebaju predati molbu naslovljenu na prodekanicu za nastavu za upis predmeta na daljinu u ak. godini 2022./2023., a zbog sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni. Na molbu se trebaju potpisati mentor, ECTS koordinator i predmetni nastavnik da su suglasni s traženim. Svoju suglasnost mogu poslati i mailom na stuslu@fer.hr.

Prije upisa predmeta na FER-u na daljinu u semestru u kojemu se nalaze u studentskoj razmjeni, upućujemo studente da detaljno prouče uvjete polaganja tih predmeta kroz kontinuirano polaganje, odnosno kroz ispitne provjere znanja.  

Također, upućujemo studente da kontaktiraju nastavnike predmeta koje bi upisivali na daljinu da izravno s njima istraže postoji li mogućnost kontinuiranog praćenja predmeta i stjecanja prava polaganja predmeta bez njihove osobne prisutnosti na FER-u.

Studenti koji su zimski, odnosno ljetni semestar akademske godine 2021./2022. proveli u međunarodnoj studentskoj razmjeni i čija ostvarenja još uvijek nisu evidentirana u ISVU, u aplikaciji web prijave trebaju odabrati predmete i zaključati web prijavu.

Upis predmeta vještina, predmeta za iznimno uspješne studente i predmeta s ograničenjem upisa

Aplikacija za upis godine omogućava iskazivanje interesa za upis ovih predmeta. Putem aplikacije potrebno je odabrati predmete, a nositelji, odnosno izvođači mogu na temelju dodatnih provjera izraditi konačan popis studenata za upis predmeta. Studenti koji žele upisati navedene predmete, trebaju pratiti i obavijesti na stranicama ovih predmeta.

Predmeti vještina ne ulaze u kvotu ECTS bodova koja se može upisati u semestru (38 ECTS-a). Predmeti za iznimno uspješne studente i predmeti s ograničenjem upisa ulaze u navedenu kvotu kao i ostali predmeti.

Kod upisa predmeta za iznimno uspješne studente i vještina NE SMIJETE uzeti u obzir ove predmete prilikom definiranja željenog broja ECTS bodova za upis u semestru. Dok kod upisa predmeta s ograničenjem upisa TREBATE opterećenje predmeta uračunati u ukupan broj ECTS bodova za upis u semestru. 

Predmeti vještina i predmeti za iznimno uspješne studente ne ulaze u kvotu stečenih ECTS bodova u akademskoj godini koji su temelj za obračun participacije u troškovima studija prilikom upisa u akademsku godinu. Studenti koji nisu položili vještinu, a istu ne žele ponovno upisati, NE trebaju u Studentsku službu predati molbu za oslobađanje obveze polaganja nepoložene vještine. Studentska služba će po okončanju svih ispitnih rokova osloboditi obveze polaganja sve nepoložene vještine i predmete za iznimno uspješne studente.

Za predmete s ograničenjem upisa potrebno je odabrati zamjenski predmet u slučaju da kvota za upis predmeta bude popunjena.

 

Razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Odluku o mogućnosti upisa profila diplomskih studijskih programa i razlikovnih predmeta možete preuzeti ovdje.

 

Odabir mentora

Mentor je nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju. Studentu može biti imenovan sumentor koji mora biti osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili znanstveno zvanje.

Studenti koji su predali prijavu za upis diplomskog studija u aplikaciji za upis godine, moraju odabrati i po prioritetu odabira poredati do 10 mentora. Mentor može potvrditi ili odbiti mentorstvo. Ako mentor odbije mentorstvo, aplikacija će omogućiti prihvaćanje ili odbijanje idućem mentoru na listi. Studentima kojima niti jedan mentor s liste ne potvrdi mentorstvo, mentora će dodijeliti odgovarajući odbor.

Nakon potvrđenog mentorstva, mentor potvrđuje i odabir predmeta. Studenti kojima mentori nisu zadovoljni izborom odabranih izbornih predmeta, mogu mijenjati izborne predmete putem molbi.

U slučaju da željeni mentor nije na popisu, student može kontaktirati mentora i provjeriti želi li ponuditi mentorstvo na studentovom studijskom programu, odnosno profilu.

 

Upis više od 38 ECTS-bodova

U skladu s Pravilnikom FER-a studentu koji redovito ispunjava svoje obveze te studentu koji sudjeluje u međunarodnoj razmjeni može se omogućiti upis i više od 38 ECTS bodova s ciljem bržeg završavanja studija ili stjecanja šireg obrazovanja.

Za navedeno je potrebno, nakon što predmeti budu utočeni u upisni list (vidljivi u kalendaru), u Studentsku službu (pretinac na pultu Studentske službe ili na adresu stuslu@fer.hr) predati obrazloženu molbu na propisanom obrascu, a najkasnije tijekom prva dva tjedna nastave. 

Studentska služba će u upisni list dodati predmet/e u skladu s rješenjem molbe.    

 

Predmeti koji se neće predavati zbog premalog broja upisanih studenata

U sklopu konačne pripreme podataka za automatizirani upis u ISVU, izračunat će se broj prijavljenih studenata s pravom upisa za svaki predmet. Predmeti s nedovoljnim brojem prijavljenih studenata neće se predavati. Simulacija upisa predmeta, do ovog izračuna, pretpostavlja da svi predmeti imaju dovoljan broj studenata za upis. Nakon objave liste predmeta koji se neće predavati zbog premalog broja prijavljenih studenata, izračunat će se i konačna simulacija koja će uključiti ove informacije. Studentima koji su kao svoj prvi odabir odabrali upravo takve predmete, automatski će se upisati zamjenski predmeti iz iste skupine predmeta koje su naveli u web prijavi.

 

Algoritam automatskog upisa predmeta

Postupak automatskog upisa predmeta u upisne listove studenata u sustavu ISVU provodit će se prema oglašenim rokovima. Upis će se provesti na osnovu zaključanih zaprimljenih web prijava, podmirenih upisnina i pozitivno riješenih molbi studenata, na osnovu evidencije o položenim predmetima i na osnovu objavljene satnice (radi izbjegavanja kolizije između upisanih predmeta).

Upis predmeta provodi se na temelju konačne simulacije upisa predmeta, a koja se izvodi nakon što su sve ocjene evidentirane u ISVU te se odrede predmeti koji se neće predavati. Tijekom cijelog perioda upisa osvježava se simulacija upisa predmeta prema aktualnim podacima iz ISVU.

 

Preklapanje predmeta (kolizije) u satnici

Studenti se upućuju da u objavljenoj  satnici provjere eventualna preklapanja između odabranih predmeta te da u slučaju neizbježnih preklapanja izmjene svoje odabire i/ili dodaju zamjenske predmete. Aplikacija prikazuje sve slučajeve preklapanja te ih uzima u obzir pri simulaciji upisa. U dogovoru s predmetnim nastavnicima moguće su manje izmjene satnice do početka nastave koje će automatski biti vidljive i u aplikaciji. Novost je da studenti u aplikaciji za upis mogu označiti ako žele odabrani predmet upisati unatoč koliziji u rasporedu uz obavezno prihvaćanje pune odgovornosti za nemogućnost polaganja predmeta zbog preklapanja u satnici.  U slučaju da pristaju na upis predmeta u koliziji potrebno je uz predmet u simulaciji upisa odabrati opciju Dopušteno preklapanje te zatim prihvatiti punu odgovornost za upis predmeta u koliziji. U slučaju da studenti nakon utakanja/upisa predmeta promijene mišljenje, odnosno utvrde da im preklapanje u satnici nije prihvatljivo, u Studentsku službu (u pretinac na pultu Studentske službe ili mailom na stuslu@fer.hr) mogu predati molbu za ispis/zamjenu predmeta, a najkasnije unutar prva dva tjedna nastave.

 

Raspoređivanje u grupe i zamjena grupa

Nakon završetka upisa studenti će biti automatski raspoređeni u grupe. Putem aplikacije za zamjenu grupa studenti će moći promijeniti grupu u koju su raspoređeni. Rokovi za promjenu grupe bit će oglašeni u tjednu prije početka nastave.

 

Tiskanje potvrda

Tiskanje potvrda za sljedeću akademsku godinu bit će moguće od početka nastave, nakon što upis bude proveden u cijelosti. Studentima preporučamo da potvrde o upisu preuzimaju iz sustava eGrađani ili putem webomata udaljeno zatraže izdavanje potvrde s elektroničkim pečatom.

 

Participacija

Plaćanje participacije, odnosno pravo na subvenciju redovitih studenata za ak. god. 2022./2023. bit će definirano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH te ostalim aktima donesenima i sklopljenima na temelju te odluke.

 

Pomoć pri upisu

Za pomoć vezanu uz tehničke probleme u radu s aplikacijom za upis godine, studenti se mogu obratiti na adresu diplomski.upisi@fer.hr. Za pomoć vezanu uz pravila studiranja na FER-u, odgovore mogu pronaći u Pravilniku o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju koji je dostupan na studentskom intranetu u repozitoriju Datoteke za studente. Za ostala pitanja, studenti se mogu obratiti Studentskoj službi putem maila, telefona ili po potrebi osobno (u uredovno vrijeme šaltera radnim danom od 12 do 14 sati). Očekujte nešto sporiji odziv na upite poslane mailom zbog velikog opterećenja službe u vrijeme upisa. Također, zbog velikog opterećenja službe molimo da prije slanja upita detaljno proučite obavijesti te u njima potražite odgovore.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 


Repozitorij